Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj

Size: px
Start display at page:

Download "Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj"

Transcription

1 PREGLEDNI RAD Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj Martina LIPAR 1, Gordana BOSANKIĆ 1, Antonija HORVAT HRŽIĆ 2, Zvonimir SAVIĆ 2 1 Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, Jandrićeva 42, Zagreb, Hrvatska, ( 2 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb, Hrvatska Sažetak Cilj ovog rada je prikazati stanje prometa vina sorata Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah, kroz zastupljenost po regijama, zasađenim površinama i broju trsova. Zaključno s godinom, ukupne površine zasađene sortama Cabernet Sauvignon iznosi 724,09 ha, Merlot 873,57 ha i Syrah 211,58 ha. Sve tri sorte su najzastupljenije u regiji Primorska Hrvatska, Količine prometovanog vina sorata Cabernet Sauvignon i Merlot su ujednačene za period dok kod sorte Syrah postoji nagli porast količine vina u prometu u godini, što je posljedica povećanja zasađenih površina. Ključne riječi: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, promet, površine Wine production, trade of wine and state of planted areas of varieties Cabernet Sauvignon, Merlot and Syrah in Croatia Abstract The goal of the research is to present an increase on wine marketing by wines produced from Cabernet Sauvignon, Merlot and Syrah varieties, by their distribution through Croatian regions, planted areas, and the number of vines. Ended by 2014, total areas under varieties Cabernet Sauvignon was ha, Merlot ha and Syrah ha. All three varieties were the most frequent in region of Primorska Hrvatska. The quantity of marketing wine for Cabernet Sauvignon and Merlot varieties was uniform for period of , while in case of Syrah sudden increase of quantity of marketing wine can be detected in year 2013 which can be results of planted areas increase. Key words: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, trade, planted area Uvod Republika Hrvatska je podijeljena u tri vinogradarske regije: Primorska Hrvatska (sastoji se od pet podregija: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Sjeverna Dalmacija, Dalmatinska zagora, Srednja i Južna Dalmacija), Zapadna kontinentalna Hrvatska (sastoji se od pet podregija: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje i Zagorje-Međimurje) i Istočna kontinentalna Hrvatska (sastoji se od dvije podregije: Hrvatsko Podunavlje i Slavonija). U sortnoj zastupljenosti Republike Hrvatske prednjače bijele sorte (preko 55%). Vodeće mjesto pripada Graševini s 23% evidentiranih površina, a tek na trećem mjestu se nalazi crna sorta Plavac mali s 8% zastupljenosti. Merlot je zastupljen s 4%, Cabernet Sauvignon s 3%, dok Syrah ima manje od 1% u ukupnoj zastupljenosti evidentiranih površina. Proceedings. 50 th Croatian and 10 th International Symposium on Agriculture. Opatija. Croatia ( ) Section 8. Viticulture and Enology 521

2 Martina LIPAR, Gordana BOSANKIĆ, Antonija HORVAT HRŽIĆ, Zvonimir SAVIĆ Materijali i metode U ovom radu se koriste službeni podaci Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo, Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo za promet vina sorata Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah, za period od godine. Službeni podaci o površinama i starosti nasada navedenih sorata preuzeti su od Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju. Rezultati i rasprava Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah su sorte vinove loze koje su zastupljene u sve tri vinogradarske regije i u svih dvanaest podregija u Hrvatskoj. Zaključno s godinom, ukupna površina zasađena sortama Cabernet Sauvignon iznosi 724,09 ha, Merlot 873,57 ha i Syrah 211,58 ha. Gledajući sa pozicije zastupljenost po regijama, Cabernet Sauvignon je najzastupljeniji u regiji Primorska Hrvatska sa zasađenom površinom od 428,5 ha s ukupno trsova, što iznosi 59%; u Istočnoj kontinentalnoj regiji sa 252,79 ha s ukupno trsova, što predstavlja 35%; i Zapadna kontinentalna regija sa svega 42,8 ha i trsova, što predstavlja samo 6% (Grafikon 1.) Merlot je najzastupljeniji u regiji Primorska Hrvatska sa zasađenom površinom od 745,4 ha s ukupno trsova, što iznosi 85%; zatim Istočna kontinentalna sa 115,55 ha s ukupno trsova, što čini 13%; te Zapadna kontinentalna sa svega 12,62 ha i ukuno trsova, što predstavlja svega 2% (Grafikon 2.). Grafikon 1. Prikaz zastupljenosti sorte Cabernet Sauvignon po regijama. Grafikon 2. Prikaz zastupljenosti sorte Merlot po regijama. Syrah je najzastupljeniji u Regiji Primorska Hrvatska sa 190,09 ha i ukupno trsova, što predstavlja visokih 90%; zatim u regiji Istočna kontinentalna sa 16,56 ha i ukupno trsova, što predstavlja 8%; i Zapadna kontinentalna sa svega 4,93 ha i ukupno trsova, što predstavlja svega 2% (Grafikon 3.). Gledajući iz perspektive zastupljenosti u podregijama Cabernet Sauvignon i Merlot su najzastupljeniji u podregiji Hrvatska Istra, dok je Syrah najzastupljeniji u podregiji Dalmatinska zagora. Međutim Cabernet th Croatian and 10 th International Symposium on Agriculture

3 Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj Sauvignon u svojoj podregionalnoj zastupljenosti je na prvom mjestu u podregiji Hrvatska Istra sa 196,61 ha (regija Primorska Hrvatska), ali na drugom je mjestu Hrvatsko Podunavlje sa 161,23 ha, a ono spada u regiju Istočna kontinentalna Hrvatska. Grafikon 3. Prikaz zastupljenosti sorte Syrah po regijama. Prema službenim podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, zasađene površine pa samim time i broj trsova sve tri sorte raste. Naime, od godine počinje nagli porast zasađenih površina vinovom lozom uključujući i sorte Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah, kao rezultat donošenja Operativnog programa podizanja novih nasada vinograda, ali i straha proizvođača vina da se nakon ulaska u Europsku uniju neće moći povećavati vinogradarske površine. Tako je zasađena površina sortom Syrah od 2001 do 2010 porasla za 8 puta u odnosu na površinu do 2001, sortom Merlot za gotovo 4 puta, a sortom Cabernet Sauvignon za 5,5 puta (Grafikon 4.). Grafikon 4. Zasađene površine (ha) sorata Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah (u periodu ) U tablici 1. prikazan je ukupni promet vina sorata Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah u periodu Tablica 1. Ukupni promet vina (hl) sorata Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah u RH (u periodu ) Godina Cabernet Sauvignon Merlot Syrah , ,16 571, , ,75 541, , , ,15 Section 8. Viticulture and Enology 523

4 Martina LIPAR, Gordana BOSANKIĆ, Antonija HORVAT HRŽIĆ, Zvonimir SAVIĆ Količine prometovanog vina sorata Cabernet Sauvignon i Merlot su ujednačene za promatrani period na što su sigurno utjecali klimatski uvjeti pojedinih godina (Grafikon 5. i Grafikon 6.). Grafikon 5. Količine vina sorte Cabernet Sauvignon po kategorijama kakvoće u prometu (hl) za period Grafikon 6. Količine vina sorte Merlot po kategorijama kakvoće u prometu (hl) za period Od sve tri sorte jedino Syrah pokazuje nagli porast količine vina u prometu u godini, što je posljedica povećanja zasađenih površina (Grafikon 7.) th Croatian and 10 th International Symposium on Agriculture

5 Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj Grafikon 7. Količine vina u prometu (hl) za period godine po kategorijama kakvoće za sortu Syrah Gledajući iz perspektive prometa vina po kategorijama kakvoće može se zaključiti da su sve tri ispitivane sorte najviše količinski zastupljene u kategoriji kvalitetno vino, ali je zanimljivo da je promet u kategoriji vrhunsko vino veći nego u kategorijama stolno vino bez kontroliranog zemljopisnog podrijetla (kzp) ili u kategoriji stolno vino s kzp-om. Zaključak Iz ovog rada može se zaključiti da je realizacija Operativnog programa podizanja trajnih nasada vinove loze, dovela do značajnog povećanja zasađenih površina sorata, Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah, povećao se broj trsova, što je za posljedicu imalo i povećanje prometa vina posebice u kategorijama kvalitetnih i vrhunskih, s naglaskom na sortu Syrah. Literatura Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (2014). Stanje površina u Arkod sustavu i Vinogradarskom registru Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Rješenja za dopuštenje za stavljanje vina u promet Ministarstvo poljoprivrede, Republike Hrvatske (2004). Operativni program podizanja novih nasada. sa2015_p0806 Section 8. Viticulture and Enology 525

europe direct Dubrovnik HRVATSKA VINA I ALKOHOLNA PIĆA ZAŠTIĆENA U EUROPSKOJ UNIJI

europe direct Dubrovnik HRVATSKA VINA I ALKOHOLNA PIĆA ZAŠTIĆENA U EUROPSKOJ UNIJI europe direct Dubrovnik HRVATSKA VINA I ALKOHOLNA PIĆA ZAŠTIĆENA U EUROPSKOJ UNIJI europe direct Dubrovnik Europe Direct Dubrovnik: Vaš korak bliže Europskoj uniji Europe Direct Dubrovnik informacijski

More information

Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines

Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines Marijan BUBOLA 1, Danijela JANJANIN 1, Zoran UŽILA 1, Kristina DIKLIĆ

More information

Classification of Croatian winegrowing regions based on bioclimatic indices

Classification of Croatian winegrowing regions based on bioclimatic indices Classification of Croatian winegrowing regions based on bioclimatic indices Marko Karoglan 1, Maja Telišman Prtenjak 2, Silvio Šimon 3, Mirela Osrečak 1, Marina Anić 1, Jasminka Karoglan Kontić 1, Željko

More information

Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone B10 and pinot gris clone rulander 2/54 in the Niš subregion

Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone B10 and pinot gris clone rulander 2/54 in the Niš subregion UDC: 634.8-152.6(497.11) COBISS.SR-ID: 212202508 Original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIX, 38 (2014); 87-95 1 Agrobiological and technological characteristics of variety pinot gris clone

More information

Several pomological and chemical fruit properties of introduced sweet cherry cultivars in agroecological conditions of Eastern Slavonia

Several pomological and chemical fruit properties of introduced sweet cherry cultivars in agroecological conditions of Eastern Slavonia IZVORNI ZNANSTVENI RAD Several pomological and chemical fruit properties of introduced sweet cherry cultivars in agroecological conditions of Eastern Slavonia Marija Viljevac 1, Krunoslav Dugalić 1, Vlatka

More information

godina godina voćarstva years vinogradarstva i vinarstva of viticulture & enology years of pomology

godina godina voćarstva years vinogradarstva i vinarstva of viticulture & enology years of pomology HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO CROATIAN CENTRE FOR AGRICULTURE, FOOD AND RURAL AFFAIRS 15 godina years vinogradarstva i vinarstva of viticulture & enology 10 godina years voćarstva of pomology

More information

Wine & Beverage list

Wine & Beverage list Wine & Beverage list Wine list Šampanjci / Champagnes LOUIS ROEDERER CRISTAL BRUT 0,75 l 4000,00 kn DOM PERIGNON BRUT 0,75 l 3100,00 kn MOET & CHANDON BRUT 0,75 l 850,00 kn Pjenušava vina /sparkling wines

More information

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI B. KALANOVIĆ, B. DIMITRIJEVIĆ, Snežana TRMČIĆ, Nebojša MARKOVIĆ Faculty of Agriculture, Belgrade Zemun,

More information

Everything you can imagine is real.

Everything you can imagine is real. Everything you can imagine is real. Discover a hotel that defines a new dimension of luxury. the spirit of wine CRNA VINA 0,75L RED WINES Veralda Istrian / 380,00 Refošk (Istra, Hrvatska) Coronica Gran

More information

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties*

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties* Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant * Senzorička evaluacija plodova jabuke nekih sorata otpornih na čađavu krastavost* Zlatko Čmelik, Jasmina Družić, Bogdan Cvjetković i Krunoslav Dugalić

More information

Wine production on Istria family farms

Wine production on Istria family farms COBISS Code 1.01 Agrovoc descriptors: family farms,viticulture,wine industry,wines,tourism,sales,marketing,direct marketing,consumer behaviour Agris category code: E16,E70,E73 Wine production on Istria

More information

Bactrim sirup doziranje

Bactrim sirup doziranje 23 апр 2016. Doziranje i uputstvo za upotrebu.. Bactrim (sirup i tablete) je antibiotik koji se koristi za lečenje infekcija koje izazivaju bakterije i drugi pluća,. not socialist metformin stinks thyroxine

More information

Restaurant. Academia. bluesun hotel kaj

Restaurant. Academia. bluesun hotel kaj Restaurant Academia bluesun hotel kaj Pjenušci (Sparkling wines) Tradicionalna metoda vrenja u boci TOMAC, Classic Brut (Hrvatska, Plešivica) Chardonnay, Plavec žuti FREIXENET, Reserva Real (Španjolska,

More information

Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo

Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo Original scientific paper Originalan naučni rad UDK: 634.232-154.7(497.6) DOI: 10.7251/AGREN1302179S Susceptibility of Sweet Cherry Cultivars to Rain Induced Fruit Cracking in Region of Sarajevo Mirjana

More information

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties Professional paper Stručni rad UDK: 634.1/.8-152.7:664.2.0938 DOI: 10.7251/AGREN1204681N Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

More information

A. Biško i sur.: Sorte masline i norme sadnice pogodne za uzgoj u gustom sklopu SORTE MASLINE I NORME SADNICE POGODNE ZA UZGOJ U GUSTOM SKLOPU SAŽETAK

A. Biško i sur.: Sorte masline i norme sadnice pogodne za uzgoj u gustom sklopu SORTE MASLINE I NORME SADNICE POGODNE ZA UZGOJ U GUSTOM SKLOPU SAŽETAK SORTE MASLINE I NORME SADNICE POGODNE ZA UZGOJ U GUSTOM SKLOPU A.Biško 1, Ljiljana Gašparec Skočić 1, A. Ivanović 1, S. Ruano Bonilla 2 1 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo Zagreb Croatian

More information

WINE AND GOURMET CRUISING 2018

WINE AND GOURMET CRUISING 2018 WINE AND GOURMET CRUISING 2018 ABOUT CROATIA AS A WINE COUNTRY Croatia s Adriatic Sea connects the Mediterranean Sea with the heart of Europe. Along the most beautiful coast and Mediterranean islands,

More information

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XVI, 31 (2011) 43-49 Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 Valentina Bozhkova Fruit Growing Institute,

More information

Influence of trellis system on productive and technological characteristics of variety Victoria in Strumica vine growing district

Influence of trellis system on productive and technological characteristics of variety Victoria in Strumica vine growing district Prethodno saopštenje Preliminary communication UDK: 634.84.076(497.7) DOI: 10.7251/AGREN1201145B Influence of trellis system on productive and technological characteristics of variety Victoria in Strumica

More information

BIJELA VINA KONTINENTALNE HRVATSKE

BIJELA VINA KONTINENTALNE HRVATSKE ŠAMPANJCI I PJENUŠCI CHAMPAGNE AND SPARKLING WINES IL SECONDO pjenušac brut, Plešivica 0,75 160,00kn Astoria Milesimato Prosecco D.O.C.G., Italija 0,75 190,00kn Astoria Milesimato Prosecco D.O.C.G., Italija

More information

A Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Master s Degree in Management from the NOVA School of Business and Economics.

A Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Master s Degree in Management from the NOVA School of Business and Economics. A Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Master s Degree in Management from the NOVA School of Business and Economics. ATTITUDES AND BEHAVIORS OF CROATIAN CONSUMERS TOWARDS

More information

STATE OF THE ART WITHIN THE VITICULTURE AND VINARY IN REPUBLIKA SRPSKA

STATE OF THE ART WITHIN THE VITICULTURE AND VINARY IN REPUBLIKA SRPSKA STATE OF THE ART WITHIN THE VITICULTURE AND VINARY IN REPUBLIKA SRPSKA Doc.dr Tatjana Jovanović Cvetković Prof.dr Dragutin Mijatović Mr Rada Grbić Univeristy of Banja Luka Faculty of Agriculture Brankica

More information

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton Prelomna tačka rentabiliteta 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton 1 Cilj učenja Pokazati kako promene u vrednostima Izazivača troškova

More information

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske ...Pirc, Motik, Moro, Posavec, Kopljar: Analiza pokazatelja stanja na tržištu drvnih... Andreja Pirc 1, Darko Motik 1, Maja Moro 1, Stjepan Posavec 1, Aida Kopljar 2 Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu

More information

Restaurant. Academia. bluesun hotel kaj

Restaurant. Academia. bluesun hotel kaj Restaurant Academia bluesun hotel kaj Pjenušci (Sparkling wines) Tradicionalna metoda vrenja u boci TOMAC, Classic Brut (Hrvatska, Plešivica) Chardonnay, Plavec žuti FREIXENET, Reserva Real (Španjolska,

More information

THE GENUS CROCUS L. IN THE FLORA OF SVILAJA MOUNTAIN

THE GENUS CROCUS L. IN THE FLORA OF SVILAJA MOUNTAIN NAT. CROAT. VOL. 14 No 4 363 368 ZAGREB December 31, 2005 short communication / kratko priop}enje THE GENUS CROCUS L. IN THE FLORA OF SVILAJA MOUNTAIN NEDILJKO @EVRNJA 1 &DALIBOR VLADOVI] 2 1 Natural History

More information

Hrvatski telekomunikacijski sektor u godini

Hrvatski telekomunikacijski sektor u godini sponzor izdanja Hrvatski telekomunikacijski sektor u 2007. godini Prvi put, uz uobičajene vrijednosti ukupnog prihoda, i dobiti te kretanja radne snage, za najbolja poduzeća telekomunikacijske industrije

More information

Usporedno istraživanje korijenove mreže kod kombinacije dviju sorti i podloga jabuke

Usporedno istraživanje korijenove mreže kod kombinacije dviju sorti i podloga jabuke STRUČNI RAD Usporedno istraživanje korijenove mreže kod kombinacije dviju sorti i podloga jabuke Lavdim Lepaja 1, Ramadan - Agim Zajmi 2, Kujtim Lepaja 3 1 Horticultural Department. Agriculture University

More information

Ampelographic Description and Sanitary Analysis of Four Istrian Grapevine Varieties (Vitis vinifera L.)

Ampelographic Description and Sanitary Analysis of Four Istrian Grapevine Varieties (Vitis vinifera L.) PRELIMINARY COMMUNICATION 113 Ampelographic Description and Sanitary Analysis of Four Istrian Grapevine Varieties (Vitis vinifera L.) Đordano PERŠURIĆ Anita Silvana ILAK PERŠURIĆ ( ) Sara GODENA Matea

More information

Organically Produced Grain Amaranth-Spelt Composite Flours: I. Rheological Properties of Dough

Organically Produced Grain Amaranth-Spelt Composite Flours: I. Rheological Properties of Dough Organically Produced ORIGINAL Grain SCIENTIFIC Amaranth-Spelt PAPER Composite Flours: I. Rheological Properties of Dough Organically Produced Grain Amaranth-Spelt Composite Flours: I. Rheological Properties

More information

UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA

UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA I BRZINE RADA KOMBAJNA ZA BERBU GRAŠKA NA KAKVOĆU RADA THE IMPACT OF STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND WORKING SPEED OF PEA HARVESTER ON THE QUALITY OF WORK SAŽETAK

More information

CO C K T A I L M E N U

CO C K T A I L M E N U COCKTAIL MENU COCKTAIL MENU COCKTAILS M A R A S I TA C A I P I R I S I M A CC A I P I R O S I A Havan Rum 3 yo, Raspberry lime, Brown sugar, Apple liquer, Apple juice, Passoa Havana Rum 3 yo, Lime, Brown

More information

istočna i zapadna kontinentalna hrvatska east & west continental croatia: primorska hrvatska coastal croatia: Pušipel, Kraljevina, Škrlet, Graševina

istočna i zapadna kontinentalna hrvatska east & west continental croatia: primorska hrvatska coastal croatia: Pušipel, Kraljevina, Škrlet, Graševina HRVATSKA VINA IMAJU DUGU I BOGATU POVIJEST, A RAZNOLIKOST I BROJ SORTI JE NEŠTO NA ŠTO SMO POSEBNO PONOSNI. MEĐUTIM, HRVATSKA VINA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU SU RELATIVNO NOVA I ZATO IH MNOGI JOŠ UVIJEK NISU

More information

UTJECAJ RAZLIČITIH TERMINA DEFOLIJACIJE NA NEKE KVALITATIVNE PARAMETRE KULTIVARA FRANKOVKA (VITIS VINIFERA L.) U VINOGORJU ĐAKOVO U 2015.

UTJECAJ RAZLIČITIH TERMINA DEFOLIJACIJE NA NEKE KVALITATIVNE PARAMETRE KULTIVARA FRANKOVKA (VITIS VINIFERA L.) U VINOGORJU ĐAKOVO U 2015. SVEUĈILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU Branimir Ronĉević, apsolvent Sveuĉilišni diplomski studij Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Smjer: Vinogradarstvo i vinarstvo

More information

istočna i zapadna kontinentalna hrvatska east & west continental croatia: primorska hrvatska coastal croatia: Pušipel, Kraljevina, Škrlet, Graševina

istočna i zapadna kontinentalna hrvatska east & west continental croatia: primorska hrvatska coastal croatia: Pušipel, Kraljevina, Škrlet, Graševina HRVATSKA VINA IMAJU DUGU I BOGATU POVIJEST, A RAZNOLIKOST I BROJ SORTI JE NEŠTO NA ŠTO SMO POSEBNO PONOSNI. MEĐUTIM, HRVATSKA VINA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU SU RELATIVNO NOVA I ZATO IH MNOGI JOŠ UVIJEK NISU

More information

istočna i zapadna kontinentalna hrvatska east & west continental croatia: primorska hrvatska coastal croatia: Pušipel, Kraljevina, Škrlet, Graševina

istočna i zapadna kontinentalna hrvatska east & west continental croatia: primorska hrvatska coastal croatia: Pušipel, Kraljevina, Škrlet, Graševina HRVATSKA VINA IMAJU DUGU I BOGATU POVIJEST, A RAZNOLIKOST I BROJ SORTI JE NEŠTO NA ŠTO SMO POSEBNO PONOSNI. MEĐUTIM, HRVATSKA VINA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU SU RELATIVNO NOVA I ZATO IH MNOGI JOŠ UVIJEK NISU

More information

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS Zbornik Matice srpske za prirodne nauke / Proc. Nat. Sci, Matica Srpska Novi Sad, 109, 59 64, 2005 UDC 633.854.78:631.53.027.2 Ksenija J. Taški-Ajdukoviã 1, Dragana M. Vasiã 2 1 National Laboratory for

More information

Lista CE tipskih certifikata prema Direktivi 2013/29/EU (List of EU type-examination certificates according to Directive 2013/29/EU)

Lista CE tipskih certifikata prema Direktivi 2013/29/EU (List of EU type-examination certificates according to Directive 2013/29/EU) xagncija Lista C tipskih certifikata prema Direktivi 2013/29/U (List of U typeexamination certificates according to Directive 2013/29/U) Date of issue of U typeexamination 2465F216001 11.05.2016. Romano

More information

YIELD AND OENOLOGICAL POTENTIAL OF MONTENEGRIN AUTOCHTHONOUS GRAPE VARIETIES KRATOŠIJA AND ŽIŽAK

YIELD AND OENOLOGICAL POTENTIAL OF MONTENEGRIN AUTOCHTHONOUS GRAPE VARIETIES KRATOŠIJA AND ŽIŽAK Original scientific paper UDC 634.85.05(497.16) 2009/2012 YIELD AND OENOLOGICAL POTENTIAL OF MONTENEGRIN AUTOCHTHONOUS GRAPE VARIETIES KRATOŠIJA AND ŽIŽAK Vesna Maraš 1*, Tatjana Košmerl 2, Vesna Kodžulović

More information

STATISTIČKA ANALIZA POSLOVANJA HOTELA VELARIS d.o.o.

STATISTIČKA ANALIZA POSLOVANJA HOTELA VELARIS d.o.o. SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET SPLIT ZAVRŠNI RAD STATISTIČKA ANALIZA POSLOVANJA HOTELA VELARIS d.o.o. Mentor: prof.dr.sc. Snježana Pivac Student: Maja Petrinović Matični broj: 1120298 Split, kolovoz

More information

Clonal research of black wine grape cultivars in different Serbian localities

Clonal research of black wine grape cultivars in different Serbian localities Branislava EXPERT PAPER SIVČEV, Zorica RANKOVIĆ-VASIĆ, Dragan NIKOLIĆ, Dragoslav IVANIŠEVIĆ, Clonal research of black wine grape cultivars in different Serbian localities Branislava SIVČEV 1, Zorica RANKOVIĆ-VASIĆ

More information

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand BROJLER 308 Specifikacije ishrane 2014 An Aviagen Brand Uvod Specifikacije ishrane za brojlere su date u sledećim tabelama za različitu proizvodnju i tržišnu situaciju širom sveta: Neseksirani

More information

Malvazija Festigia Vrhunsko suho vino, Vinogorje Istra, Vinarija Laguna kn

Malvazija Festigia Vrhunsko suho vino, Vinogorje Istra, Vinarija Laguna kn VINA NA ČAŠE BIJELA VINA NA ČAŠE 0.15 L Malvazija Festigia Vrhunsko suho vino, Vinogorje Istra, Vinarija Laguna 55.00 kn Pinot Sivi Kvalitetno suho vino, Vinogorje Kutjevo, Vinarija Kutjevo 43.00 kn Graševina

More information

4 th Croatian Wine Story

4 th Croatian Wine Story 4 th Croatian Wine Story Winery Grabovac WHITE WINE Producer: Winery Enjingi Graševina Late Harvest 2007, 14,7% alc. Slavonia region Producer: Winery Zdjelarević Nagual White 2007 (Grand cuvee Chardonnay-sauvignon),

More information

Zbirna Lista objava. KORISNIK Republicka Komisija za sprecavanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske

Zbirna Lista objava. KORISNIK Republicka Komisija za sprecavanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske PRESS CLIPPING,BIH Bulevar Desanke Maksimović 8 78000 BANJA LUKA, RS-BiH tel/fax: +387 (0)65 / 728628 tel/fax: +387 (0)63 / 990069 e-mail: office@pressclipping.info www.pressclipping.info www.m1g.info

More information

THE EFFECT OF IMPROVER ON DOUGH RHEOLOGY AND BREAD PROPERTIES. Agricultural Institute Osijek, Južno predgraðe 17, Osijek, Croatia

THE EFFECT OF IMPROVER ON DOUGH RHEOLOGY AND BREAD PROPERTIES. Agricultural Institute Osijek, Južno predgraðe 17, Osijek, Croatia THE EFFECT OF IMPROVER ON DOUGH RHEOLOGY AND BREAD D. Horvat 1, D. Magdiæ 2, G. Drezner 1, G. Šimiæ 1, K. Dvojkoviæ 1, M. Broðanac 3, J. Lukinac 2 1 Agricultural Institute Osijek, Južno predgraðe 17, 31000

More information

Investicija u Podoštri - Gospi

Investicija u Podoštri - Gospi Investicija u Podoštri - Gospi Rat koji je bjesnio ovim prostorima ostavio je za sobom veliku koli inu ubojnih sredstava koja, ako nisu pod nadzorom ili ih se ne pohranjuje stru no u skladu s propisanim

More information

131 130 129 128 127 12 12 39 00 39 00 39 00 39 00 39 00 39 00 39 00 TUMA OZNAKA: lokacija zahvata NOSITELJ ZAHVATA: LUNETA d.o.o. Trg slobode, 42230 Ludbreg NAZIV ZAHTJEVA: ZAHTJEV ZA UTVR IVANJE OBJEDINJENIH

More information

SASTAV AROMATSKIH SPOJEVA, AMINOKISELINA I ORGANSKIH KISELINA U VINIMA KLONSKIH KANDIDATA KULTIVARA KRALJEVINA

SASTAV AROMATSKIH SPOJEVA, AMINOKISELINA I ORGANSKIH KISELINA U VINIMA KLONSKIH KANDIDATA KULTIVARA KRALJEVINA AGRONOMSKI FAKULTET Ivana Puhelek SASTAV AROMATSKIH SPOJEVA, AMINOKISELINA I ORGANSKIH KISELINA U VINIMA KLONSKIH KANDIDATA KULTIVARA KRALJEVINA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2016. FACULTY OF AGRICULTURE Ivana

More information

ADVENT IN THE HEART OF ZAGREB

ADVENT IN THE HEART OF ZAGREB ADVENT IN THE HEART OF ZAGREB Offer for period 02.12.2017.-07.01.2018. MENU Cold appetizers: Corn bread bruschetta with tuna paté Octopuss salad Hvar style Soups: Cream pumpkin soup Fish soup Main courses:

More information

POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013

POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013 BUSOVAČA Tamex d.o.o.... 2 Paleta plus d.o.o.... 3 PTG Grand d.o.o... 4 Esta d.o.o.... 5 Himesa d.o.o.... 6 Termozigel Nigma z.d.d.... 7 EZ d.o.o.... 8 Eko Commerce d.o.o.... 9 Lašva auto... 10 Valvoson

More information

konferencija vina i vinske industrije

konferencija vina i vinske industrije 1 konferencija vina i vinske industrije Poštovani, Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas o nastanku prve međunarodne konferencije vina L.O.B.I - Of Beverage, na kojemu će se okupiti predstavnici proizvođača

More information

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ UDC 575.827 Original scientific paper IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ Agricultural Research Institute Srbija, Belgrade Agricultural and Technological

More information

Utjecaj trajanja maceracije na kemijski sastav i organoleptička svojstva vina Cabernet sauvignon

Utjecaj trajanja maceracije na kemijski sastav i organoleptička svojstva vina Cabernet sauvignon IZVORNI ZNANSTVENI RAD Utjecaj trajanja maceracije na kemijski sastav i organoleptička svojstva vina Cabernet sauvignon Josip MESIĆ, Valentina OBRADOVIĆ, Maja ERGOVIĆ RAVANČIĆ, Brankica SVITLICA Veleučilište

More information

Josip BELJAK 1, Ana JEROMEL 1 *, Stanka HERJAVEC 1, Sandi ORLIC 2 ORIGINAL PAPER

Josip BELJAK 1, Ana JEROMEL 1 *, Stanka HERJAVEC 1, Sandi ORLIC 2 ORIGINAL PAPER ORIGINAL PAPER INFLUENCE OF AUTOCHTHONOUS SACCHAROMYCES SPP. STRAINS ON THE SULFUR DIOXIDE CONCENTRATION IN WINE UTJECAJ AUTOHTONIH SOJEVA SACCHAROMYCES SPP. NA KONCENTRACIJU SUMPORNOG DIOKSIDA U VINU

More information

Pomološke i kemijske osobine introduciranih sorata šljive (Prunus domestica L.)

Pomološke i kemijske osobine introduciranih sorata šljive (Prunus domestica L.) Pomološke i kemijske osobine introduciranih sorata šljive Pomological and chemical properties of introduced plum cultivars Jelena Gadže, Z. Čmelik, Dragica Kaštelanac SAŽETAK Istraživanje je provedeno

More information

Sanja Jelić, I. Kralik, Jadranka Deže, Ružica Lončarić

Sanja Jelić, I. Kralik, Jadranka Deže, Ružica Lončarić Ekonomski pokazatelji proizvodnje tovne junadi SimentalSKE i Hereford pasmine Economic indicators of production of beef cattle Simmental and Hereford breed Sanja Jelić, I. Kralik, Jadranka Deže, Ružica

More information

VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA

VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA VRIJEDNOSTI GLUKOZE I UKUPNIH PROTEINA LABORATORIJSKIH PACOVA U USLOVIMA KRATKOTRAJNOG GLADOVANJA GLUCOSE AND TOTAL PROTEIN LEVEL IN LABORATORY RATS UNDER CONDITIONS OF SHORT-TERM FASTING Suljević D.,

More information

Razlike u navikama pijenja alkohola između učenika završnih razreda osnovnih škola i maturanata grada Splita

Razlike u navikama pijenja alkohola između učenika završnih razreda osnovnih škola i maturanata grada Splita Izvorni znanstveni članak ISSN 1848-817X Original scientific paper Coden: MEJAD 45 (2015) 1-2 Razlike u navikama pijenja alkohola između učenika završnih razreda osnovnih i maturanata grada Splita Differences

More information

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA I DOSTAVA DOKUMENATA KNJIŽNICE FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU ILI KAKO USTROJITI SLUŽBU

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA I DOSTAVA DOKUMENATA KNJIŽNICE FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU ILI KAKO USTROJITI SLUŽBU MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA I DOSTAVA DOKUMENATA KNJIŽNICE FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU ILI KAKO USTROJITI SLUŽBU INTERLIBRARY LOANS AND DOCUMENT DELIVERY SERVICE AT THE LIBRARY OF THE FACULTY OF HUMANITIES

More information

Prosciutto & Wine Bar

Prosciutto & Wine Bar Prosciutto & Wine Bar DALMATIAN SMOKED HAM Dalmatian smoked ham is produced from leg of Yorkshire and Landras pigs and their crosses. Pork leg is salted exclusively with sea salt, which acts as a natural

More information

_Kemijska industrija

_Kemijska industrija Sektorske_analize ožujak 2018. _ broj 59 _ godina 7 ISSN: 1848-8986 _Kemijska industrija Autorica_Ivana Rašić Bakarić _ Sadržaj _3 Glavni sektorski pokazatelji Udio sektora kemijske industrije u BDP-u

More information

ANALIZA NAPORA U TVRTKAMA RH U DVOGODIŠNJEM RAZDOBLJU

ANALIZA NAPORA U TVRTKAMA RH U DVOGODIŠNJEM RAZDOBLJU IZVORNI ZNANSTVENI RAD SIGURNOST 50 (2) 87-95 (2008) M. Zavalić, A. Bogadi-Šare* UDK 613.65:616.7](497.5) 2005/2006 PRIMLJENO: 20.3.2008. PRIHVAĆENO: 4.4.2008. ANALIZA NAPORA U TVRTKAMA RH U DVOGODIŠNJEM

More information

Analiza ponude proizvoda s ekološkim certifikatom u velikim trgovačkim lancima maloprodaje u gradu Osijeku

Analiza ponude proizvoda s ekološkim certifikatom u velikim trgovačkim lancima maloprodaje u gradu Osijeku PRETHODNO PRIOPĆENJE Analiza ponude proizvoda s ekološkim certifikatom u velikim trgovačkim lancima maloprodaje u gradu Osijeku Luka SAMARDŽIJA 1, Ružica LONČARIĆ 2 1 Osaja j.d.o.o., Velaluška 5, 31000

More information

Akcija traje od do isteka zaliha

Akcija traje od do isteka zaliha BAHCO akcija Akcija traje od 17.05.2013. do isteka zaliha Cene su bez PDV-a KOLICA ZA ALAT SA 7 FIJOKA 20% Redovna cena: Vp=60.034,00 Akcijona VP cena : =48.100,00 EAN 1470K7 7 DRAWERS TROLLEY 7314150136186

More information

GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A.

GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A. GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A. GRAY ZNAČAJKE RASTA I PRINOSA ZEA MAYS L. I VIGNA UNGUICULATA L. (WALP)

More information

Mogućnost primjene analize slike za ranu prognozu priroda jabuke (Malus domestica Borkh.) u uvjetima Međimurja (Hrvatska)

Mogućnost primjene analize slike za ranu prognozu priroda jabuke (Malus domestica Borkh.) u uvjetima Međimurja (Hrvatska) Mogućnost primjene analize slike za ranu prognozu priroda jabuke (Malus domestica Borkh.) u uvjetima Međimurja (Hrvatska) Possible application of image analysis for forecasting the yield of apples (Malus

More information

Izbor najboljih vina Hrvatske. Selection of best Croatian wines

Izbor najboljih vina Hrvatske. Selection of best Croatian wines Izbor najboljih vina Hrvatske Selection of best Croatian wines AUSTRIA HUNGARY SLOVENIA NESPEŠ KRIŽEVCI ZAGREB DARUVAR CROATIA BOSNIA AND HERZEGOVINA BENKOVAC KORLAT ADRIATIC SEA HVAR ITALY PELJEŠAC Vino

More information

kozlovićaleksandrovićmatuškodemianradovanovićščurekplenkovićzdjelarevićtrapanchateaukamnikkov

kozlovićaleksandrovićmatuškodemianradovanovićščurekplenkovićzdjelarevićtrapanchateaukamnikkov 1 Moviakozlovićaleksandrovićmatuškodemianradovanovićščurekplenkovićzdjelarevićtrapanchateaukam nikkovačevićvukojekabolaplantaže13.jultomićmarjansimčičmatoševićbovinkortakatarinakišaleksije rzetičsjekloćavipavavindulobodrenbotunjacplančićbiotehničkiinstituttažexmanastirtvrdošedisimč

More information

NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic

NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic THÖNI NATURGAS Industrijska postrojenja na bioplin za upotrebu u poljoprivredi NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic Thöni Industrijska postrojenja d.o.o. Osnovano: 1964 Zaposlenika: 500 (5 proizvodnih pogona)

More information

THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK ON YIELD OF SEMI-HARD CHEESE

THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK ON YIELD OF SEMI-HARD CHEESE Biotechnology in Animal Husbandry 26 (3-4), p 167-177, 2010 ISSN 1450-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 637.04:637.353 DOI:10.2298/BAH1004167B THE INFLUENCE OF CHEMICAL

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU MATEA DUGANDŽIĆ Preddiplomski studij smjera Agroekonomika ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA ASKUS D.O.O. Završni rad Osijek,

More information

Aleksandar ODALOVIĆ, Ranko PRENKIĆ, Marijana BULATOVIĆ, Vesna MRDOVIĆ, Ivana BURZANOVIĆ 1

Aleksandar ODALOVIĆ, Ranko PRENKIĆ, Marijana BULATOVIĆ, Vesna MRDOVIĆ, Ivana BURZANOVIĆ 1 NATURA MONTENEGRINA, Podgorica, 10(1): 49-55 NATURAL FRUIT JUICES PRODUCTION IN MONTENEGRO Aleksandar ODALOVIĆ, Ranko PRENKIĆ, Marijana BULATOVIĆ, Vesna MRDOVIĆ, Ivana BURZANOVIĆ 1 1 University of Montenegro,

More information

Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća

Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj IZVORNI temperature ZNANSTVENI zraka RAD tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog

More information

Variability of Oil Content in Fruit of Olive Variety Žutica on Montenegrin Coast

Variability of Oil Content in Fruit of Olive Variety Žutica on Montenegrin Coast Original scientific paper Originalan naučni rad UDK: 634.63(497.16) DOI: 10.7251/AGREN1401055L Variability of Oil Content in Fruit of Olive Variety Žutica on Montenegrin Coast Biljana Lazović 1, Mirjana

More information

JELOVNIK MENU

JELOVNIK MENU JELOVNIK MENU www.restoran-laguna.com restoran-laguna@elez.hr 01 2022 711 Hladna predjela - Cold appetizer Mozzarella rajčica Capresse salad Slavonski kulen Spicy sausage from Slavonia Pršut Prosciutto

More information

Marketing GI products. Recommendations and examples from the field

Marketing GI products. Recommendations and examples from the field Marketing GI products Recommendations and examples from the field 1 Outline 1. How to market a GI product? 1. individual and collective marketing 2. strategic and operational marketing 3. the role of the

More information

UVODNIK. Laktacijski mastitis: Dijagnostički izazov za liječnika obiteljske medicine Republike Hrvatske Željka Topić, Irena Zakarija Grković...

UVODNIK. Laktacijski mastitis: Dijagnostički izazov za liječnika obiteljske medicine Republike Hrvatske Željka Topić, Irena Zakarija Grković... SADRŽAJ IZDAVAČ HRVATSKA UDRUŽBA OBITELJSKE MEDICINE CROATIAN ASSOCIATION OF FAMILY MEDICINE Zagreb 10000, Rockefellerova 4 VIJEĆE ČASOPISA EDITORIAL COUNCIL MEDICINA FAMILIARIS CROATICA Zdravko Ebling,

More information

Utjecaj sociodemografskih obilježja potrošača na ponašanje u kupnji i konzumaciji kave

Utjecaj sociodemografskih obilježja potrošača na ponašanje u kupnji i konzumaciji kave ISSN 1333-2422 UDK = 366.1 : 633.9 IZVORNI ZNANSTVENI RAD Utjecaj sociodemografskih obilježja potrošača na ponašanje u kupnji i konzumaciji kave Tatjana Naglić 1, Marija Cerjak 2, Marina Tomić 2 1 30 svibnja

More information

Award Winning Croatian Fine Wines

Award Winning Croatian Fine Wines Importer of Award Winning Croatian Fine Wines Suppliers of Pilato Malvazija Istarska 2011 to Marks & Spencer Directors: James Waddell and SharonWaddell 1 Where is Croatia? 45 N parallel of Latitude (Half

More information

Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH

Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH Istraživanja I-45 Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH Tomislav Galac Zagreb, srpanj 2015. ISTRAŽIVANJA I-45 IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za

More information

Collecting and Processing Information from Energy Subjects

Collecting and Processing Information from Energy Subjects Collecting and Processing Information from Energy Subjects Lahorko Wagmann Department for Quality of Service and Customer Protection Legal Framework The legal framework for collecting and processing data

More information

NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA

NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA UDK: 637.146 NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA Prof, dr Tihomir MILKOViC, dr Jovan PETROViC, Tehnološki fakultet, Leskovac Sažetak Kompozicija startera

More information

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey Biotechnology in Animal Husbandry 30 (2), p 289293, 2014 ISSN 14509156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, BelgradeZemun UDC 637.07'636.4 DOI: 10.2298/BAH1402289R DETERMINATION OF PORK ADULTERATION

More information

OVISNOST O ALKOHOLU U ŽENSKOG SPOLA

OVISNOST O ALKOHOLU U ŽENSKOG SPOLA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Studij medicine Iva Šunić OVISNOST O ALKOHOLU U ŽENSKOG SPOLA Diplomski rad Osijek, 2016. Rad je ostvaren na Klinici za psihijatriju

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Irena Petrak Narodna knjižnica Krk prostor, građa i korisnici (DIPLOMSKI RAD) Rijeka, 2015. SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek za kroatistiku Irena

More information

Selection of Starter Cultures for the Production of White Cow Brine Cheese

Selection of Starter Cultures for the Production of White Cow Brine Cheese UDC: 637.33 original scientific paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XIII, 25 (2008) 25-31 Selection of Starter Cultures for the Production of White Cow Brine Cheese Radmila Cobanova-Vasilevska IMB "Mlekara"-Bitola

More information

Why the name KUPILEK?

Why the name KUPILEK? Why the name KUPILEK? A Blackberry (KUPINA) + a medicament (LIJEK/LEK) = KUPILEK Our estate is in a part of Croatia called Hrvatsko Zagorje where we use a word LEK for a Croatian word LIJEK meaning: a

More information

UTICAJ RAZLIČITOG ODNOSA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE NA SPEKTAR AMINOKISELINA JOGURTA PROIZVEDENIH IZ KRAVU EG MLIJEKA

UTICAJ RAZLIČITOG ODNOSA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE NA SPEKTAR AMINOKISELINA JOGURTA PROIZVEDENIH IZ KRAVU EG MLIJEKA UTICAJ RAZLIČITOG ODNOSA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE NA SPEKTAR AMINOKISELINA JOGURTA PROIZVEDENIH IZ KRAVU EG MLIJEKA Natalija KAPAC-PARKACEVA, O. BAUER i T. CiZBANOVSKI Zemljodjelsko-šumarski fakultet,

More information

Name: Katakana Workbook

Name: Katakana Workbook Name: Class: Katakana Workbook Katakana Chart a i u e o ka ki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to na ni nu ne no ha hi fu he ho ma mi mu me mo ya yu yo ra ri ru re ro wa wo n ga gi gu ge go za ji

More information

POZ KONTEJNERI ZA NAPITKE

POZ KONTEJNERI ZA NAPITKE POZ. 18.5. KONTEJNERI ZA NAPITKE Kontejneri za napitke kapaciteta od 4 do 40 litara, kompletno izrađeni od inox lima, duplih stijenki. Poliuretanska izolacija smanjuje gubitak temperature na minimum. Prijanjajući

More information

Projekt doedukacije i specijalizacije iz obiteljske medicine u Makedoniji

Projekt doedukacije i specijalizacije iz obiteljske medicine u Makedoniji Projekt doedukacije i specijalizacije iz obiteljske medicine u Makedoniji D- r sci Katarina Stavric Katedra obiteljske medicine Medicinski Fakultet Skopje Kako je pocelo? 1999 2002 Proekat Svetske Banke

More information

INVESTIGATION OF THE MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF JUJUBE TYPES (Zizyphus jujuba Mill.) FRUITS IN REPUBLIC OF MACEDONIA. Skopje, Macedonia 2

INVESTIGATION OF THE MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF JUJUBE TYPES (Zizyphus jujuba Mill.) FRUITS IN REPUBLIC OF MACEDONIA. Skopje, Macedonia 2 UDC 575:630 DOI: 10.2298/GENSR1501033M Original scientific paper INVESTIGATION OF THE MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF JUJUBE TYPES (Zizyphus jujuba Mill.) FRUITS IN REPUBLIC OF MACEDONIA Aleksandar MARKOVSKI

More information

PREVENCIJA INFEKCIJA IZAZVANIH HUMANIM PAPILOMA VIRUSIMA

PREVENCIJA INFEKCIJA IZAZVANIH HUMANIM PAPILOMA VIRUSIMA Uni ver zi tet u No vom Sa du Medicinski fakultet Urednica Aleksandra Kapamadžija PREVENCIJA INFEKCIJA IZAZVANIH HUMANIM PAPILOMA VIRUSIMA No vi Sad, 2015. Recenzenti Prof. dr Branko Stanimirović Prof.

More information

Poseban prilog časopisa Infotrend TOP 50. U telekomunikacijskoj industriji Hrvatske

Poseban prilog časopisa Infotrend TOP 50. U telekomunikacijskoj industriji Hrvatske Poseban prilog časopisa Infotrend 2008. TOP 50 U telekomunikacijskoj industriji Hrvatske 1997. 1998. 1990. ČASOPIS ZA POTPORU 1994. POSLOVANJU 1995. 1996. INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE U POSLOVNIM PROCESIMA

More information

Arena Zagreb The Zagreb Arena

Arena Zagreb The Zagreb Arena Arena Zagreb The Zagreb Arena Ingra d.d., Zagreb, 2008. MAROJE MRDULJAŠ MAROJE MRDULJAŠ Arena Zagreb, od stvaranja prema budućnosti The Zagreb Arena, from Creation to Future Svaka zgrada ima tri životna

More information

ZDJELAREVICH WINE NEWS2

ZDJELAREVICH WINE NEWS2 2017 / ZDJELAREVICH WINE NEWS2 U našoj obitelji nekad smo dobri, nekad grubi, nekad ludi, ali uvijek ambiciozni i kreativni. Str. 9 Str. 12 Croatian Wine Production... 2 Obitelj / Family... 3 Povijest

More information

Delfin SPORTS BAR & GRILL

Delfin SPORTS BAR & GRILL Delfin SPORTS BAR & GRILL Coffee, tea, chocolate Espresso /decaffeinated espresso Espresso with milk Double espresso Double espresso with milk Macchiato large Latte macchiato Cappuccino Irish coffee Ice

More information

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Journal of Agricultural Sciences Vol. 54, No 3, 2009 Pages 205-212 UDC: 635.14+635.53:66.047.4/.5 Original scientific paper CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Jelena Marković

More information

popis ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B na dan

popis ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B na dan Sukladno članku 8. stavku 6. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (Narodne novine 101/14 i 128/15) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim

More information