Publikačná a grantová uspešnosť za rok suma grantových prostriedkov z agentúry APVV v roku Eur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Publikačná a grantová uspešnosť za rok suma grantových prostriedkov z agentúry APVV v roku Eur"

Transcription

1 Publikačná a grantová uspešnosť za rok 2012 Počet výskumných pracovníkov v roku 2012: 0 Grantová úspešnosť v roku suma grantových prostriedkov z agentúry APVV v roku Eur - suma grantových prostriedkov zo zahraničných grantov v roku ,- Eur - suma ostatných výskumných grantov (okrem ńtrukturálnych) v roku ,- Eur Zoznam časopiseckých a knižných publikácií: AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA001 Weiss, Elzbieta - Polačko, Jozef : Stratégia rozvoja Európskej únie vyd. - Warszawa : Europejskie Kolegium Edukacji w Warszawie, s ISBN [Weiss, Elzbieta (50%) - Polačko, Jozef (50%) - Vozňáková, Iveta - Bukowski, Slawomir] AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB001 Lachytová, Lenka - Karkońková, Slávka : Sociálne poradenstvo a supervízia ako jedna z metód zisťovania progresu v kvalite sociálnych sluņieb vyd. - Preńov : VŃMP ISM Slovakia v Preńove, s. - ISBN [Lachytová, Lenka (50%) - Karkońková, Slávka (50%) - Gaņiová, Mária - Marinicová, Mária] ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách ABC001 Butoracová-Ńindleryová, Ivana : PPP projekty ako verejné vs.súkromné investície - mýty spôsobené nesprávnou formou komunikácie?, In. Radim Bačuvčík a kol. ; Duńan Pavlu ; Mária Tajtáková. Soukromé a veřejné v marketingové komunikaci vyd. - Zlín : VeRBuM, ISBN , (2012), s [Butoracová-Ńindleryová, Ivana (100%) - Pavlu, Duńan - Tajtáková, Mária] ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách Počet záznamov: 4 ABD001 Karkońková, Slávka : Sociálny marketing a ovplyvňovanie verejnej mienky, In. aut. Kol.. Komunikácia v sociálnom marketingovom poradenstve. - 1.vyd. - Preńov : Vysoká ńkola medzinárodného podnikania IMS Slovakia v Preńove, ISBN , (2012), s [Karkońková, Slávka (100%) - Hurná, Soňa - Gaņiová, Mária - Laca, Slavomír - Marinicová, Mária] ABD002 Baláņ, Ivan - Spáčil, Vojtech : Vizuálne zručnosti sociálneho marketingového poradcu, In. aut. Kol.. Komunikácia v sociálnom marketingovom poradenstve. - 1.vyd. - Preńov : Vysoká ńkola

2 medzinárodného podnikania IMS Slovakia v Preńove, ISBN , (2012), s [Baláņ, Ivan (80%) - Spáčil, Vojtech (20%) - Hurná, Soňa - Gaņiová, Mária - Laca, Slavomír - Marinicová, Mária] ABD003 Lachytová, Lenka : Reflexia a sebareflexia ako nástroj komunikácie sociálneho poradcu. In. aut. Kol.. Komunikácia v sociálnom marketingovom poradenstve. - 1.vyd. - Preńov : Vysoká ńkola medzinárodného podnikania IMS Slovakia v Preńove, ISBN , (2012), s [Lachytová, Lenka (100%) - Hurná, Soňa - Laca, Slavomír - Marinicová, Mária - Gaņiová, Mária] ABD004 Dolinská, Eva : K niektorým aspektom komunikácie v sociálnom marketingu. In. aut. Kol.. Komunikácia v sociálnom marketingovom poradenstve. - 1.vyd. - Preńov : Vysoká ńkola medzinárodného podnikania IMS Slovakia v Preńove, ISBN , (2012), s [Dolinská, Eva (100%) - Hurná, Soňa - Laca, Slavomír - Marinicová, Mária - Gaņiová, Mária] ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Počet záznamov: 2 ADE001 Poór, József a kol. : Human resource management under changes at foreign subsidiaries in Slovakia in light of regional comparison. In. Scientific papers of the university of Pardubice. - Pardubice : University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, ISSN X (Print), Č. 2 (2012), s [Poór, József (20%) - Volońin, Martin (20%) - Engle, Allen (20%) - Machová, Renáta (20%) - Karoliny, Mártonné (20%)] ADE002 Czarnecki, Pawel : Dysfunkcja spoleczna i pojecia pokrewne w pracy socjalnej. In. Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. - Warszawa : Instytut Studiow Miedzynarodowych i Edukacji Humanum, 2012, No7(2) (2011), s ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 0 ADF001 Karkońková, Slávka : Complex Approach to Child Sexual Abuse Offender: Pastoral Perspective, In. Norbert Pikula. The Phenomenon of Aggression as a social problem. - [s.l.] : [s.n.]. - ISSN , Roč. 3, č. 1 (2012), s [Karkońková, Slávka (100%)] ADF002 Zlacká, Lýdia : How much Good Knowledge of English Costs, In. Transactions of the Universities of Końice. - Końice : Technical University of Końice, ISSN , special issue (2012), s [Zlacká, Lýdia (100%)] ADF003 Lukáč, Ladislav a kol. : Social Analysis of Selected Centre of Social Assistance for Seniors in Końice, In. Transactions of the Universities of Końice. - Końice : Technical University of Końice, ISSN , special issue (2012), s [Lukáč, Ladislav (70%) - Hurná, Soňa (10%) - Radvanská, Katarína (15%) - Lukáčová, Soňa (5%)] ADF004 Hvizdová, Eva - Mokrińová, Viera - Radvanská, Katarína : Modern Tools Increasing Efficiency of Tax Collection, In. Transactions of the Universities of Końice. - Końice : Technical University of Końice, ISSN , special issue (2012), s

3 [Hvizdová, Eva (37%) - Mokrińová, Viera (37%) - Radvanská, Katarína (26%)] ADF005 Káńová, Martina : Deutsch-slowakischer Vergleich im Bereich der indirekten, In. Transactions of Universities of Końice. - Końice : Technical University of Końice, ISSN , special issue (2012), s [Káńová, Martina (100%)] ADF006 Hvizdová, Eva - Mokrińová, Viera : Ńtudenti a ich názory na realizáciu inscenačných metód na akademickej pôde - marketingový prieskum, In. Marketing science inspirations. - [s.l.] : [s.n.]. - ISSN , Roč. 7, č. 1 (2012), s [Hvizdová, Eva (50%) - Mokrińová, Viera (50%)] ADF007 Ruņbarská, Ingrid : Gender differences in motor performance of medical rescuers. In. Transactions of Universities of Końice. - Końice : Technical University of Końice, ISSN , special issue (2012), s [Ruņbarská, Ingrid (100%)] ADF008 Kuzmińinová, Viera - Durcová, Alica : Competitiveness of Business Environment in Region of a Company. In. Transactions of Universities of Końice. - Końice : Technical University of Końice, ISSN , special issue (2012), s [Kuzmińinová, Viera (80%) - Durcová, Alica (20%)] ADF009 Sedláková, Iveta : The Business Environment in Slovakia and Expected Benefits of the Amendment No348/2011 of the Laws No7/2005 Bankruptcy and Restructuring. In. Transactions of Universities of Końice. - Końice : Technical University of Końice, ISSN , special issue (2012), s [Sedláková, Iveta (100%)] ADF010 Hvizdová, Eva - Hurná, Soňa - Mokrińová, Viera : Marketingová komunikácia v oblasti predaja vybraných produktov. In. Marketing Science & Inspirations. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manaņmentu, VII, č. 2 (2012), s [Hvizdová, Eva (34%) - Hurná, Soňa (33%) - Mokrińová, Viera (33%)] AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch Počet záznamov: 9 AEC001 Karkońková, Slávka : The values that matter in our approach to perpetrators and victims of child sexual abuse, In. Niepelnosprawnosc wobec wyzwan wspolczesnosci. - Jaroslaw : Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno-Ekonomiczna im.ks.bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu. - ISBN , (2012), s [Karkońková, Slávka (100%)] AEC002 Madzinová, Renáta : The impact of Innovation on International Trade, In. Zbigniew Makiela ; Andrzej Szromnik ; Autor Nový. Miasto Innowacyjne - wiedza - przedsiebiorczocs - marketing vyd. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego zagospodarowania kraju, ISBN , (2012), s [Madzinová, Renáta (100%)] AEC003 Kaszuba, Krzysztof - Madzinová, Renáta : Cieľ, rozsah a metodológia ńtúdie. Zdroje informácií, 2012.

4 In. Krzysztof Kaszuba a kol.. Komparatívna analýza priamych zahraničných investícií v Preńovskom kraji a v Podkarpatskom vojvodstve vyd. - Rzeszow : Malopolski Instytut Gospodarczy, ISBN , (2012), s [Kaszuba, Krzysztof (50%) - Madzinová, Renáta (50%)] AEC004 Madzinová, Renáta - Marcinčáková, Daniela : Priame zahraničné investície na Slovensku a v Preńovskom kraji v rokoch , In. Krzysztof Kaszuba a kol.. Komparatívna analýza priamych zahraničných investícií v Preńovskom kraji a v Podkarpatskom vojvodstve vyd. - Rzeszow : Malopolski Instytut Gospodarczy, ISBN , (2012), s [Madzinová, Renáta (50%) - Marcinčáková, Daniela (50%)] AEC005 Madzinová, Renáta - Sedláková, Iveta : Správa z anketových výskumov vykonaných medzi podnikateľskými subjektmi v Preńovskom kraji, In. Krzysztof Kaszuba a kol.. Komparatívna analýza priamych zahraničných investícií v Preńovskom kraji a v Podkarpatskom vojvodstve vyd. - Rzeszow : Malopolski Instytut Gospodarczy, ISBN , (2012), s [Madzinová, Renáta (30%) - Sedláková, Iveta (70%)] AEC006 Lachytová, Lenka : Rodina ako prvotná forma výchovy detí s mentálnym postihnutím. In. Mieczyslaw Dudek ; Miroslav Murat ; Andrej Slodička. Niepelnosprawnosc w rodzinie - wybrane problemy. - 1.vyd. - Warszawa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly menedzerskiej w Warszawie, ISBN , (2012), s [Lachytová, Lenka (100%)] AEC007 Lachytová, Lenka : Sociálna práca v hospicovej a paliatívnej starostlivosti. In. Piotr Mazur. Scientific Bulletin of Chelm. Section of Pedagogy. - 1.vyd. - Chelm : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie, ISBN , (2012), s [Lachytová, Lenka (100%)] AEC008 Madzinová, Renáta : The analysis of import and export relations. In. Paulina Ucieklak-Jez - Marek Kulesza. Pragmata Tes Oikonoias V. - Czestochowa : Wydawnictwo im. Stanislawa Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie, ISBN , (2011), s [Madzinová, Renáta (100%)] AEC009 Madzinová, Renáta : Úspory domácností a ekonomický cyklus. In. Květoslav Ruņička. Zadluņení fenomén současnosti vyd. - Praha : Soukromá vysoká ńkola ekonomických studií, s.r.o. Praha. - ISBN , (2012), s [Madzinová, Renáta (100%)] AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 0 AED001 Karkońková, Slávka : Sociálna (ne)zodpovednosť zoči-voči prípadom sexuálneho zneuņívania detí, In. Frantińek Hanobík ; Anton Červeň. Sociálny rozmer človeka v súčasnom svete. - Bratislava : VŃZaSP sv.alņbety, Datańované pracovisko Kráľovnej Pokoja z Medņugoria, Bardejov. - ISBN , (2012), s [Karkońková, Slávka (100%)] AED002 Karkońková, Slávka : Týrané matky a ich vnímanie najlepńieho záujmu dieťaťa, In. Kamil Kardis ; Mária Kardis. Zborník religionistických a sociologických ńtúdií. - Preńov : Gréckokatolícka teologická fakulta, Preńovská univerzita v Preńove. - ISBN , (2012),

5 s [Karkońková, Slávka (100%)] AED003 Karabinońová, Zuzana : Studentenwelten als Forschungsobjekte, In. Eva Kańčáková ; Kristína Mihoková. Forlang - Cudzie jazyky v akademickom prostredí : Periodický zborník vedeckých príspevkov. - Końice : Katedra jazykov, Technická univerzita Końice. - ISBN , (2012), s AED004 Hvizdová, Eva - Mokrińová, Viera : Motivácia zákazníkov cestovného ruchu - základný determinant jeho rozvoja, In. Ńtefan Hittmár. Regional management : theory, practice and development. - Ņilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina. - ISBN , (2012), s [Hvizdová, Eva (50%) - Mokrińová, Viera (50%)] AED005 Piatkowska, Monika - Ruņbarská, Ingrid : Place of living as a determinant of Physical activity among Polish society. In. Jana Vańíčková ; Branislav Antala. Professionals and volunteers in physical education vyd. - Topoľčianky : END, s.r.o., ISBN , (2012), s [Piatkowska, Monika (50%) - Ruņbarská, Ingrid (50%)] AED006 Storońka, Marek - Lachytová, Lenka : Manaņment kvality v sociálnych sluņbách. In. Mária Marinicová. Multilaterálne aspekty ņivota spoločnosti No vyd. - Preńov : Vysoká ńkola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Preńove, ISBN , (2010), s [Storońka, Marek (50%) - Lachytová, Lenka (50%)] AED007 Bochin, Michal - Marinicová, Mária : Komunikácia vo firme ako súčasť obchodného protokolu v kontexte konania vybraného podniku. In. Mária Marinicová. Multilaterálne aspekty ņivota spoločnosti No vyd. - Preńov : Vysoká ńkola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Preńove, ISBN , (2010), s [Bochin, Michal (50%) - Marinicová, Mária (50%)] AED008 Bochin, Michal - Storońka, Marek : Korupcia a klientelizmus v podnikateľskom prostredí v kontexte celospoločenskej klímy. In. Mária Marinicová. Multilaterálne aspekty ņivota spoločnosti No vyd. - Preńov : Vysoká ńkola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Preńove, ISBN , (2010), s [Bochin, Michal (50%) - Storońka, Marek (50%)] AED009 Karabinońová, Zuzana : Sociálna zrelosť budúcich podnikateľov na základe ich postojových orientácií [elektronický zdroj]. In. Miroslav Frankovský ; Zuzana Birknerová. Sociálne kompetencie manaņéra: teoretické, metodologické a praktické koncepty : Zborník recenzovaných ńtúdií z vedeckého seminára. - 1.vyd. - Preńov : Bookman s.r.o., Fakulta manaņmentu, Preńovská univerzita v Preńove, ISBN , (2012), CD-ROM. AED010 Kuzmińin, Peter - Kuzmińinová, Viera : Vzdelávanie v kontexte systémových a metodologických prístupov. In. Gabriela Koľveková a kol.. Kľúčové kompetencie v oblasti podnikania : Zborník vedeckých prác vyd. - Końice : Technická univerzita Końice, Ekonomická fakulta. - ISBN , (2012), s [Kuzmińin, Peter (50%) - Kuzmińinová, Viera (50%)]

6 AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch AEE001 Volońin, Martin a kol. : Kapitola 9 - Szlovákia. In. József Poór ; Farkas Ferenc. Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Kőzép- és Kelet- Európában : skusobny podnazov vyd. - Gődőllő : Szent István Egyetem, ISBN , (2012), s [Volońin, Martin (20%) - Karoliny, Mártonné (20%) - Poór, József (20%) - Kosár, Silvia (20%) - Seres Huszárik, Erika (20%)] AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch AEF001 Volońin, Martin a kol. : 11 Kapitola - Slovakia. In. József Poór ; Ferenc Farkas ; Allen Engle. Human Resource Management Issues and Challenges in Foreign Owned Companies: Central and Eastern Europoe. - 1.vyd. - Komárno : Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta, ISBN , (2012), s [Volońin, Martin (20%) - Poór, József (20%) - Karoliny, Mártonné (20%) - Ńeben, Zoltán (20%) - Kosár, Szilvia (20%)] AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách AFA001 Karkońková, Slávka : Unnecessary prolongation of violence: The role of certain religious beliefs. In. Mary Koutselini ; Lefkios Neophytou. Human rights and violent behaviour: The social and educational perspective vyd. - Nicosia : University of Cyprus, ISBN , (2012), s [Karkońková, Slávka (100%)] AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Počet záznamov: 3 AFC001 Turek, Milan - Ruņbarská, Ingrid : Factor analysis of motor performance in 5-6 years old girls. In. aut. Kol.. Kuľtura zdoroviesbereņenia v inovacionnom prostranstve novoj ńkoly. Materialy meņdunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii vyd. - Ńuja : Izdateľstvo FGBOU, ISBN , (2012), s [Turek, Milan (50%) - Ruņbarská, Ingrid (50%)] AFC002 Kovalčíková, Iveta a kol. : Can a victimized child be resilient?. In. Human rights and violent behaviour: The social and educational perspective. - 1.vyd. - Nicosia : University of Cyprus, ISBN , S [Kovalčíková, Iveta (22%) - Mikuláńková, Gabriela (21%) - Karkońková, Slávka (15%) - Fuchsová, Katarína (21%) - Babinčák, Peter (21%)] AFC003 Hvizdová, Eva - Hvizdová ml., Eva : Implementácia nových metód výuky v praxi pedagóga a ich vplyv na kvalitu vzdelania absolventov. In. Jarmila Ircingová - Jan Tlučhoř. Trendy v podnikání 2012 : mezinárodní vědecká konference, Plzeň. - 1.vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, ISBN , (2012), s [Hvizdová, Eva (50%) - Hvizdová ml., Eva (50%)] AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 5

7 AFD001 Karabinońová, Zuzana : Linguistische Analyse ausgewahlter Texte aus der Wirtschaftspraxis [elektronický zdroj], In. Zuzana Karabinońová ; Martina Káńová. Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III [elektronický zdroj] vyd. - Preńov : VŃMP ISM Slovakia v Preńove, ISBN , (2012), s. AFD002 Marcinčáková, Daniela : Perspektívy rozvoja podnikania v ekonomicky menej vyspelých regiónoch [elektronický zdroj], In. Globálne komoditné trhy : Nové výzvy a úloha verejných politík. - Nitra : Fakulta ekonomiky a manaņmentu klub poľnohospodárskych odborníkov Slovesnká poľnohospodárska univerzita v Nitre. - ISBN , (2012), CD-ROM. [Marcinčáková, Daniela (100%)] AFD003 Marcinčáková, Daniela : PZI - determinant podnikateľskej činnosti a regionálneho rozvoja ekonomicky menej vyspelých oblastí [elektronický zdroj], In. Konkurenceschopnosť a inovácie na poľnohospodárskej pôde v SR. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. - ISBN , (2012), CD-ROM. [Marcinčáková, Daniela (100%)] AFD004 Zlacká, Lýdia : You Already Know Italian: Learn Italian by Speaking English, In. Zuzana Karabinońová - Martina Káńová. Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III. - Preńov : VŃMP ISM Slovakia v Preńove vyd., ISBN , (2012), s [Zlacká, Lýdia (100%)] AFD005 Marchevská, Zuzana : Vyuņitie hry ako aktivizujúcej metódy na zvýńenie motivácie pri výučbe cudzieho jazyka na vysokej ńkole, In. Zuzana Karabinońová - Martina Káńová. Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III. - Preńov : VŃMP ISM Slovakia v Preńove vyd., ISBN , (2012), s [Marchevská, Zuzana (100%)] AFD006 Karabinońová, Zuzana : Etické orientácie mladých ľudí 21. storočia [elektronický zdroj], In. Soňa Hurná ; Marek Storońka ; Martina Káńová. Inovácie - podnikanie - spoločnosť No 5 [elektronický zdroj] : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 1.vyd. - Preńov : Vysoká ńkola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Preńove, ISBN , (2012), CD-ROM. AFD007 Sabolová, Drahomíra : Novaja ekonomičeskaja leksika v prepodavanii russkogo jazyka, In. Zuzana Karabinońová ; Martina Káńová. Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III [elektronický zdroj] vyd. - Preńov : VŃMP ISM Slovakia v Preńove, ISBN , (2012), CD-ROM. [Sabolová, Drahomíra (100%)] AFD008 Sabolová, Drahomíra : K probleme zaimstvovanija leksičeskich jedinic v plane sopostavlenija jazykov - russkogo i slovackogo, In. Soňa Hurná ; Marek Storońka ; Martina Káńová. Inovácie - podnikanie - spoločnosť No 5 [elektronický zdroj] : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 1.vyd. - Preńov : Vysoká ńkola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Preńove, ISBN , (2012), CD-ROM. [Sabolová, Drahomíra (100%)]

8 AFD009 Karabinońová, Zuzana : Motivation als wichtiger Faktor des Lernens und Lehrens von Fremdsprachen. In. Marion Bujňáková - Júlia Paračková. Deutsch in Forschung und Lehre. Teil I. Sammelband vyd. - Preńov : Filozofická fakulta Preńovskej univerzity v Preńove, ISBN , (2012), s AFD010 Ivanová, Liana - Lachytová, Lenka - Lachytová, Elena : Aspekty sociálnej komunikácie v multikultúrnom dialógu v pomáhajúcich profesiách. In. Darina Wiczmándyová ; Ľubomíra Tkáčová. Multikultúrny dialóg v pomáhajúcich profesiách. - 1.vyd. - Michalovce : Vysoká ńkola zdravotníctva sociálnej práce sv. Alņbety Bratislava n.o., ISBN , (2012), s [Ivanová, Liana (27%) - Lachytová, Lenka (49%) - Lachytová, Elena (24%)] AFD011 Dolinská, Eva - Lachytová, Lenka : Umenie a seniori. In. Mária Gaņiová ; Danka Matiová ; Gabriela Feranecová. Senior v kontexte dneńka z pohľadu pomáhajúcich profesií. - 1.vyd. - Ruņomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ruņomberku, ISBN , (2012), s [Dolinská, Eva (50%) - Lachytová, Lenka (50%)] AFD012 Mokrińová, Viera : Komparácia daňových sústav v SR, ČR a Dánska [elektronický zdroj]. In. autorov Kol.. Ekonomika zemských zdrojov & Vyuņívanie a ochrana zemských zdrojov : Vedecký seminár doktorandov vyd. - Końice : Technická univzerzita v Końiciach, ISBN , (2012), CD-ROM. [Mokrińová, Viera (100%)] AFD013 Marinicová, Mária : Postavenie seniora v súčasnosti, jeho práva a sociálna ochrana. In. Mária Gaņiová ; Danka Matiová ; Gabriela Feranecová. Senior v kontexte dneńka z pohľadu pomáhajúcich profesií : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencii konanej v Starej Ľubovni. - 1.vyd. - Ruņomberok : VERBUM-vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ruņomberku, ISBN , (2012), s [Marinicová, Mária (100%)] AFD014 Biliková, Beáta - Radvanská, Katarína : Communication skills of college students and their perceptions of intercultural phenomena [elektronický zdroj]. In. Zuzana Karabinońová - Martina Káńová. Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III. - Preńov : VŃMP ISM Slovakia v Preńove vyd., ISBN , (2012), CD-ROM. [Biliková, Beáta (60%) - Radvanská, Katarína (40%)] AFD015 Dolinská, Eva : Nové koncepcie vo výchove a vzdelávaní ako východiská didaktickej interpretácie umeleckého textu. In. Markéta Andričíková. Fenomén premeny v umení pre deti a mládeņ vyd. - Preńov : Pedagogická fakulta Preńovskej univerzity v Preńove, ISBN , (2011), s [Dolinská, Eva (100%)] AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií AFH001 Dolinská, Eva : Nové koncepcie vo výchove a vzdelávaní ako východiská didaktickej interpretácie umeleckého textu. In. Markéta Andričíková. Fenomén premeny v umení pre deti a mládeņ : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie vyd. - Preńov : Pedagogická fakulta Preńovskej univerzity v Preńove, ISBN , (2011), s [Dolinská, Eva (100%)]

9 DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...) DAI001 Kuzmińinová, Viera : Podnik v kontexte triády (podniky - univerzity - samospráva(regióny), [Kuzmińinová, Viera (100%)] EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 4 EDI001 Kmec, Miroslav : Môj volič - moj pán, In. Martina Káńová. Môj volič - môj pán! : lingvokulturologické reflexie o politickej reklame. - Preńov : Vydavateľstvo Preńovskej univerzity v Preńove s. - ISBN , Roč. 3, č. 9 (2012), s. 1. recna: Martina Káńová. Môj volič - môj pán! : lingvokulturologické reflexie o politickej reklame. - Preńov : Vydavateľstvo Preńovskej univerzity v Preńove s. - ISBN [Kmec, Miroslav (100%)] EDI002 Storońka, Marek : Selected issues in organization and management of enterprise.theory and practice. In. Wojciech Slomski a kol.. Selected issues in organization and management of enterprise.theory and practice. - 1.vyd. - Mobile, Alabama State : York University. - s ISBN , (2012), s. recna: Wojciech Slomski a kol.. Selected issues in organization and management of enterprise.theory and practice. - Mobile, Alabama State : York University. - s ISBN [Storońka, Marek (100%)] EDI003 Karabinońová, Zuzana : Môj volič - môj pán! Lingvokulturologické reflexie o politickej reklame. In. Martina Káńová. Môj volič - môj pán! : lingvokulturologické reflexie o politickej reklame. - Preńov : Vydavateľstvo Preńovskej univerzity v Preńove s. - ISBN , (2012), s recna: Martina Káńová. Môj volič - môj pán! : lingvokulturologické reflexie o politickej reklame. - Preńov : Vydavateľstvo Preńovskej univerzity v Preńove s. - ISBN EDI004 Czarnecki, Pawel : O mesjanizme : refleksje filozoficzne. In. Rudolf Dupkala. O mesjanizmie. Filozoficzne refleksje, tlum. - Katowice : Wydavnictwo KOS s. - ISBN , (2012), s recna: Rudolf Dupkala. O mesjanizmie. Filozoficzne refleksje, tlum. - Katowice : Wydavnictwo KOS s. - ISBN EDI005 Czarnecki, Pawel : Zwiazki homoseksualne. In. Rostek D.Majka. Zwiazki homoseksualne. - Warszawa : Difin s. - ISBN , (2012), s recna: Rostek D.Majka. Zwiazki homoseksualne. - Warszawa : Difin s. - ISBN EDI006 Czarnecki, Pawel : Stanislav Stolárik. Výber z diela,preńov In. Stanislav Stolárik - Peter Zubko. Výber z diela. - 1.vyd. - Preńov : Pavol Ńidelský - Akcent print s. - ISBN , (2005), s recna: Stanislav Stolárik - Peter Zubko. Výber z diela. - Preńov : Pavol Ńidelský - Akcent print s. - ISBN

10 EDI007 Czarnecki, Pawel : Adam Lepa, Media a postawy. In. Adam Lepa. Media a postawy. - 1.vyd. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie s. - ISBN , (2003), s recna: Adam Lepa. Media a postawy. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie s. - ISBN EDI008 Czarnecki, Pawel : J.E. Vercruysse, Wprowadzenie do teologii ekumenicznej. In. Jos E. Vercruysse. Wprowadzenie do teologii ekumenicznej. - 1.vyd. - Krakow : WAM s. - ISBN , (2001), s recna: Jos E. Vercruysse. Wprowadzenie do teologii ekumenicznej. - Krakow : WAM s. - ISBN EDI009 Czarnecki, Pawel : Olga Sisáková. Veda vo filozofickiej reflexii I. In. Oľga Sisáková. Veda vo filozofickej reflexii I. - 1.vyd. - Preńov : Filozofická fakulta Preńovskej univerzity s. - ISBN , (2000), s recna: Oľga Sisáková. Veda vo filozofickej reflexii I. - Preńov : Filozofická fakulta Preńovskej univerzity s. - ISBN EDI010 Czarnecki, Pawel : Waldemar Swietochowski, Elementy psychologii spolecznej. In. Waldemar Świętochowski. Elementy psychologii społecznej: skrypt dla studentów kierunków humanistycznych. - 1.vyd. - Lowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, s. - ISBN , No1 (2006), p recna: Waldemar Świętochowski. Elementy psychologii społecznej: skrypt dla studentów kierunków humanistycznych. - Lowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, s. - ISBN EDI011 Czarnecki, Pawel : Tomasz Weclawski, Powiedziec prawde. In. Pawel Weclawski. Powiedzcie prawdę. - 1.vyd. - Krakow : Znak s. - ISBN , Nr1 (2006), p recna: Pawel Weclawski. Powiedzcie prawdę. - Krakow : Znak s. - ISBN EDI012 Czarnecki, Pawel : Stanislaw Pyszka, Krótko o spolecznej Nauce Kosciola. In. Stanisław Pyszka. Krótko o społecznej nauce kościoła. - 1.vyd. - Krakow : WAM s. - ISBN , No1 (2006), p recna: Stanisław Pyszka. Krótko o społecznej nauce kościoła. - Krakow : WAM s. - ISBN EDI013 Czarnecki, Pawel : Rudolf Dupkala, Úvod do filozofie dejín. In. Rudolf Dupkala. Úvod do filozofie dejín : (príspevok k problematike "historiosofie"). - 1.vyd. - Bardejov : Fotopress s. - ISBN , No2 (2006), p recna: Rudolf Dupkala. Úvod do filozofie dejín : (príspevok k problematike "historiosofie"). - Bardejov : Fotopress s. - ISBN EDI014 Madzinová, Renáta - Ņák, Milan : Potřebuje teoretická ekonomie Alenku za zrcadlem?. In. Tomáń Sedláček. Economics of Good and Evil. : The Quest for Economic Meaning from Gilgamesh to Wall Street vyd. - Oxford - New York : Oxford University Press s. - ISBN , Roč. 60, č. 10 (2012), s recna: Tomáń Sedláček. Economics of Good and Evil. - Oxford - New York : Oxford University Press. -

11 352 s. - ISBN [Madzinová, Renáta (50%) - Ņák, Milan (50%)] FAI Redakčné a zostavovateľské práce Počet záznamov: 5 FAI001 Karabinońová, Zuzana - Káńová, Martina : Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III [elektronický zdroj] vyd. - Preńov : VŃMP ISM Slovakia v Preńove, CD-ROM. - ISBN [Karabinońová, Zuzana (50%) - Káńová, Martina (50%)] FAI002 Makiela, Zbigniew - Szromnik, Andrzej : Miasto Innowacyjne - wiedza - przedsiebiorczocs - marketing vyd. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego zagospodarowania kraju, s. - ISBN [Makiela, Zbigniew (50%) - Szromnik, Andrzej (50%) - Nový, Autor] FAI003 Kaszuba, Krzysztof - Madzinová, Renáta : Komparatívna analýza priamych zahraničných investícií v Preńovskom kraji a v Podkarpatskom vojvodstve vyd. - Rzeszow : Malopolski Instytut Gospodarczy, s. - ISBN [Kaszuba, Krzysztof (50%) - Madzinová, Renáta (50%) - Kuzmińin, Peter - Molendowski, Edward] FAI004 Hurná, Soňa - Storońka, Marek - Káńová, Martina : Inovácie - podnikanie - spoločnosť No 5 [elektronický zdroj] : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 1.vyd. - Preńov : Vysoká ńkola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Preńove, CD-ROM. - ISBN [Hurná, Soňa (33%) - Storońka, Marek (33%) - Káńová, Martina (34%)] FAI005 Marinicová, Mária : Multilaterálne aspekty ņivota spoločnosti No vyd. - Preńov : Vysoká ńkola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Preńove, s. - ISBN [Marinicová, Mária (100%)] GII Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich Počet záznamov: 2 GII001 Czarnecki, Pawel : O redakcji. In. Pawel Czarnecki. Praca socjalna vyd. - Lublin : Press Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Ekonomii i Innowacji, ISBN , (2009), s GII002 Czarnecki, Pawel : Od redakcji. In. Pawel Czarnecki. Czlowiek w procesie wychowania. : Wspolczesne dylematy pedagogiki. - 1.vyd. - Lublin : Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Ekonomii i Innowacji, ISBN , (2008), s. 5-6.

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Publikačná činnosť 2014 AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách AGI1 MÜLLEROVÁ, JANA Model využitia metodiky

More information

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Fakulta managementu UK [MA]

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Fakulta managementu UK [MA] Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Fakulta managementu UK [MA] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB) Počet záznamov:

More information

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehľad publikačnej činnosti pracoviska Katedra techniky a inform.technológií za rok 2006 až 2006

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehľad publikačnej činnosti pracoviska Katedra techniky a inform.technológií za rok 2006 až 2006 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehľad publikačnej činnosti pracoviska Katedra techniky a inform.technológií za rok 2006 až 2006 Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,

More information

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Fakulta telesnej výchovy a športu UK [TV]

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Fakulta telesnej výchovy a športu UK [TV] Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Fakulta telesnej výchovy a športu UK [TV] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB) Počet

More information

Ing. Martin Grančay, PhD.

Ing. Martin Grančay, PhD. Ing. Martin Grančay, PhD. ŽIVOTOPIS Vedúci strediska Projektové stredisko Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenská technická univerzita v Bratislave Radlinského 9 81237 Bratislava Kancelária:

More information

A Comparison of X, Y, and Boomer Generation Wine Consumers in California

A Comparison of X, Y, and Boomer Generation Wine Consumers in California A Comparison of,, and Boomer Generation Wine Consumers in California Marianne McGarry Wolf, Scott Carpenter, and Eivis Qenani-Petrela This research shows that the wine market in the California is segmented

More information

CERTIFICATE PROGRAMS VITICULTURE AND WINERY TECHNOLOGY VWT 130 General Viticulture VWT 172 Laboratory Analysis

CERTIFICATE PROGRAMS VITICULTURE AND WINERY TECHNOLOGY VWT 130 General Viticulture VWT 172 Laboratory Analysis Napa Valley College 2277 Napa-Vallejo Highway, Napa, CA. 94558 VITICULTURE AND WINERY TECHNOLOGY Dr. Stephen J. Krebs, Program Coordinator, (707) 253-3259, skrebs@napavalley.edu Bryan Avila, Winery Technology

More information

QUESO CHONTALEÑO. Filippo Arfini Maria Cecilia Mancini Sabrina Cernicchiaro (UNIPR)

QUESO CHONTALEÑO. Filippo Arfini Maria Cecilia Mancini Sabrina Cernicchiaro (UNIPR) QUESO CHONTALEÑO Filippo Arfini Maria Cecilia Mancini Sabrina Cernicchiaro (UNIPR) 1. Case presentation QUESO CHONTALEÑO CHONTALEÑO CHEESE, Department of Chontales, NICARAGUA Production of artisan cheese

More information

AP WORLD HISTORY SUMMER ASSIGNMENT

AP WORLD HISTORY SUMMER ASSIGNMENT 2015 AP WORLD HISTORY SUMMER ASSIGNMENT DURING THE NEXT SCHOOL YEAR, WE WILL COVER EVERYTHING THAT S EVER HAPPENED EVER. TO GET US A BIT OF HEAD START, YOUR TASK THIS SUMMER IS TO COVER THE FIRST PERIOD

More information

Chef de Partie Apprenticeship Standard

Chef de Partie Apprenticeship Standard Chef de Partie Apprenticeship Standard NCFE Level 3 Certificate In Hospitality and Catering Principles (Professional Cookery) (601/7915/6) NCFE Level 3 NVQ Diploma in Professional Cookery (601/8005/5)

More information

World History: Patterns of Interaction

World History: Patterns of Interaction The Peopling of the World Prehistory 2500 B.C. Humans migrate throughout much of the world and begin to develop tools, art, agriculture and cities. The Peopling of the World Prehistory 2500 B.C. SECTION

More information

PROFESSIONAL COOKING, 8TH EDITION BY WAYNE GISSLEN DOWNLOAD EBOOK : PROFESSIONAL COOKING, 8TH EDITION BY WAYNE GISSLEN PDF

PROFESSIONAL COOKING, 8TH EDITION BY WAYNE GISSLEN DOWNLOAD EBOOK : PROFESSIONAL COOKING, 8TH EDITION BY WAYNE GISSLEN PDF PROFESSIONAL COOKING, 8TH EDITION BY WAYNE GISSLEN DOWNLOAD EBOOK : PROFESSIONAL COOKING, 8TH EDITION BY WAYNE Click link bellow and free register to download ebook: PROFESSIONAL COOKING, 8TH EDITION BY

More information

Tuition and Fees Schedule Tuition and Fees are set on an annual basis. The Tuition and Fees Schedule will be published in March 2018.

Tuition and Fees Schedule Tuition and Fees are set on an annual basis. The Tuition and Fees Schedule will be published in March 2018. 07-8 and s Schedule and s are set on an annual basis. The 08-9 and s Schedule will be published in March 08. Academic Upgrading Programs Academic Upgrading (Based on three 5-credit courses) Foundations

More information

Appealing Lunches for Preschool Children

Appealing Lunches for Preschool Children Handout D Publication 8110 Appealing Lunches for Preschool Children Children look forward to school lunches that have been planned especially for them. Appeal to your child s taste buds and appetite by

More information

Henkell & Co.-Gruppe Fiscal Year Review and Outlook Domestic Market Western Europe Eastern Europe Global

Henkell & Co.-Gruppe Fiscal Year Review and Outlook Domestic Market Western Europe Eastern Europe Global 2015 KEY FIGURES Henkell & Co.-Gruppe Fiscal Year 2015 Review and Outlook Domestic Market Western Europe Eastern Europe Global REVIEW AND OUTLOOK The Henkell & Co.-Gruppe, headquartered in Wiesbaden, Germany,

More information

RESOLUTION OIV-ECO

RESOLUTION OIV-ECO RESOLUTION OIV-ECO 563-2016 TRAINING PROGRAMS FOR OENOLOGISTS THE GENERAL ASSEMBLY, based on the work of the FORMAT Expert Group, CONSIDERING the resolution OIV-ECO 492-2013 providing the definition of

More information

From Peanuts to Peanut Butter by Melvin Berger. (Newbridge Educational Publishing, New York, N.Y.,1992.) ISBN

From Peanuts to Peanut Butter by Melvin Berger. (Newbridge Educational Publishing, New York, N.Y.,1992.) ISBN From Peanuts to Peanut Butter by Melvin Berger. (Newbridge Educational Publishing, New York, N.Y.,1992.) ISBN 1-56784-026-4 Literature Annotation: This book illustrates the process of planting of peanut

More information

IT and Firm Performance:

IT and Firm Performance: IT and Firm Performance: Roles of Internal and External IT specialists* Mika Maliranta, ETLA & Univ. of Jyväskylä Petri Rouvinen, ETLA/Etlatieto Aarno Airaksinen, Statistics Finland Final conference of

More information

Market and Promote Local Food

Market and Promote Local Food Market and Promote Local Food Starting Point: Ongoing Goals Increase foodservice sales by marketing local food on campus Promote the college and foodservice provider s commitment to local food In November

More information

Diploma in Hospitality Management (610) Food and Beverage Management

Diploma in Hospitality Management (610) Food and Beverage Management Diploma in Hospitality Management (610) Food and Beverage Management Pre-requisites: Knowledge of business Co-requisites: A pass or higher in Certificate in organisation. Business Studies or equivalence.

More information

THE CRADLE OF CIVILIZATION

THE CRADLE OF CIVILIZATION MESOPOTAMIA THE CRADLE OF CIVILIZATION GEOGRAPHY OF THE FERTILE CRESCENT I. Rivers support early civilizations A. Early people settled where crops would grow. B. Many civilizations began near rivers. 1.

More information

HERZLIA MIDDLE SCHOOL

HERZLIA MIDDLE SCHOOL NAME TEACHER S COMMENT TEACHER CLASS PARENT S COMMENT MARK PERCENTAGE PARENT S SIGNATURE HERZLIA MIDDLE SCHOOL GRADE 7 ECONOMIC & MANAGEMENT SCIENCES 27 AUGUST 2015 TIME: 50 minutes MARKS: 70 o This paper

More information

SSWH1: The student will analyze the origins, structures, and interactions of complex societies in the ancient Eastern Mediterranean from 3500 BC to

SSWH1: The student will analyze the origins, structures, and interactions of complex societies in the ancient Eastern Mediterranean from 3500 BC to SSWH1: The student will analyze the origins, structures, and interactions of complex societies in the ancient Eastern Mediterranean from 3500 BC to 500 BC. SSWH1: The student will analyze the origins,

More information

Albany, GA - Jan 15, the Future of the Peanut Industry -

Albany, GA - Jan 15, the Future of the Peanut Industry - Albany, GA - Jan 15, 2009 - A Manufacturer s Perspective on A Manufacturer s Perspective on the Future of the Peanut Industry - Crystal ball The future has a way of arriving unannounced. JAN 2006 The Future

More information

Paleolithic Era to Mesopotamian City-States

Paleolithic Era to Mesopotamian City-States Paleolithic Era to Mesopotamian City-States Before History Prehistory = the period before written records. Archaeological information Archaeology = the study of structures of past societies by analyzing

More information

WORLDCHEFS GLOBAL CULINARY CERTIFICATION

WORLDCHEFS GLOBAL CULINARY CERTIFICATION WORLDCHEFS GLOBAL CULINARY CERTIFICATION About this document This document provides an overview of the requirements for the Worldchefs Certified Chef de Partie professional title. It must be used together

More information

Starbucks BRAZIL. Presentation Outline

Starbucks BRAZIL. Presentation Outline Starbucks BRAZIL Prepared by: Aminata Ouattara Daniele Albagli Melissa Butz Matvey Kostromichev Presentation Outline Introduction Mission & Objectives PESTEL Analysis PORTER Analysis SWOT Analysis Capabilities

More information

N e w Yo r k C i t y / N YS T L C ata lo g for FAMIS purchases

N e w Yo r k C i t y / N YS T L C ata lo g for FAMIS purchases 2007 2008 Grades K 8 N e w Yo r k C i t y / N YS T L C ata lo g for FAMIS purchases To Order, Call Toll-Free 800-350-7180 Sussman Sales Company, Inc. Table of Contents Differentiated Instruction Early

More information

JCAST. Department of Viticulture and Enology, B.S. in Viticulture

JCAST. Department of Viticulture and Enology, B.S. in Viticulture JCAST Department of Viticulture and Enology, B.S. in Viticulture Student Outcomes Assessment Plan (SOAP) I. Mission Statement The mission of the Department of Viticulture and Enology at California State

More information

Tuition and Fees Schedule Tuition and Fees are set on an annual basis. The Tuition and Fees Schedule will be published in March 2017.

Tuition and Fees Schedule Tuition and Fees are set on an annual basis. The Tuition and Fees Schedule will be published in March 2017. 06-7 and s Schedule and s are set on an annual basis. The 07-8 and s Schedule will be published in March 07. Academic Upgrading Programs Academic Upgrading Grades 0 to (Based on three 5-credit courses)

More information

20 th edition of Mattoni Grand Drink

20 th edition of Mattoni Grand Drink 20 th edition of Mattoni Grand Drink 7 th World Championship in mixing non-alcoholic cocktails, under the auspices of IBA RULES 2017 PREAMBLE The 20 th annual Mattoni Grand Drink 2017 Contest (further

More information

Haccp Manual For Institutional Food Service. Operations >>>CLICK HERE<<<

Haccp Manual For Institutional Food Service. Operations >>>CLICK HERE<<< Haccp Manual For Institutional Food Service Operations The HACCP has been prepared by the United States Food and Drug into your operations as those actions that you might take to open in the morning Manual

More information

Pitfalls for the Construction of a Welfare Indicator: An Experimental Analysis of the Better Life Index

Pitfalls for the Construction of a Welfare Indicator: An Experimental Analysis of the Better Life Index Clemens Hetschko, Louisa von Reumont & Ronnie Schöb Pitfalls for the Construction of a Welfare Indicator: An Experimental Analysis of the Better Life Index University Alliance of Sustainability Spring

More information

Sustainable Coffee Challenge FAQ

Sustainable Coffee Challenge FAQ Sustainable Coffee Challenge FAQ What is the Sustainable Coffee Challenge? The Sustainable Coffee Challenge is a pre-competitive collaboration of partners working across the coffee sector, united in developing

More information

Sara Lee and SFI Partnering in Sustainability

Sara Lee and SFI Partnering in Sustainability Sara Lee and SFI Partnering in Sustainability Sara Lee History 1939 $24M Sales 1957 1985 2001-2002 1946 1978 1989 Over $10B Sales 2003 2005 A Proud Heritage Has Brought Us Here Common shares admission

More information

Citation for published version (APA): Goossens, N. (2014). Health-Related Quality of Life in Food Allergic Patients: Beyond Borders [S.l.]: s.n.

Citation for published version (APA): Goossens, N. (2014). Health-Related Quality of Life in Food Allergic Patients: Beyond Borders [S.l.]: s.n. University of Groningen Health-Related Quality of Life in Food Allergic Patients Goossens, Nicole IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

More information

TEXAS WINE INDUSTRY OVERVIEW. Texas

TEXAS WINE INDUSTRY OVERVIEW. Texas PO Box 96 Johnson City, Tx 78636 872-216-9463 www.texaswinetrail.com TEXAS WINE INDUSTRY OVERVIEW Texas *TWGGA 2015 Economic Impact Report Total Economic Impact $2.27 Billion Full-Time Equivalent Jobs

More information

R A W E D U C A T I O N T R A I N I N G C O U R S E S. w w w. r a w c o f f e e c o m p a n y. c o m

R A W E D U C A T I O N T R A I N I N G C O U R S E S. w w w. r a w c o f f e e c o m p a n y. c o m R A W E D U C A T I O N T R A I N I N G C O U R S E S w w w. r a w c o f f e e c o m p a n y. c o m RAW COFFEE COMPANY RAW Coffee Company is a boutique roastery founded in 2007, owned by Kim Thompson and

More information

TABLE OF CONTENTS PREFACE INTRODUCTION 1. Who were the Hansa merchants? Earlier reseach Issues for discussion...

TABLE OF CONTENTS PREFACE INTRODUCTION 1. Who were the Hansa merchants? Earlier reseach Issues for discussion... TABLE OF CONTENTS PREFACE................................................... 10 INTRODUCTION 1. Who were the Hansa merchants?................................ 12 2. Earlier reseach..............................................

More information

Academic Year 2014/2015 Assessment Report. Bachelor of Science in Viticulture, Department of Viticulture and Enology

Academic Year 2014/2015 Assessment Report. Bachelor of Science in Viticulture, Department of Viticulture and Enology Academic Year 2014/2015 Assessment Report Bachelor of Science in Viticulture, Department of Viticulture and Enology Due to changes in faculty assignments, there was no SOAP coordinator for the Department

More information

Course Assessment Plan

Course Assessment Plan Course Plan The American Culinary Federation Educational Foundation, our accrediting body requires that all competencies that correspond to these student learning outcomes be assessed either formatively

More information

Gateway Unit Standards and Resources

Gateway Unit Standards and Resources Gateway Unit Standards and In order that meets its industry stakeholder obligations, sets out the approved list of unit standards that can be used by Gateway schools. In doing so, schools must still ensure

More information

THE NEXT. BIG THING Cal Poly s Center for Wine and Viticulture

THE NEXT. BIG THING Cal Poly s Center for Wine and Viticulture THE NEXT BIG THING Cal Poly s Center for Wine and Viticulture 0i VISION The next big step in hands-on learning for students in Cal Poly s College of Agriculture, Food and Environmental Sciences is the

More information

Fairtrade a sustainable choice

Fairtrade a sustainable choice Fairtrade a sustainable choice Sustainability means we can meet people s needs today without compromising the needs of people in the future. For Fairtrade, this means building strong economies, healthy

More information

Réseau Vinicole Européen R&D d'excellence

Réseau Vinicole Européen R&D d'excellence Réseau Vinicole Européen R&D d'excellence Lien de la Vigne / Vinelink 1 Paris, 09th March 2012 R&D is strategic for the sustainable competitiveness of the EU wine sector However R&D focus and investment

More information

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce 2016 Marie Žáčková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Fair Trade in the Czech Republic: Comparative

More information

ANALYSIS OF PERCOLATION CURRENTS OF SELECTED ELECTRIC NETWORKS WITH RANDOM DESTRUCTION OF BOUNDS STRUCTURE

ANALYSIS OF PERCOLATION CURRENTS OF SELECTED ELECTRIC NETWORKS WITH RANDOM DESTRUCTION OF BOUNDS STRUCTURE Poland Problems of Applied Sciences, 2014, Vol. 2, pp. 083 094 Szczecin dr n. tech. Andrzej Antoni CZAJKOWSKI a,b, dr inż. Piotr Stanisław FRĄCZAK a a University of Szczecin, Faculty of Mathematics and

More information

Mission in a Bottle. Exploring market expansion opportunities for Women in Wine. Final Presentation

Mission in a Bottle. Exploring market expansion opportunities for Women in Wine. Final Presentation Mission in a Bottle Exploring market expansion opportunities for Women in Wine Final Presentation Emily McLean, Lea Strangio, Aline Tomasian, Logan Visser This project aims to help Women in Wine identify

More information

Wine Communication Standards SELF-REGULATION ON COMMERCIAL COMMUNICATION OF WINES

Wine Communication Standards SELF-REGULATION ON COMMERCIAL COMMUNICATION OF WINES Wine Communication Standards SELF-REGULATION ON COMMERCIAL COMMUNICATION OF WINES Table of Contents I. PREAMBLE... 2 II. PURPOSE... 2 III. DEFINITIONS & SCOPE OF APPLICATION... 2 Definitions... 2 Scope

More information

Reputation Tapping: Examining Consumer Response to Wine Appellation Information

Reputation Tapping: Examining Consumer Response to Wine Appellation Information Reputation Tapping: Examining Consumer Response to Wine Appellation Information Brad Rickard, Assistant Professor Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management Cornell University Presented

More information

type of food temperature time

type of food temperature time Handout C Publication 8109 Safe Lunches for Preschool Children Packing a lunch that will be safe when your child eats it is just as important as packing healthy foods. Children under the age of There are

More information

Using Standardized Recipes in Child Care

Using Standardized Recipes in Child Care Using Standardized Recipes in Child Care Standardized recipes are essential tools for implementing the Child and Adult Care Food Program meal patterns. A standardized recipe identifies the exact amount

More information

CASE STUDY: HOW STARBUCKS BREWS LOGISTICS SUCCESS

CASE STUDY: HOW STARBUCKS BREWS LOGISTICS SUCCESS CASE STUDY: HOW STARBUCKS BREWS LOGISTICS SUCCESS We love to put order in your chaos. Morai Logistics Inc. is a 3rd party logistics provider with an operating agency agreement representing Mode Transportation.

More information

Title Page. A. Pilot and Small Batch Brewing System. B. Oscar Oberkircher 142B Human Ecology Building #2071

Title Page. A. Pilot and Small Batch Brewing System. B. Oscar Oberkircher 142B Human Ecology Building #2071 A. Pilot and Small Batch Brewing System Title Page B. Oscar Oberkircher 142B Human Ecology Building #2071 Oscar.Oberkircher@oneonta.edu C. School of Education and Human Ecology D. $9,465.00 E. The FSRA

More information

2018 Convention WASHINGTON WINE: BY DESIGN LEARN SOMETHING NEW AND LEARN WHAT S NEW!

2018 Convention WASHINGTON WINE: BY DESIGN LEARN SOMETHING NEW AND LEARN WHAT S NEW! 2018 Convention WASHINGTON WINE: BY DESIGN LEARN SOMETHING NEW AND LEARN WHAT S NEW! An opportunity for both small and large industry members to learn, connect, and excel! SEE, TASTE, AND EXPERIENCE THE

More information

CENTRAL OTAGO WINEGROWERS ASSOCIATION (INC.)

CENTRAL OTAGO WINEGROWERS ASSOCIATION (INC.) CENTRAL OTAGO WINEGROWERS ASSOCIATION (INC.) Executive Officer: Natalie Wilson President: James Dicey Central Otago Winegrowers Assn E: james@grapevision.co.nz P.O. Box 155 Ph. 027 445 0602 Cromwell, Central

More information

2018 partnership opportunities

2018 partnership opportunities 2018 partnership opportunities The TERROIR SYMPOSIUM is a catalyst for creative collaboration in the global food and drink industry. APRIL 23RD, 2018 THE AGO TORONTO, ON From its origins in Toronto, for

More information

Beer Bread & Dip Recipes

Beer Bread & Dip Recipes Beer Bread & Dip Recipes Secrets of a Professional Baker Written by Julia W. Klee, MS (Judi) Acknowledgements This collection is simply a compilation of recipes I used in The Spice Rack Bakery/Bistro that

More information

FINAL REPORT EXPOSHOP, GASTROPACK 2016 I. GENERAL INFORMATION

FINAL REPORT EXPOSHOP, GASTROPACK 2016 I. GENERAL INFORMATION FINAL REPORT EXPOSHOP, GASTROPACK 2016 I. GENERAL INFORMATION On 31 st January 2016 the exhibition centre INCHEBA EXPO Bratislava closed its gates after four days long course of the most important trade

More information

HTM*4050 Wine and Oenology W 2017 ½ Credit

HTM*4050 Wine and Oenology W 2017 ½ Credit HTM*4050 Wine and Oenology W 2017 ½ Credit General Course Information Instructor: Email Bruce McAdams bmcadams@uoguelph.ca Office Location Macs Room 204 Office Hours Monday 11-2 Department/School Hospitality,

More information

Comparative Advantage. Chapter 2. Learning Objectives

Comparative Advantage. Chapter 2. Learning Objectives Comparative Advantage Chapter 2 McGraw-Hill/Irwin Copyright 2013 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Learning Objectives 1. Explain and apply the Principle of Comparative Advantage

More information

The School Trip of the Year starts December 1 st!

The School Trip of the Year starts December 1 st! The School Trip of the Year starts December 1 st! The experience of a lifetime awaits you and your students: discover more than 100 treasures from the tomb of King Tut and other ancient sites, and explore

More information

Strategies for Increasing Participation. At Risk Afterschool Snack and Dinner Programs

Strategies for Increasing Participation. At Risk Afterschool Snack and Dinner Programs Strategies for Increasing Participation At Risk Afterschool Snack and Dinner Programs About Us... Hannah Duke Director of Youth Programs Rebecca Woolsey Director of Nutrition Programs About Our Community...

More information

Company Portrait Probat-Werke von Gimborn Maschinenfabrik GmbH

Company Portrait Probat-Werke von Gimborn Maschinenfabrik GmbH Company Portrait Probat-Werke von Gimborn Maschinenfabrik GmbH Nearly all people who enjoy coffee come into contact with the Probat-Werke von Gimborn Maschinenfabrik GmbH, as this Emmerich-based enterprise

More information

A d v a n c e d B a k i n g a n d P a s t r i e s ( 1 2 D )

A d v a n c e d B a k i n g a n d P a s t r i e s ( 1 2 D ) 8 9 9 8 A d v a n c e d B a k i n g a n d P a s t r i e s ( 1 2 D ) 40S/40E/40M A Baking and Pastry Arts Course 8 9 9 8 : A d v a n c e d B a k i n g a n d P a s t r i e s ( 1 2 D ) 4 0 S / 4 0 E / 4

More information

Office Hours: Hours Days Campus Room Phone 3-7 Tuesday Downtown Campus C 106S And by Appointment

Office Hours: Hours Days Campus Room Phone 3-7 Tuesday Downtown Campus C 106S And by Appointment FSS1063 BAKING (446575) PROFESSOR INFORMATION Chef Bouman chef.bouman@fscj.edu Office Hours: Hours Days Campus Room Phone 3-7 Tuesday Downtown Campus C 106S 633-8120 And by Appointment COURSE DESCRIPTION

More information

LAUNCHING TALENT - YOUTH TRAINING AND DEVELOPMENT IN THE CAPE WINELANDS

LAUNCHING TALENT - YOUTH TRAINING AND DEVELOPMENT IN THE CAPE WINELANDS 11 Distillery Road, Bosman s Crossing, Stellenbosch, 7600 Tel: +27 (0)21 883 8172 info@pyda.co.za www.pyda.co.za LAUNCHING TALENT - YOUTH TRAINING AND DEVELOPMENT IN THE CAPE WINELANDS Dear Applicant The

More information

WorldFood Warsaw Post Event Details. For more details, visit: Next Event: April 2018, EXPO XXI, Warsaw

WorldFood Warsaw Post Event Details. For more details, visit:  Next Event: April 2018, EXPO XXI, Warsaw WorldFood Warsaw Visitors Date: 11 13 April Domestic Visitors: 4,169 International Visitors: 569 Total Visitors: 4,738 (14% increase from 2016) Visitor Area of Interest: Organic and healthy foods Grocery

More information

Certified Coffees, current market and a vision into the future.

Certified Coffees, current market and a vision into the future. Certified Coffees, current market and a vision into the future. To talk about certification programs in coffee today, we must first look into the past history of the coffee trade and identify when and

More information

Chapter 1 Reading Guide/Study Guide Section One Early Humans (pages 19 25

Chapter 1 Reading Guide/Study Guide Section One Early Humans (pages 19 25 Due Date: I. PREHISTORY 1. Define prehistory: A. Archaeology and Anthropology 1. Define archaeology: Chapter 1 Reading Guide/Study Guide Section One Early Humans (pages 19 25 Name: 2. Define artifacts:

More information

Soils For Fine Wines By Robert E. White

Soils For Fine Wines By Robert E. White Soils For Fine Wines By Robert E. White If you are searched for a ebook by Robert E. White Soils for Fine Wines in pdf form, then you have come on to loyal site. We present complete option of this book

More information

ASSESSMENT OF NUTRIENT CONTENT IN SELECTED DAIRY PRODUCTS FOR COMPLIANCE WITH THE NUTRIENT CONTENT CLAIMS

ASSESSMENT OF NUTRIENT CONTENT IN SELECTED DAIRY PRODUCTS FOR COMPLIANCE WITH THE NUTRIENT CONTENT CLAIMS Journal of Microbiology, Biotechnology and Sadowska-Rociek et al. 2013 : 2 (Special issue 1) 1891-1897 Food Sciences REGULAR RTICLE ASSESSMENT OF NUTRIENT CONTENT IN SELECTED DAIRY PRODUCTS FOR COMPLIANCE

More information

Lesson 11: Comparing Ratios Using Ratio Tables

Lesson 11: Comparing Ratios Using Ratio Tables Student Outcomes Students solve problems by comparing different ratios using two or more ratio tables. Classwork Example 1 (10 minutes) Allow students time to complete the activity. If time permits, allow

More information

Ljubljana 1000, Slovenia Sex M Date of birth 20/05/1985 Nationality SI

Ljubljana 1000, Slovenia Sex M Date of birth 20/05/1985 Nationality SI PERSONAL INFORMATION Pravomir Kosjančuk Ljubljana 1000, Slovenia +386 70 602 001 pravomir.kosjancuk@gmail.com Skype: pravomirko Sex M Date of birth 20/05/1985 Nationality SI JOB WORK EXPERIENCE 2013 Assistant

More information

The determinantsof charitable givingin Belgium

The determinantsof charitable givingin Belgium The determinantsof charitable givingin Belgium 4th EMES International Research Conferenceon Social Enterprises, Liège, Belgium Amélie Mernier, Frédéric Dufays, Catherine Dal Fior July 2, 2013 Centre for

More information

- Program (updated 4/24/2018 Subject to change) Tenth Workshop on Food Allergens Methodologies

- Program (updated 4/24/2018 Subject to change) Tenth Workshop on Food Allergens Methodologies Sunday, May 6 - Program (updated 4/24/2018 Subject to change) Tenth Workshop on Food Allergens Methodologies May 7-9, 2018 DoubleTree Toronto Downtown Hotel Toronto, Canada General Session Mandarin Ballroom

More information

Wine and Oenology HTM*4050

Wine and Oenology HTM*4050 School of Hospitality & Tourism Management Winter 2014 Wine and Oenology HTM*4050 Instructor: Bruce McAdams Email: bmcadams@uoguelph.ca Office: MACS 204 Extension: 56597 Office Hours: Tuesdays, 10:00 AM

More information

2017 SANBWA AGM Presentation

2017 SANBWA AGM Presentation 2017 SANBWA AGM Presentation Hayley van Schalkwijk October 2017 Introduction to BMi Research Background Experience 46 Consultation Philosophy Pricing Specialists South African Market Value Chain Knowledge

More information

CULINARY ARTS COMMUNITY PROJECTS

CULINARY ARTS COMMUNITY PROJECTS CULINARY ARTS COMMUNITY PROJECTS Abilene Culinary Programs caters most of the USD 435 events, from simple snacks to full meals. Come see high school students in action. Sample products, fund raising, advertisements,

More information

Condensed tannin and cell wall composition in wine grapes: Influence on tannin extraction from grapes into wine

Condensed tannin and cell wall composition in wine grapes: Influence on tannin extraction from grapes into wine Condensed tannin and cell wall composition in wine grapes: Influence on tannin extraction from grapes into wine by Rachel L. Hanlin Thesis submitted for Doctor of Philosophy The University of Adelaide

More information

Chapter 2 Section 1 Mesopotamia. Mesopotamia

Chapter 2 Section 1 Mesopotamia. Mesopotamia Chapter 2 Section 1 Mesopotamia Between Rivers Iraq today Mesopotamia 1 Mesopotamia w Tigris & Euphrates River Valley w Fertile Crescent w 25 miles to 250 miles apart w Flood rich soil for agriculture

More information

BRING FLAVOURS, EARN BENEFITS FOR YOUR BUSINESS

BRING FLAVOURS, EARN BENEFITS FOR YOUR BUSINESS www.barcelonadegusta.com #degusta2015 BRING FLAVOURS, EARN BENEFITS FOR YOUR BUSINESS 24-27 september 2015 / Montjuïc VENUE FROM 24 TO 27 SEPTEMBER BARCELONA DEGUSTA IS BACK AT FIRA DE BARCELONA The most

More information

ZISTENIA UNPLUGGED 1 ( )

ZISTENIA UNPLUGGED 1 ( ) ZISTENIA UNPLUGGED 1 (2012-2015) 69 základných škôl na Slovensku (32 experimentálnych a 37 kontrolných) 1534 žiakov bolo zapojených do skúmania efektivity programu program Unplugged absolvovalo takmer

More information

Ancient Civilizations Project

Ancient Civilizations Project Ancient Civilizations Project Step One: Choose and research an early civilization with your group members. Step Two: Create a Power Point document to use during your presentation. Bibliography to be included

More information

Modern Technology Of Milk Processing & Dairy Products (4th Edition)

Modern Technology Of Milk Processing & Dairy Products (4th Edition) Modern Technology Of Milk Processing & Dairy Products (4th Edition) Author: NIIR Board Format: Paperback ISBN: 9788190568579 Code: NI9 Pages: 550 Price: Rs. 1,475.00 US$ 150.00 Publisher: NIIR PROJECT

More information

The Fertile Crescent is a region of the Middle East that stretches in a large, crescent-shaped curve from the Persian Gulf to the Mediterranean Sea.

The Fertile Crescent is a region of the Middle East that stretches in a large, crescent-shaped curve from the Persian Gulf to the Mediterranean Sea. The Fertile Crescent is a region of the Middle East that stretches in a large, crescent-shaped curve from the Persian Gulf to the Mediterranean Sea. The Fertile Crescent includes Mesopotamia, a wide, flat

More information

FAIR TRADE WESTERN PURPLE PAPER

FAIR TRADE WESTERN PURPLE PAPER FAIR TRADE WESTERN PURPLE PAPER Introduction What is Fair Trade? Fair Trade (FT) is a certification system which guarantees that the farmers and artisans creating the products we buy are getting a better

More information

March 2-3, 2018 in Styria. CONCOURS MONDIAL DU SAUVIGNON A United Nations of Fine Sauvignon

March 2-3, 2018 in Styria. CONCOURS MONDIAL DU SAUVIGNON A United Nations of Fine Sauvignon March 2-3, 2018 in Styria CONCOURS MONDIAL DU SAUVIGNON A United Nations of Fine Sauvignon 1 Sauvignon Concours Mondial î î î Created in 2010 by the Concours Mondial de Bruxelles International Wine Contest

More information

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS) FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS) Table of Contents CAS FAQ... 4 1.1... CAS FAQ 4 2 1.1.1 What is Coffee Assurance Services (CAS)? 4 1.1.2 What is the vision of Coffee Assurance Services? 4 1.1.3 What

More information

The Cheesecake Factory franchise plan Colombia - Panamá. Erika Zilud Engel Dávila

The Cheesecake Factory franchise plan Colombia - Panamá. Erika Zilud Engel Dávila The Cheesecake Factory franchise plan Colombia - Panamá Erika Zilud Engel Dávila Franchise Overview The Cheesecake Factory restaurants strive to provide a distinctive, high quality dining experience at

More information

Standard Objective: To learn that China increased contact with the outside world, but eventually withdrew to isolationism.

Standard Objective: To learn that China increased contact with the outside world, but eventually withdrew to isolationism. Standard 7.3.4: Standard 7.3.4 Objective: To learn that China increased contact with the outside world, but eventually withdrew to isolationism. The Mongol Empire Who were the Mongols? Nomadic peoples

More information

since November 2017 Amsterdam RAI

since November 2017 Amsterdam RAI since 2009 20-21 November 2017 Amsterdam RAI WORLD BULK WILD EXHIBITION 2017 The World Bulk Wine Exhibition is the most important wine fair worldwide in terms of business transactions focusing 85% of the

More information

UNIT 5: THE STONE AGE

UNIT 5: THE STONE AGE UNIT 5: THE STONE AGE What is the origin of human beings? What is Prehistory? How many stages are there in Prehistory? What was life like in the Palaeolithic Age? What was life like in the Neolithic Age?

More information

Pantry Hero. Chiyuki Kitagawa SFUXD36

Pantry Hero. Chiyuki Kitagawa SFUXD36 Pantry Hero Chiyuki Kitagawa SFUXD36 Problem Statement Young adults who are busy needs a way to cook healthy food efficiently, because they often takes home school work or work and has little free time.

More information

Manos al Agua Intelligent Water Management. a Nestle case study

Manos al Agua Intelligent Water Management. a Nestle case study Manos al Agua Intelligent Water Management a Nestle case study November 2017 Company details Headquartered in Switzerland, Nestle has been the largest food company in the world (measured by revenues and

More information

Mujeres: Granos de Cambio. Women s Leadership in Sustainable Coffee Production A baseline to develop a Gender Plan in Coopedota R.L.

Mujeres: Granos de Cambio. Women s Leadership in Sustainable Coffee Production A baseline to develop a Gender Plan in Coopedota R.L. Mujeres: Granos de Cambio By Natalia Ureña Retana, Field Center Manager Earthwatch Tarrazú, Costa Rica Field Center. August, 2013. Women s Leadership in Sustainable Coffee Production A baseline to develop

More information

Food Allergy Management: Training Innovations. Kevin Sauer, PhD, RDN, LD

Food Allergy Management: Training Innovations. Kevin Sauer, PhD, RDN, LD Food Allergy Management: Training Innovations Kevin Sauer, PhD, RDN, LD AFFILIATION OR FINANCIAL DISCLOSURE Kevin Sauer, PhD, RDN, LD Associate Professor: Kansas State University Researcher: Center of

More information

Jeff Olsen OSU Extension Horticulturist

Jeff Olsen OSU Extension Horticulturist Jeff Olsen OSU Extension Horticulturist Up to Date Information is Vital for Grower Success I work with the commercial tree fruit and nut industries in Yamhill, Polk, Marion, Washington, Clackamas and Multnomah

More information

Gluten-Free Food the Influence of Selected Qualitative Characteristics on Consumer Decision Making of Coeliacs in Hospitality Establishments

Gluten-Free Food the Influence of Selected Qualitative Characteristics on Consumer Decision Making of Coeliacs in Hospitality Establishments Gluten-Free Food the Influence of Selected Qualitative Characteristics on Consumer Decision Making of Coeliacs in Hospitality Establishments Abstract Daniela ŠÁLKOVÁ and Aleš HES Department of Trade and

More information