Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća

Size: px
Start display at page:

Download "Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća"

Transcription

1 Utjecaj IZVORNI temperature ZNANSTVENI zraka RAD tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Ante GALIĆ, Stjepan PLIESTIĆ, Nadica DOBRIČEVIĆ, Sandra VOĆA, Jana ŠIC ŽLABUR, Iva MALETIĆ Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, Zagreb, Hrvatska, ( Sažetak Analiziran je udio vitamina C, fenolnih spojeva i antioksidativne aktivnosti mrkve, celera i plodova jabuka sorti Granny Smith, Zlatni Delišes i Idared u suhim i svježim uzorcima s ciljem analize utjecaja procesa sušenja na koncentraciju istih. Plodovi namijenjeni za sušenje očišćeni su i rezani na ploške debljine 4 mm. Udio suhe tvari u svježim materijala kretao se od 11,67 % kod Zlatnog Delišesa, od 14,02 i 15,21 % kod Idareda i Granny Smitha, 10,42 % kod mrkve i 9,08 % kod celera. Sušenje je provedeno u konvekcijskom laboratorijskom sušioniku RETSCH TG 1, u tankom nepokretnom sloju, uz temperaturu zraka od 30 C, 45 C do 60 C do konstantne mase. Brzina zraka za sušenje iznosila je 0,8 1,85 m/s, a vrijeme sušenja trajalo je od 3,5 h kod celera sušenog na 60 C do 8 h kod odabranih sorti jabuka sušenih na 60 C. Porast temperature radnog medija (zraka) iako značajno skraćuje vrijeme sušenja, također je utjecao na kemijski sastav uzrokovavši značajno smanjenje količine vitamina C, fenolnih spojeva i antioksidativne aktivnosti. Ključne riječi: kemijski sastav, konvekcijsko sušenje, mrkva, celer, jabuke The influence of air temperature during convective drying on the chemical composition of dried fruits and vegetables Abstract Vitamin C content, phenolic compounds and antioxidant activity of fresh and dried carrots, celery and apple fruits of Granny Smith, Golden Delicious and Idared varieties were analysed in order to determine the impact of the drying process to the chemical composition of final product. The fruits intended for drying were cleaned and cut into slices 4 mm thick. Dry matter of the fresh material ranged from % for Golden Delicious to and % for Idared and Granny Smith, % for carrots to 9.08 % for celery. Drying was carried out in convection laboratory dryer RETSCH TG 1, in thin layer, at air temperature of 30 C, 45 C and 60 C. Drying air velocity was m/s and the drying time ranged from 3.5 hours for celery dried at 60 C to 8 hours for all selected varieties of apple fruits dried at 60 C. The increase in temperature working fluid (air) significantly reduced the time of drying, but also affected the chemical composition by decreasing amounts of vitamin C, phenolic compounds and antioxidant activity. Key words: chemical composition, convection drying, carrots, celery, apples Proceedings. 51 st Croatian and 11 th International Symposium on Agriculture. Opatija. Croatia ( ) Section 10. Agricultural Engineering 465

2 Ante GALIĆ, Stjepan PLIESTIĆ, Nadica DOBRIČEVIĆ, Sandra VOĆA, Jana ŠIC ŽLABUR, Iva MALETIĆ Uvod Cjelokupan urod voća i povrća se ne plasira na tržište kao svježi proizvod iz različitih razloga, stoga ga je potrebno preraditi kako bi se sačuvao kroz duži vremenski period. Kemijski sastav i senzoričke karakteristike voća i povrća značajne su u zdravoj prehrani, gdje se često spominju kao izvor važnih nutrijenata i stoga je od značajne važnosti da se karakteristike svježeg ploda što bolje očuvanju tijekom prerade. Sušenje predstavlja jedan od najstarijih postupaka konzerviranja poljoprivrednih proizvoda. Jedan od problema koji se javlja pri sušenju voća i povrća je narušavanje njihovih izvornih organoleptička svojstva, mijenjanje strukture tkiva i udjela hranjivih komponenti. Nasuprot tome, sušenje uzrokuje smanjenje koncentracije vode, kao i promjenu osmotskog tlaka koji poraste do te mjere da je hranjenje mikroorganizama otežano, gotovo nemoguće (Dobričević, 1998). Stoga tehnologiju sušenja potrebno je prilagoditi i oblikovati s ciljem što boljeg zadržavanja kvalitete i nutritivnih karakteristika finalnog proizvoda. Prema Dobričević i Pliestić (2006), niža temperatura rezultira svjetlijom bojom tkiva i očuvanjem biološki aktivnih komponenata, ali produžava vrijeme trajanja postupka. Stoga je cilj ovog istraživanja bio promatrati utjecaj različitih temperatura radnog medija (zraka) na kemijski sastav i količinu biološki aktivnih komponenti. Materijal i metode Za istraživanje su odabrani mrkva sorte Napoli, celer sorte Cesar i tri sorte jabuka: Granny Smith i Zlatni delišes koje spadaju među najzastupljenije konzumne sorte, te Idared kao vodeća sorta jabuka koja, prema svojim kemijskim i organoleptičkim svojstvima, spada u kategoriju industrijskih sorti. Prije sušenja provedeno je pranje i čišćenje plodova. Uklanjanje kožice sa mrkve i celera provedeno je ručno pomoću noža dok je kod jabuka sušenje provedeno s kožicom i bez kožice s ciljem utvrđivanja razlika u količini aktivnih komponenti. Plodovi jabuke su strojno po potrebi oguljeni i narezani na ploške debljine 4 mm pri čemu je izvršeno uklanjanje sjemene lože. Uzorci mrkve i celera narezani su ručno na ploške također debljine približno 4 mm, sličnih oblika i veličine. Materijal je gusto poslagan na mrežicu sušnice u elementarnom (tankom) sloju tako da se ploške međusobno ne dodiruju, uz što manji slobodan prostor među njima. Temperatura je regulirana podešavanjem nivoa snage na promjenjivom transformatoru. Konvekcijsko sušenje ploški provedeno je u tri ponavljanja na laboratorijskom sušioniku RETSCH TG 1 pri temperaturama radnog medija (zraka) od 30 C, 45 C i 60 C relativne vlage (φ) %. Temperatura radnog medija mjerena je digitalnim termometrom sa sondom (Auriol IAN 91776) a relativna vlaga zraka određena je psihrometrom. Tijekom ispitivanja u svim ponavljanjima brzina radnog medija varirala je u rasponu od 0.80 do 1.85 m/s i mjerena je anemometrom AIRFLOW - Edra Five Digital. Sadržaj vlage uzoraka tijekom eksperimenta određivan je na temelju promjene mase (gravimetrijski). Mjerenje mase obavljano je na digitalnoj vagi Sartorius BP3100S točnosti 0.01g, vađenjem lijesa s uzorcima svakih 15 minuta tijekom sušenja. Sušenje je trajalo do konstantne mase. Početni udio suhe tvari određen je u laboratorijskoj sušnici prema standardnoj etalonskoj metodi sušenjem na temperaturi od 105 C do konstantne mase (AOAC, 1995). Jabuke su sušene na izlaznu prosječnu vlažnost od 12 %, mrkva do 11 % a celer do 10 %. Postupak sušenja uzoraka ponavljan je tri puta za svaku temperaturnu razinu. Temperatura materijala tijekom sušenja mjerena je digitalnim ubodnim termometrom Pocket-DigiTemp Osušeni uzorci prije usitnjavanja ohlađeni su u hermetički zatvorenim staklenim posudama na sobnoj temperaturi. Usitnjavanje je provedeno mlinom (Mixsy Zepter International). Određivanje ukupne kiselosti, vitamina C, ph vrijednosti, ukupnih fenola, flavonoida, neflavonoida i antioksidacijske aktivnosti provedeno je prema standardnoj AOAC (1995) metodi. Analize su provedene na svježim uzorcima i na proizvedenom prahu a rezultati su prikazani kao udio pojedinih komponenti u suhoj tvari proizvoda. U obradi rezultata primijenjene su osnovne statističke analize uporabom statističkog paketa MS Excel st Croatian and 11 th International Symposium on Agriculture

3 Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Rezultati i rasprava Tablica 1. Parametri sušenja plodova jabuke, mrkve i celera Vrsta Jabuka (sa i bez kožice) Mrkva Celer Sorta Granny Smith Zlatni delišes Idared Napoli Cesar Temperatura radnog medija ( C) Temperatura materijala ( C) Brzina strujanja radnog medija (v) (m/s) Trajanje sušenja (h) 30 17,0-27,2 1,21-1,79 8, ,0 32,7 1,41 2,08 6, ,5 36,7 1,03 1,54 5, ,4 25,4 1,09 1,85 8, ,8 32,8 1,08 1,85 6, ,3 38,7 1,04 1,46 4, ,7 26,9 1,12 1,61 8, ,5 31,8 1,21 1,85 6, ,2 36,9 1,05 1,54 4, ,7 26,4 0,96 1,64 8, ,8 32,2 1,01 1,66 5, ,4 32,6 1,02 1,44 4, ,1 22,8 0,88 1,21 7, ,9 27,8 0,80 1,29 4, ,5 31,7 1,00 1,39 3,5 Tablica 2. Kemijski sastav jabuke, mrkve i celera prije i nakon sušenja ph Ukupna kiselost (%) Topiva suha tvar ( Brix) Ukupna suha tvar (%) Jabuka Mrkva Celer UZORAK Granny Zlatni Smith delišes Idared Napoli Cesar Svježi uzorak bez kožice 3,48 3,63 3,44 6,01 5,93 Svježi uzorak s kožicom 3,49 3,63 3, Truli uzorak bez kožice 3, Truli uzorak s kožicom 4, Sušeno na 45 C bez kožice 3,37 3,88 3,65 6,06 5,85 Sušeno na 60 C bez kožice 3,57 3,83 3,70 6,11 5,92 Sušeno na 45 C s kožicom 3,55 4,05 3, Sušeno na 60 C s kožicom 3,59 4,02 3, Svježi uzorak bez kožice 0,4592 0,2962 0,4361 0,0390 0,1283 Svježi uzorak s kožicom 0,4595 0,2948 0, Truli uzorak bez kožice 0, Truli uzorak s kožicom 0, Sušeno na 45 C bez kožice 2,4483 1,4343 1,4073 0,1813 0,8087 Sušeno na 60 C bez kožice 1,6958 1,5567 0,6143 0,2020 1,4270 Sušeno na 45 C s kožicom 1,8477 1,1193 1, Sušeno na 60 C s kožicom 2,0977 1,4077 1, Svježi uzorak bez kožice 13,40 9,92 12,04 7,23 8,90 Svježi uzorak s kožicom 13,43 9,90 12, Truli uzorak bez kožice 13, Truli uzorak s kožicom 12, Svježi uzorak bez kožice 15,21 11,67 14,02 10,42 9,08 Svježi uzorak s kožicom 15,44 11,89 14, Truli uzorak bez kožice 15, Truli uzorak s kožicom 15, Sušeno na 30 C bez kožice 86,23 86,93 85,07 86,68 88,73 Sušeno na 45 C bez kožice 86,51 90,29 88,02 81,78 89,36 Sušeno na 60 C bez kožice 86,75 91,36 88,15 81,85 89,69 Sušeno na 30 C s kožicom 84,45 87,06 85, Sušeno na 45 C s kožicom 88,29 88,39 88, Sušeno na 60 C s kožicom 93,45 90,24 89, Section 10. Agricultural Engineering 467

4 Ante GALIĆ, Stjepan PLIESTIĆ, Nadica DOBRIČEVIĆ, Sandra VOĆA, Jana ŠIC ŽLABUR, Iva MALETIĆ Najniže ph vrijednost izmjerene su kod uzoraka jabuka i kod većine uzoraka nije došlo do značajnijih promjena tijekom sušenja, osim kod sorte Zlatni delišes sušene pri 45 i 60 C s kožicom pri čemu je uočeno povećanje ph vrijednosti od %, odnosno %. Svježi uzorci mrkve i celera imali su nešto veću ph vrijednost od 6.01 odnosno 5.93 a tijekom sušenja nije došlo do značajnijih promjena. Ukupna kiselost je porasla kod svih sušenih uzoraka. Kod sorte Idared maksimalno povećanje ukupne kiselosti od 4.08 puta zabilježeno je pri sušenju na 60 C s kožicom, kod sorte Zlatni delišes maksimalno povećanje ukupne kiselosti od 5.25 puta zabilježeno je pri sušenju na 60 C bez kožice, dok je kod Granny Smitha maksimalno povećanje ukupne kiselosti od 5.33 puta zabilježeno je pri sušenju na 45 C bez kožice. Kod mrkve je ukupna kiselost nakon sušenja porasla je kod sušenja na 60 C i to za 5.18 puta, dok je najveći porast ukupne kiselosti od puta zabilježen kod celera sušenog na 60 C. Količina suhe tvari kod jabuka kretala se između % kod sorte Zlatni delišes do % kod sorte Idared. Količina suhe tvari svježeg uzorka mrkve iznosila je % a celera 9.80 %. Tablica 3. Udio biološki aktivnih komponenti jabuke, mrkve i celera prije i nakon sušenja Vitamin C (mg/10 UK fenoloi Flavonoidi Nelavonoidi AA (MmolTE/ 10 Jabuka Mrkva Celer Granny Smith Zlatni delišes Idared SK BK SK BK SK BK Napoli Cesar SU 60,61 55,40 83,65 83,61 57,10 55,12 80,08 89,49 S30 21,32 18,16 25,22 18,42 21,98 16,36 11,37 9,74 S45 6,62 17,76 6,50 18,15 7,19 19,45 10,16 9,33 S60 10,80 11,59 10,80 9,45 10,75 10,20 10,65 11,41 TU 53, SU 666,04 654,09 531,82 481,71 736,39 706,42 153,78 149,31 S45 487,35 560,60 510,52 445,22 449,74 444,86 60,15 117,39 S60 249,09 512,57 249,09 588,56 306,41 417,28 78,85 138,16 TU 310, SU 414,44 403,98 531,83 481,69 461,89 449,29 100,35 70,59 S45 248,28 314,63 294,73 247,56 254,82 246,37 38,24 60,02 S60 110,91 284,17 110,91 350,82 134,33 219,55 60,87 68,81 TU 193, SU 251,61 250,11 401,11 174,41 274,50 257,13 53,43 78,71 S45 239,07 245,96 215,79 197,66 196,92 193,67 21,91 57,37 S60 138,18 228,41 138,18 237,73 172,08 197,73 17,99 69,35 TU 117, SU 13942, , , , , ,1 3211, ,2 S ,5 2510,4 2330,3 2315,7 2360,6 2412,5 1704,7 2125,6 S ,6 2365,6 2294,7 2281,8 2391,1 2372,2 1448,4 2095,7 TU 9296, *SU svježi uzorak; S30 sušeno na 30 C; S45 sušeno na 45 C; S60 sušeno na 60 C; TU - truli uzorak; SK s kožicom; BK bez kožice; AA antioksidacijska aktivnost. Najveći udio vitamina C zabilježen je u svježim uzorcima celera (89.49 mg/100 g ST) dok se kod jabuka njegov udio kretao od mg/100 g ST kod sorte Idared s kožicom do mg/100 g ST kod sorte Zlatni delišes s kožicom. Iz rezultata je vidljivo da je sušenjem na 30 C udio vitamina C smanjen od približno 60 %, dok je njegov gubitak iznosio do 80 % kod uzoraka sušenih na 45 i 60 C. Kod trulog uzorka Granny Smitha također je došlo do smanjenja udjela C vitamina od samo % što je značajno manji gubitak u odnosu na sušenje. Analizom ukupnih fenola kod odabranih sorti jabuka vidljivo je smanjenje njihove koncentracije ukupnih za približno 40% (kod materijala sušenih na 45 C) i 70% (kod materijala sušenih na 60 C), dok je kod celera zabilježen najmanji gubitak ukupnih fenola od 8 % pri temperaturi od 60 C do 22% pri st Croatian and 11 th International Symposium on Agriculture

5 Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća temperaturi od 45 C. Slični trendovi zabilježeni su kod koncentracije flavonoida i neflavonoida pri čemu su najmanji gubitci zabilježeni kod uzoraka celera. Analizama provedenim na trulim uzorcima jabuka sorte Granny Smith utvrđeno je da je proces truljenja također uzrokovao gubitke biološki aktivnih komponenata gotovo jednakim intenzitetom kao sušenje. Iz rezultata je vidljivo da je antioksidacijska aktivnost nakon sušenja smanjena u odnosu na svježi materijal kod svih uzoraka i to od % kod mrkve do % kod Idareda. Zaključci Povišenje temperature radnog medija zraka značajno utječe na brzinu sušenja odnosno smanjuje vrijeme sušenja svih odabranih uzoraka. Postupak sušenja odabranih uzoraka nije značajno utjecao na promjenu ph vrijednosti, dok je ukupna kiselost porasla kod svih osušenih uzoraka. Tijekom prerade došlo je do smanjenja količine biološki aktivnih komponenata, pogotovo pri sušenju na temperaturi od 60 C. Unatoč tome pri svim temperaturama sušenja finalni proizvod pokazuje zadovoljavajuća kemijska svojstava. Literatura AOAC (1995): Official methods of analysis (16th ed), Washington. DC:Association of Official Analytical Chemists. Dobričević, N. (1998): Influence of connective drying on the properties of Idared and Božičnica apples. cut into slices, ACS, 63(3): Pliestić, S.. Dobričević, N. (2006): Sušenje lista paprene metvice (Mentha piperita) u elementarnom (tankom) sloju, Sjemenarstvo, 23(2): sa2016_p1005 Section 10. Agricultural Engineering 469

Several pomological and chemical fruit properties of introduced sweet cherry cultivars in agroecological conditions of Eastern Slavonia

Several pomological and chemical fruit properties of introduced sweet cherry cultivars in agroecological conditions of Eastern Slavonia IZVORNI ZNANSTVENI RAD Several pomological and chemical fruit properties of introduced sweet cherry cultivars in agroecological conditions of Eastern Slavonia Marija Viljevac 1, Krunoslav Dugalić 1, Vlatka

More information

Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) nakon skladištenja

Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) nakon skladištenja Kakvoća toplinski tretiranih plodova mandarine Effects of prestorage heat treatments on Satsuma mandarin fruits (Citrus unshiu Marc., cv. Owari) quality after storage Martina Skendrović Babojelić, Iva

More information

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties*

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties* Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant * Senzorička evaluacija plodova jabuke nekih sorata otpornih na čađavu krastavost* Zlatko Čmelik, Jasmina Družić, Bogdan Cvjetković i Krunoslav Dugalić

More information

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Journal of Agricultural Sciences Vol. 54, No 3, 2009 Pages 205-212 UDC: 635.14+635.53:66.047.4/.5 Original scientific paper CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Jelena Marković

More information

Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines

Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines Marijan BUBOLA 1, Danijela JANJANIN 1, Zoran UŽILA 1, Kristina DIKLIĆ

More information

Utjecaj trajanja maceracije na kemijski sastav i organoleptička svojstva vina Cabernet sauvignon

Utjecaj trajanja maceracije na kemijski sastav i organoleptička svojstva vina Cabernet sauvignon IZVORNI ZNANSTVENI RAD Utjecaj trajanja maceracije na kemijski sastav i organoleptička svojstva vina Cabernet sauvignon Josip MESIĆ, Valentina OBRADOVIĆ, Maja ERGOVIĆ RAVANČIĆ, Brankica SVITLICA Veleučilište

More information

Gospodarska svojstva kultivara paprike u uzgoju na kamenoj vuni

Gospodarska svojstva kultivara paprike u uzgoju na kamenoj vuni godina Benko, B., Borošić, J., Sanja Fabek, Sanja Stubljar, Nina Toth, Ivanka Žutić 1 Gospodarska svojstva kultivara paprike u uzgoju na kamenoj vuni znanstveni rad Sažetak Zbog širenja hidroponskog uzgoja

More information

Pomološke i kemijske osobine introduciranih sorata šljive (Prunus domestica L.)

Pomološke i kemijske osobine introduciranih sorata šljive (Prunus domestica L.) Pomološke i kemijske osobine introduciranih sorata šljive Pomological and chemical properties of introduced plum cultivars Jelena Gadže, Z. Čmelik, Dragica Kaštelanac SAŽETAK Istraživanje je provedeno

More information

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske ...Pirc, Motik, Moro, Posavec, Kopljar: Analiza pokazatelja stanja na tržištu drvnih... Andreja Pirc 1, Darko Motik 1, Maja Moro 1, Stjepan Posavec 1, Aida Kopljar 2 Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu

More information

Ispitivanje reoloških svojstava tekućeg jogurta tijekom dugotrajnijeg čuvanja primjenom metode dinamičkog oscilacijskog testa

Ispitivanje reoloških svojstava tekućeg jogurta tijekom dugotrajnijeg čuvanja primjenom metode dinamičkog oscilacijskog testa Ispitivanje reoloških svojstava tekućeg jogurta tijekom dugotrajnijeg čuvanja primjenom metode dinamičkog oscilacijskog testa Milica Vilušić Izvorni znanstveni rad-original scientific paper UDK:637.146.34

More information

UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA

UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA THE IMPACT OF STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND WORKING SPEED OF PEA HARVESTER ON THE QUALITY OF WORK SAŽETAK

More information

THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK ON YIELD OF SEMI-HARD CHEESE

THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK ON YIELD OF SEMI-HARD CHEESE Biotechnology in Animal Husbandry 26 (3-4), p 167-177, 2010 ISSN 1450-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 637.04:637.353 DOI:10.2298/BAH1004167B THE INFLUENCE OF CHEMICAL

More information

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties Professional paper Stručni rad UDK: 634.1/.8-152.7:664.2.0938 DOI: 10.7251/AGREN1204681N Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

More information

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti MARINA ČOVIĆ BIOLOŠKI AKTIVNE TVARI U LIŠĆU ISTARSKIH SORTA MASLINA

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti MARINA ČOVIĆ BIOLOŠKI AKTIVNE TVARI U LIŠĆU ISTARSKIH SORTA MASLINA Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti MARINA ČOVIĆ BIOLOŠKI AKTIVNE TVARI U LIŠĆU ISTARSKIH SORTA MASLINA Diplomski rad Pula,studeni, 2016. Sveučilište Jurja Dobrile

More information

Josip BELJAK 1, Ana JEROMEL 1 *, Stanka HERJAVEC 1, Sandi ORLIC 2 ORIGINAL PAPER

Josip BELJAK 1, Ana JEROMEL 1 *, Stanka HERJAVEC 1, Sandi ORLIC 2 ORIGINAL PAPER ORIGINAL PAPER INFLUENCE OF AUTOCHTHONOUS SACCHAROMYCES SPP. STRAINS ON THE SULFUR DIOXIDE CONCENTRATION IN WINE UTJECAJ AUTOHTONIH SOJEVA SACCHAROMYCES SPP. NA KONCENTRACIJU SUMPORNOG DIOKSIDA U VINU

More information

Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo

Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo Original scientific paper Originalan naučni rad UDK: 634.232-154.7(497.6) DOI: 10.7251/AGREN1302179S Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo Mirjana

More information

VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA

VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA GLUCOSE AND TOTAL PROTEIN LEVEL IN LABORATORY RATS UNDER CONDITIONS OF SHORT-TERM FASTING Suljević D.,

More information

The Quality of Fresh Tomato Fruit Produced by Hydroponic

The Quality of Fresh Tomato Fruit Produced by Hydroponic ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER 351 The Quality of Fresh Tomato Fruit Produced by Hydroponic Nadica DOBRIČEVIĆ 1( ) Sandra VOĆA 1 Božidar BENKO 2 Stjepan PLIESTIĆ 1 Summary The quality of fresh tomatoes (Lycopersicon

More information

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XVI, 31 (2011) 43-49 Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 Valentina Bozhkova Fruit Growing Institute,

More information

Utjecaj temperature fermentacije na aromatski profil vina Rizling rajnski

Utjecaj temperature fermentacije na aromatski profil vina Rizling rajnski IZVORNI ZNANSTVENI RAD Utjecaj temperature fermentacije na aromatski profil vina Rizling rajnski Snježana JAKOBOVIĆ 1, Mario JAKOBOVIĆ 2, Hrvoje HRVOJČEC 3, Natalija HORVAT 3 1 Zavod za znanstveni i umjetnički

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 685/USH

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 685/USH SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD Zagreb, rujan 2016. Magi Lukač 685/USH UTJECAJ DODATKA LIMUNSKE KISELINE NA FUNKCIONALNA SVOJSTVA TEKUĆIH PASTERIZIRANIH JAJA Rad

More information

NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA

NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA UDK: 637.146 NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA Prof, dr Tihomir MILKOViC, dr Jovan PETROViC, Tehnološki fakultet, Leskovac Sažetak Kompozicija startera

More information

Bactrim sirup doziranje

Bactrim sirup doziranje 23 апр 2016. Doziranje i uputstvo za upotrebu.. Bactrim (sirup i tablete) je antibiotik koji se koristi za lečenje infekcija koje izazivaju bakterije i drugi pluća,. not socialist metformin stinks thyroxine

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK Dora Hajek UTJECAJ PROMJENE TESTNIH PARAMETARA NA REZULTATE ISPITIVANJA REOLOŠKOG PROFILA PŠENIČNOG BRAŠNA POMOĆU

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 641/PI

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 641/PI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD Zagreb, rujan 2016. Matea Vrdoljak 641/PI UTJECAJ DODATKA LIMUNSKE KISELINE NA SVOJSTVA TEKUĆIH PASTERIZIRANIH JAJA TIJEKOM 4 TJEDNA

More information

SASTAV AROMATSKIH SPOJEVA, AMINOKISELINA I ORGANSKIH KISELINA U VINIMA KLONSKIH KANDIDATA KULTIVARA KRALJEVINA

SASTAV AROMATSKIH SPOJEVA, AMINOKISELINA I ORGANSKIH KISELINA U VINIMA KLONSKIH KANDIDATA KULTIVARA KRALJEVINA AGRONOMSKI FAKULTET Ivana Puhelek SASTAV AROMATSKIH SPOJEVA, AMINOKISELINA I ORGANSKIH KISELINA U VINIMA KLONSKIH KANDIDATA KULTIVARA KRALJEVINA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2016. FACULTY OF AGRICULTURE Ivana

More information

Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone B10 and pinot gris clone rulander 2/54 in the Niš subregion

Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone B10 and pinot gris clone rulander 2/54 in the Niš subregion UDC: 634.8-152.6(497.11) COBISS.SR-ID: 212202508 Original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIX, 38 (2014); 87-95 1 Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone

More information

Pomološke i hemijske osobine ploda nekih sorti krušaka gajenih u uslovima Bratunca

Pomološke i hemijske osobine ploda nekih sorti krušaka gajenih u uslovima Bratunca Originalan naučni rad Original scientific paper UDK: 634.13-152.6(497.6 BRATUNAC) DOI: 10.7251/AGRSR1303357K Pomološke i hemijske osobine ploda nekih sorti krušaka gajenih u uslovima Bratunca Mirko Kulina

More information

Prosciutto & Wine Bar

Prosciutto & Wine Bar Prosciutto & Wine Bar DALMATIAN SMOKED HAM Dalmatian smoked ham is produced from leg of Yorkshire and Landras pigs and their crosses. Pork leg is salted exclusively with sea salt, which acts as a natural

More information

Usporedba morfoloških i fizikalnih svojstava plodova triju sorata lijeske (Corylus avellana L.)

Usporedba morfoloških i fizikalnih svojstava plodova triju sorata lijeske (Corylus avellana L.) Usporedba morfoloških i fizikalnih svojstava plodova triju A comparison of morphological and physical characteristics of three different haselnut varieties (Corylus avellana L.) R. Bernik, D. Stajnko SAŽETAK

More information

UTJECAJ RAZLIČITIH TERMINA DEFOLIJACIJE NA NEKE KVALITATIVNE PARAMETRE KULTIVARA FRANKOVKA (VITIS VINIFERA L.) U VINOGORJU ĐAKOVO U 2015.

UTJECAJ RAZLIČITIH TERMINA DEFOLIJACIJE NA NEKE KVALITATIVNE PARAMETRE KULTIVARA FRANKOVKA (VITIS VINIFERA L.) U VINOGORJU ĐAKOVO U 2015. SVEUĈILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU Branimir Ronĉević, apsolvent Sveuĉilišni diplomski studij Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Smjer: Vinogradarstvo i vinarstvo

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK Antun Jozinović SVOJSTVA KUKURUZNIH SNACK PROIZVODA OBOGAĆENIH S NUSPROIZVODIMA PREHRAMBENE INDUSTRIJE DOKTORSKA DISERTACIJA

More information

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66 Uticaj pakovanja u modifikovanoj atmosferi i vakuumu na odabrane hemijske parametre svežine kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss) i odrezaka šarana (Cyprinus carpio) Jelena A. Babić 1, Mirjana R.

More information

GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A.

GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A. GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A. GRAY ZNAČAJKE RASTA I PRINOSA ZEA MAYS L. I VIGNA UNGUICULATA L. (WALP)

More information

Organically Produced Grain Amaranth-Spelt Composite Flours: I. Rheological Properties of Dough

Organically Produced Grain Amaranth-Spelt Composite Flours: I. Rheological Properties of Dough Organically Produced ORIGINAL Grain SCIENTIFIC Amaranth-Spelt PAPER Composite Flours: I. Rheological Properties of Dough Organically Produced Grain Amaranth-Spelt Composite Flours: I. Rheological Properties

More information

SVOJSTVA TOVNOSTI I KAKVO E MESA ROSS 308 I COBB 500 PILI A FATTENING TRAITS AND MEAT QUALITY CHARACTERISTICS OF THE ROSS 308 AND COBB 500 CHICKENS

SVOJSTVA TOVNOSTI I KAKVO E MESA ROSS 308 I COBB 500 PILI A FATTENING TRAITS AND MEAT QUALITY CHARACTERISTICS OF THE ROSS 308 AND COBB 500 CHICKENS SVOJSTVA TOVNOSTI I KAKVO E MESA ROSS 308 I COBB 500 PILI A FATTENING TRAITS AND MEAT QUALITY CHARACTERISTICS OF THE ROSS 308 AND COBB 500 CHICKENS Gordana Kralik, Z. Škrti, Zlata Maltar, Danica Hanžek

More information

DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA

DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA ISSN 1330-7142 UDK = 633.854.78/57.8 DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA I. Liović (1), J. Martinović (2), M. Bilandžić (1), M. Krizmanić (1), A. Mijić (1), B. Šimić (1) SAŽETAK Izvorni

More information

Fruit characteristics of some traditional pear varieties in the Prespa region

Fruit characteristics of some traditional pear varieties in the Prespa region UDC 634.13-152.632(497.7) COBISS.SR-ID: 220299020 Original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XX, 40 (2015);107-115 1 Fruit characteristics of some traditional pear varieties in the Prespa

More information

Antioksidacijska aktivnost odabranih hercegovaèkih vina

Antioksidacijska aktivnost odabranih hercegovaèkih vina M. MARKOVIÆ i S. TALIÆ: Antioksidacijska aktivnost odabranih hercegovaèkih vina, Kem. Ind. 62 (1-2) 7 12 (2013) 7 Antioksidacijska aktivnost odabranih hercegovaèkih vina KUI 2/2013 Prispjelo 2. travnja,

More information

Usporedno istraživanje korijenove mreže kod kombinacije dviju sorti i podloga jabuke

Usporedno istraživanje korijenove mreže kod kombinacije dviju sorti i podloga jabuke STRUČNI RAD Usporedno istraživanje korijenove mreže kod kombinacije dviju sorti i podloga jabuke Lavdim Lepaja 1, Ramadan - Agim Zajmi 2, Kujtim Lepaja 3 1 Horticultural Department. Agriculture University

More information

THE EFFECT OF IMPROVER ON DOUGH RHEOLOGY AND BREAD PROPERTIES. Agricultural Institute Osijek, Južno predgraðe 17, Osijek, Croatia

THE EFFECT OF IMPROVER ON DOUGH RHEOLOGY AND BREAD PROPERTIES. Agricultural Institute Osijek, Južno predgraðe 17, Osijek, Croatia THE EFFECT OF IMPROVER ON DOUGH RHEOLOGY AND BREAD D. Horvat 1, D. Magdiæ 2, G. Drezner 1, G. Šimiæ 1, K. Dvojkoviæ 1, M. Broðanac 3, J. Lukinac 2 1 Agricultural Institute Osijek, Južno predgraðe 17, 31000

More information

Proizvodnja alkohola i vina iz sirutke* (Production of Ethanol and Wine From Whey)

Proizvodnja alkohola i vina iz sirutke* (Production of Ethanol and Wine From Whey) S. G'rba i sur.: Proizvodnja alkohola... Mljekarstvo 38 (6) 143 150 Proizvodnja alkohola i vina iz sirutke* (Production of Ethanol and Wine From Whey) Prof. dr. Slobodan GRBA, mr. Vesna STEHLIK-TOMAS i

More information

Primena proteolitičkih enzima u cilju ubrzanja zrenja Gruyerea (Usage of Proteolytics Enzymes for Accelerated Gruyere Ripening)

Primena proteolitičkih enzima u cilju ubrzanja zrenja Gruyerea (Usage of Proteolytics Enzymes for Accelerated Gruyere Ripening) M. Carić i sur.: Primena proteolitičkih... Mljekarstvo (9) 5 Primena proteolitičkih enzima u cilju ubrzanja zrenja Gruyerea (Usage of Proteolytics Enzymes for Accelerated Gruyere Ripening) Dr. Marijana

More information

PREVALENCE OF CANDIDA SPECIES IN THE FRESH FRUIT JUICES *

PREVALENCE OF CANDIDA SPECIES IN THE FRESH FRUIT JUICES * 443 Professional Paper DOI: 10.2478/10004-1254-60-2009-1991 PREVALENCE OF CANDIDA SPECIES IN THE FRESH FRUIT JUICES * Sunčica UHITIL 1, Suzana HAĐINA 2, Kornelija GRANIĆ 1, and Slavica JAKŠIĆ 1 Laboratory

More information

MJERENJE AKSIJALNE DULJINE OKA NAKON OPERACIJE MRENE

MJERENJE AKSIJALNE DULJINE OKA NAKON OPERACIJE MRENE SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Studij medicine Iva Kozina MJERENJE AKSIJALNE DULJINE OKA NAKON OPERACIJE MRENE Diplomski rad Osijek, 2017. SVEUČILIŠTE JOSIPA

More information

Maurya Shalini 1, Dubey Prakash Ritu 2 Research Scholar 1, Associate Professor 2 Ethelind College of Home Science, SHUATS Allahabad, U.P.

Maurya Shalini 1, Dubey Prakash Ritu 2 Research Scholar 1, Associate Professor 2 Ethelind College of Home Science, SHUATS Allahabad, U.P. PHYSICO- CHEMICAL PROPERTIES OF ANTIOXIDANT RICH HEALTHY BEVERAGES PREPARED BY USING PINEAPPLE JUICE AND GUAVA LEAVES EXTRACTS FLAVOURED WITH HERABS (MINT AND BASIL) Maurya Shalini 1, Dubey Prakash Ritu

More information

UTJECAJ ALBUMINA I GLOBULINA NA PEKARSKU KAKVOĆU PŠENICE (Triticum aestivum L.)

UTJECAJ ALBUMINA I GLOBULINA NA PEKARSKU KAKVOĆU PŠENICE (Triticum aestivum L.) UTJECAJ ALBUMINA I GLOBULINA NA PEKARSKU KAKVOĆU PŠENICE THE INFLUENCE OF ALBUMINS AND GLOBULINS ON BREAD-MAKING QUALITY OF WHEAT Daniela Horvat, Gordana Šimić, G. Drezner, K. Dvojković SAŽETAK Bjelančevine

More information

Aleksandar ODALOVIĆ, Ranko PRENKIĆ, Marijana BULATOVIĆ, Vesna MRDOVIĆ, Ivana BURZANOVIĆ 1

Aleksandar ODALOVIĆ, Ranko PRENKIĆ, Marijana BULATOVIĆ, Vesna MRDOVIĆ, Ivana BURZANOVIĆ 1 NATURA MONTENEGRINA, Podgorica, 10(1): 49-55 NATURAL FRUIT JUICES PRODUCTION IN MONTENEGRO Aleksandar ODALOVIĆ, Ranko PRENKIĆ, Marijana BULATOVIĆ, Vesna MRDOVIĆ, Ivana BURZANOVIĆ 1 1 University of Montenegro,

More information

Sensory evaluation of quality and preference of tea infusions of peppermint leaves (Mentha piperita L.)

Sensory evaluation of quality and preference of tea infusions of peppermint leaves (Mentha piperita L.) Slavica Grujić, Tatjana Bijelić, Božana Odžaković, Danica Savanović. 2013. Sensory evaluation of quality and preference of tea infusions of peppermint leaves (Mentha piperita L.). In Proceedings of The

More information

UTJECAJ TEMPERATURE FERMENTACIJE NA AROMATSKI PROFIL I SENZORNA SVOJSTVA VINA FULIR

UTJECAJ TEMPERATURE FERMENTACIJE NA AROMATSKI PROFIL I SENZORNA SVOJSTVA VINA FULIR SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET Mare Miošić UTJECAJ TEMPERATURE FERMENTACIJE NA AROMATSKI PROFIL I SENZORNA SVOJSTVA VINA FULIR DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2016 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

More information

Kakvoća rakija proizvedenih od šljive (Prunus domestica) kultivara Elena, Top i Felsina

Kakvoća rakija proizvedenih od šljive (Prunus domestica) kultivara Elena, Top i Felsina Kakvoća rakija proizvedenih od šljive (Prunus domestica) kultivara Quality of plum brandies made from Cvs. Elena, Top and Felsina (Prunus domestica L.) Pavica Tupajić, Zlatko Čmelik, Jasmina Družić SAŽETAK

More information

Porodna težina i duljina kao predskazatelji rasta u ranoj adolescenciji

Porodna težina i duljina kao predskazatelji rasta u ranoj adolescenciji Zdravlje školske djece i studenata Porodna težina i duljina kao predskazatelji rasta u ranoj adolescenciji (Birth Weight and Length as Predictors of Growth in Early Adolescence) Domagoj Šegregur(1), Ljiljana

More information

Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb

Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca 2016. Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb www.qualitas.hr Qualitas d.o.o. Analiziranje i poboljšavanje procesa pomoću mapiranja

More information

ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI SA STAJALIŠTA IZBORA OBLIKA, DIMENZIJA I TOLERANCIJA ŽLIJEBA ZA ZAVARIVANJE

ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI SA STAJALIŠTA IZBORA OBLIKA, DIMENZIJA I TOLERANCIJA ŽLIJEBA ZA ZAVARIVANJE ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI SA STAJALIŠTA IZBORA OBLIKA, DIMENZIJA I TOLERANCIJA ŽLIJEBA ZA ZAVARIVANJE COST EFFECTIVE DESIGN ANALYSIS BASED ON WELDING GROVE SHAPE, DIMENSIONS AND TOLERANCE SELECTION STANDPOINT

More information

Utjecaj uvjeta vrenja na kakvoću rakije od šljive cv Elena (Prunus domestica L.)

Utjecaj uvjeta vrenja na kakvoću rakije od šljive cv Elena (Prunus domestica L.) Utjecaj uvjeta vrenja na kakvoću rakije od šljive cv Elena (Prunus Effect of fermentation condition on the quality of plum brandy made from cv Elena (Prunus Pavica Tupajić, Zlatko Čmelik, Marko Boljat,

More information

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI B. KALANOVIĆ, B. DIMITRIJEVIĆ, Snežana TRMČIĆ, Nebojša MARKOVIĆ Faculty of Agriculture, Belgrade Zemun,

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Emil Haček. Zagreb, 2017.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Emil Haček. Zagreb, 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Emil Haček Zagreb, 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE USPOREDBA REZULTATA UMJERAVANJA PLINOMJERA Mentor:

More information

The Influence of Maceration on the Composition of Some Volatile Compounds and Sensory Properties of Traminer Wines

The Influence of Maceration on the Composition of Some Volatile Compounds and Sensory Properties of Traminer Wines ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER 11 The Influence of Maceration on the Composition of Some Volatile Compounds and Sensory Properties of Traminer Wines Stanka HERJAVEC Ana MAJDAK SUMMARY Traminer wines produced

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET STUDENTSKI RAD. Ana Legac. Ivan Ljubičić

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET STUDENTSKI RAD. Ana Legac. Ivan Ljubičić SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET STUDENTSKI RAD Ana Legac Ivan Ljubičić Zagreb, svibanj 2011. Mentor: prof. dr. sc. Draženka Komes INOVATIVNE FORMULACIJE ČAJNIH MJEŠAVINA S PRIRODNIM

More information

Određivanje kofeina u čaju. Determination of caffeine in tea

Određivanje kofeina u čaju. Determination of caffeine in tea Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Odjel za kemiju Sveučilišni preddiplomski studij kemije Gabriela Ravnjak Određivanje kofeina u čaju Determination of caffeine in tea Završni rad Mentor: doc. dr.

More information

CO C K T A I L M E N U

CO C K T A I L M E N U COCKTAIL MENU COCKTAIL MENU COCKTAILS M A R A S I TA C A I P I R I S I M A CC A I P I R O S I A Havan Rum 3 yo, Raspberry lime, Brown sugar, Apple liquer, Apple juice, Passoa Havana Rum 3 yo, Lime, Brown

More information

Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi

Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi Ranko S. Romanić, Snežana Z. Kravić Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU Nikolina Ljubek, apsolvent Sveučilišni diplomski studij Bilinogojstvo Smjer: Zaštita bilja UTJECAJ NAVODNJAVANJA I GNOJIDBE

More information

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године KOMPARACIJA KONCENTRACIJA ALKOHOLA IZMJERENIH ALKOTESTIRANJEM IZDAHNUTOG VAZDUHA I KONCENTRACIJA ALKOHOLA UTVRĐENIH ANALIZOM UZORAKA KRVI NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE TOKOM PERIODA OD DESET GODINA COMPARISON

More information

NOVO! File bez konzervansa! NEW! ASORTIMAN. Fillings without preservatives! PRODUCTS. Fillings with and without preservatives

NOVO! File bez konzervansa! NEW! ASORTIMAN. Fillings without preservatives! PRODUCTS. Fillings with and without preservatives w w w. g l a z i r. h r NOVO! File bez konzervansa! NEW! Fillings without preservatives! ASORTIMAN PRODUCTS Fillings with and without preservatives Ukusan zalogaj za svakoga! Tasty bites for everyone!

More information

FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET. University of Belgrade, Serbia

FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET. University of Belgrade, Serbia UDC 575:634.5 DOI:10.2298/GENSR1003493M Original scientific paper FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET Rade MILETIĆ 1, Nevena MITIĆ 2, and Radomirka NIKOLIĆ

More information

Assessment of Some Yield Components of Pepper (Capsicum annuum L.) Local Germplasm Collected from Western Romania

Assessment of Some Yield Components of Pepper (Capsicum annuum L.) Local Germplasm Collected from Western Romania ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Emilian MADOŞĂ, Sorin CIULCA, Giancarla VELICEVICI, Lavinia SASU, Diana ŞULEA Assessment of Some Yield Components of Pepper (Capsicum annuum L.) Local Germplasm Collected from

More information

FIZIČKO-HEMIJSKE, MIKROBIOLOŠKE I SENZORNE PROMENE DUVANA TIPA BERLEJ SOSIRANOG PRE RIDRAING POSTUPKA

FIZIČKO-HEMIJSKE, MIKROBIOLOŠKE I SENZORNE PROMENE DUVANA TIPA BERLEJ SOSIRANOG PRE RIDRAING POSTUPKA FIZIČKO-HEMIJSKE, MIKROBIOLOŠKE I SENZORNE PROMENE DUVANA TIPA BERLEJ SOSIRANOG PRE RIDRAING POSTUPKA Kitanović I. Radiša, Ivana T. Karabegović, Dragiša S. Savić* Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet,

More information

OdreĊivanje hlapivih spojeva i metanola u vinu modificiranom metodom plinske kromatografije

OdreĊivanje hlapivih spojeva i metanola u vinu modificiranom metodom plinske kromatografije IZVORNI ZNANSTVENI RAD OdreĊivanje hlapivih spojeva i metanola u vinu modificiranom metodom plinske kromatografije Renata Bukovţan, Tatjana Varga, Veronika Kubanoviš, Ljiljana Gašparec-Skoţiš Hrvatski

More information

Napitci na bazi sirutke - nova generacija mliječnih proizvoda

Napitci na bazi sirutke - nova generacija mliječnih proizvoda Napitci na bazi sirutke - nova generacija mliječnih proizvoda Irena Jeličić, Rajka Božanić, Ljubica Tratnik Znanstvena bilješka Scientific note UDK: 637.344 Sažetak Sirutka je sporedni proizvod koji nastaje

More information

Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj

Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj PREGLEDNI RAD Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj Martina LIPAR 1, Gordana BOSANKIĆ 1, Antonija HORVAT HRŽIĆ 2, Zvonimir SAVIĆ

More information

Mogućnost primjene analize slike za ranu prognozu priroda jabuke (Malus domestica Borkh.) u uvjetima Međimurja (Hrvatska)

Mogućnost primjene analize slike za ranu prognozu priroda jabuke (Malus domestica Borkh.) u uvjetima Međimurja (Hrvatska) Mogućnost primjene analize slike za ranu prognozu priroda jabuke (Malus domestica Borkh.) u uvjetima Međimurja (Hrvatska) Possible application of image analysis for forecasting the yield of apples (Malus

More information

Effects of Different Packaging Materials on the Shelf Stability of Ginger Juice

Effects of Different Packaging Materials on the Shelf Stability of Ginger Juice ISSN: 2276-7835 ICV 2012: 5.62 Submission Date: 10/03/014 Accepted: 20/08/014 Published: 21/08/014 Effects of Different Packaging Materials on the Shelf Stability of Ginger Juice By Akande E.A. Adeyanju

More information

Development of Value Added Products From Home-Grown Lychee

Development of Value Added Products From Home-Grown Lychee Development of Value Added Products From Home-Grown Lychee S. Ahammed 1, M. M. H. Talukdar 1, M. S. Kamal 2 1 Department of Food Engineering and Technology Hajee Mohammad Danesh Science and Technology

More information

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton Prelomna tačka rentabiliteta 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton 1 Cilj učenja Pokazati kako promene u vrednostima Izazivača troškova

More information

Utjecaji na intenzitet alkoholnog vrenja

Utjecaji na intenzitet alkoholnog vrenja Istraživački rad za natjecanje iz biologije ožujak, 2014. ADRIANA MATIĆ, 3.PG IVA ŠUMONJA, 3.PG Mentor: GORAN GOTLIBOVIĆ, PROF. Utjecaji na intenzitet alkoholnog vrenja Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

More information

Identification of Phenolic Acids and Changes in their Content during Fermentation and Ageing of White Wines Po{ip and Rukatac

Identification of Phenolic Acids and Changes in their Content during Fermentation and Ageing of White Wines Po{ip and Rukatac 221 UDC 547.96:663.1:663.221 ISSN 1330-9862 original scientific paper (FTB-1150) Identification of Phenolic Acids and Changes in their Content during Fermentation and Ageing of White Wines Po{ip and Irena

More information

Serbian Dried Fruit Research

Serbian Dried Fruit Research The European Journal of Plant Science and Biotechnology 2007 Global Science Books Serbian Dried Fruit Research Dobrivoje Ogašanovi 1* Slobodan Milenkovi 1 Olga Mitrovi 1 Miodrag Kandi 1 Branislav Zlatkovi

More information

RANI PORAST INTRAOKULARNOG TLAKA NAKON ULTRAZVUČNE OPERACIJE MRENE

RANI PORAST INTRAOKULARNOG TLAKA NAKON ULTRAZVUČNE OPERACIJE MRENE SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Studij medicine Marina Mitrović RANI PORAST INTRAOKULARNOG TLAKA NAKON ULTRAZVUČNE OPERACIJE MRENE Diplomski rad Osijek, 2016.

More information

Optimization of pomegranate jam preservation conditions

Optimization of pomegranate jam preservation conditions Optimization of pomegranate jam preservation conditions Legua P., Melgarejo P., Martínez J.J., Martínez R., Hernández F. in Melgarejo P. (ed.), Valero D. (ed.). II International Symposium on the Pomegranate

More information

Samples: Standard solutions of rutin, quercetina, rosmarinic acid, caffeic acid and gallic acid. Commercial teas: Green, Ceilan, Hornimans and Black.

Samples: Standard solutions of rutin, quercetina, rosmarinic acid, caffeic acid and gallic acid. Commercial teas: Green, Ceilan, Hornimans and Black. Tea is the third most consumed drink in world after water and coffee. It is prepared from plant shoots or leaves from Camellia Sinensis. All the varieties of this drink, available in the market (white,

More information

POZ KONTEJNERI ZA NAPITKE

POZ KONTEJNERI ZA NAPITKE POZ. 18.5. KONTEJNERI ZA NAPITKE Kontejneri za napitke kapaciteta od 4 do 40 litara, kompletno izrađeni od inox lima, duplih stijenki. Poliuretanska izolacija smanjuje gubitak temperature na minimum. Prijanjajući

More information

Aktivnost alkoholdehidrogenaze u jetri krava muzara

Aktivnost alkoholdehidrogenaze u jetri krava muzara Izvorni naučni rad UDK 619:611.36:636.2 Aktivnost alkoholdehidrogenaze u jetri krava muzara Mira Kovačević 1, Slavica Košarčić 1, Milovan Jovičin 1, Ivan Vujanac 2, Aleksandar Milovanović 1, Dejan Bugarski

More information

Utjecaj tehnologije fermentacije imobiliziranim kvascima na prisutnost biogenih amina u pjenušcu

Utjecaj tehnologije fermentacije imobiliziranim kvascima na prisutnost biogenih amina u pjenušcu Miličević, B. 1, J. Babić 1, Đurđica Ačkar 1*, A. Jozinović 1, V. Previšić 2, R. Miličević 3, D. Šubarić 1 Izvorni znanstveni rad Utjecaj tehnologije fermentacije imobiliziranim kvascima na prisutnost

More information

Utjecaj različitih količina sirutke u mliječnoj zamjenici na othranu jaradi* Dasna Posavac

Utjecaj različitih količina sirutke u mliječnoj zamjenici na othranu jaradi* Dasna Posavac J. Posavac: Utjecaj različitih količina... Mljekarstvo 42 (4) 271 280,1992, Utjecaj različitih količina sirutke u mliječnoj zamjenici na othranu jaradi* Dasna Posavac Izvorni znanstveni rad Original Scientific

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK PREDDIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK PREDDIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK PREDDIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE Josipa Andabak Primjena plastične ambalaže za pakiranje mlijeka završni

More information

Utjecaj maceracije na sastav polifenola vina Plavac mali i Babić

Utjecaj maceracije na sastav polifenola vina Plavac mali i Babić Sveuĉilište u Zagrebu Agronomski fakultet Šime Frane Boţiković Utjecaj maceracije na sastav polifenola vina Plavac mali i Babić Diplomski rad Zagreb, 2016. SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET Hortikultura-

More information

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ UDC 575.827 Original scientific paper IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ Agricultural Research Institute Srbija, Belgrade Agricultural and Technological

More information

Utjecaj sociodemografskih obilježja potrošača na ponašanje u kupnji i konzumaciji kave

Utjecaj sociodemografskih obilježja potrošača na ponašanje u kupnji i konzumaciji kave ISSN 1333-2422 UDK = 366.1 : 633.9 IZVORNI ZNANSTVENI RAD Utjecaj sociodemografskih obilježja potrošača na ponašanje u kupnji i konzumaciji kave Tatjana Naglić 1, Marija Cerjak 2, Marina Tomić 2 1 30 svibnja

More information

EFFECT OF FRUCOL APPLICATION ON SHELF LIVE OF IDARED APPLES

EFFECT OF FRUCOL APPLICATION ON SHELF LIVE OF IDARED APPLES EFFECT OF FRUCOL APPLICATION ON SHELF LIVE OF IDARED APPLES Viorica Chitu, Emil Chitu, Florin-Cristian Marin Research Institute for Fruit Growing, Pitesti, Romania. Abstract The paper present the results

More information

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS Zbornik Matice srpske za prirodne nauke / Proc. Nat. Sci, Matica Srpska Novi Sad, 109, 59 64, 2005 UDC 633.854.78:631.53.027.2 Ksenija J. Taški-Ajdukoviã 1, Dragana M. Vasiã 2 1 National Laboratory for

More information

Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela

Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela Zoran Iličković, Eldin Redžić, Franc Andrejaš, Gordan

More information

UČINAK ZAMJENE ŽIVOTINJSKIH BJELANČEVINA U HRANI SJEMENKAMA LUPINE NA PRODUKTIVNOST KOKOŠI NESILICA

UČINAK ZAMJENE ŽIVOTINJSKIH BJELANČEVINA U HRANI SJEMENKAMA LUPINE NA PRODUKTIVNOST KOKOŠI NESILICA UČINAK ZAMJENE ŽIVOTINJSKIH BJELANČEVINA U HRANI SJEMENKAMA LUPINE NA PRODUKTIVNOST THE PLANT-BASED DIET CONTAINING TREATED LUPIN SEED IN THE NUTRITION OF HENS AND THE COMPARISON OF ITS PRODUCTION EFFICACY

More information

Effect of Different Levels of Grape Pomace on Blood Serum Biochemical Parameters Broiler Chicks at 29 and 49 days of age

Effect of Different Levels of Grape Pomace on Blood Serum Biochemical Parameters Broiler Chicks at 29 and 49 days of age Effect of Different Levels of Grape Pomace on Blood Serum Biochemical Parameters Broiler Chicks at 29 and 49 days of age Safdar Dorri * (1), Sayed Ali Tabeidian (2), majid Toghyani (2), Rahman Jahanian

More information

THE INFLUENCE OF DIFFERENT POT STILL TYPE ON QUALITY OF WILLIAMS PEAR DISTILLATES

THE INFLUENCE OF DIFFERENT POT STILL TYPE ON QUALITY OF WILLIAMS PEAR DISTILLATES ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online) DOI: 10.17559/TV-20130930155522 THE INFLUENCE OF DIFFERENT POT STILL TYPE ON QUALITY OF WILLIAMS PEAR DISTILLATES Borislav Miličević, Jurislav Babić, Radoslav

More information

Oleander Summer Bar Menu

Oleander Summer Bar Menu Oleander Summer Bar Menu C0cktail Mix Ginger & Pepper Tanqueray No. Ten Gin, Tonic, svježi đumbir, limun, rozi papar Tanqueray No. Ten Gin, Tonic, fresh ginger, lemon, pink pepper 60 kn 8 * Southside Mojito

More information

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey Biotechnology in Animal Husbandry 30 (2), p 289293, 2014 ISSN 14509156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, BelgradeZemun UDC 637.07'636.4 DOI: 10.2298/BAH1402289R DETERMINATION OF PORK ADULTERATION

More information

Influence of Different Maceration Techniques and Ageing on Proanthocyanidins and Anthocyanins of Red Wine cv. Babi} (Vitis vinifera, L.

Influence of Different Maceration Techniques and Ageing on Proanthocyanidins and Anthocyanins of Red Wine cv. Babi} (Vitis vinifera, L. 299 UDC 663.2:547.973 ISSN 1330-9862 original scientific paper (FTB-1271) Influence of Different Maceration Techniques and Ageing on Proanthocyanidins and Anthocyanins of Red Wine cv. Babi} (Vitis vinifera,

More information

Ripening stage effect on nutritional value of low fat pastry filled with sweet cherries (P. avium, cv. Ferrovia )

Ripening stage effect on nutritional value of low fat pastry filled with sweet cherries (P. avium, cv. Ferrovia ) Food Technology 2014 Conference, July 21-23, 2014 at Las Vegas, USA Department of Science of agriculture, Food and Environment (S.A.F.E.) Via Napoli, 25 71122 Foggia, Italy Ripening stage effect on nutritional

More information

Ivona Kuraica 6834/N FUNKCIONALNA SVOJSTVA CHIA SJEMENKI

Ivona Kuraica 6834/N FUNKCIONALNA SVOJSTVA CHIA SJEMENKI Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet Preddiplomski studij Nutricionizam Ivona Kuraica 6834/N FUNKCIONALNA SVOJSTVA CHIA SJEMENKI ZAVRŠNI RAD Predmet: Nova hrana Mentor: prof. dr.sc.

More information