CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO

Size: px
Start display at page:

Download "CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO"

Transcription

1 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/17 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO COBA Systems Robno Materijalno Finansijska Kartica i Registar Kartica artikla Kontrola ispravnosti cena zaliha i Ispravka cena zaliha

2 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 2/17 PROGRAM ZA KONTROLU CENA I ISPRAVKU GREŠKI U KNJIŽENJIMA Program je deo programskog paketa CSYSTEMS - ZALIHE UPRAVLJANJE ZALIHAMA

3 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 3/17 SADRŽAJ 1. SISTEM ZA KONTROLU, OTKRIVANJE I ISPRAVKE GREŠKI U KNJIŽENJU ULAZA I IZLAZA NA ZALIHE 2. KLJUČ ZA ROBU: RAD SA VELEPRODAJNIM I MALOPRODAJNIM CENAMA ZALIHA PROPUŠTENE NIVELACIJE KOD ZALIHA KOJE SE VODE PO VELEPRODAJNOJ (VPC) I MALOPRODAJNOJ CENI (MPC) 3. KLJUČ ZA PROIZVODE: RAD SA PLANSKIM CENAMA ZALIHA RAD SA PLANSKIM CENAMA ULAZA I IZLAZA KOD ZALIHA KOJE SE VODE PO PLANSKOJ CENI (PLC) 4. KLJUČ ZA MATERIJAL: RAD SA PROSEČNIM NABAVNIM CENAMA ZALIHA RAD SA NABAVNIM CENAMA ULAZA I PROSEČNIM NABAVNIM CENAMA IZLAZA KOD ZALIHA KOJE SE VODE PO PROSEČNOJ NABAVNOJ CENI (PNC) 5. NEGATIVNE ZALIHE 5.1. NEGATIVNE ZALIHE KOD ZALIHA KOJE SE VODE PO PROSEČNOJ CENI ZALIHA 5.2. ISPRAVKA NEGATIVNIH ZALIHA

4 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 4/17 1. SISTEM ZA KONTROLU, OTKRIVANJE I ISPRAVKE GREŠKI U KNJIŽENJU ULAZA I IZLAZA NA ZALIHE Sistem kontrole vrši kontrolu ispravnosti knjiženja na RMFK kartici svakog artikla na zalihama i automatsku ispravku greški u knjiženju: 1. Ključem za robu - za kontrolu knjiženja na RMFK kartici robe i ispravku greški, kod zaliha koje se vode po veleprodajnoj VPC i po maloprodajnoj ceni MPC, jer tu je cena ulaza dokumentovana i postavljena kalkulacijom cene, a cena izlaza je dokumentovana i postavljena fakturom izadatom kupcu. Ovde se ne smeju menjati ni cena ulaza ni cena izlaza. Ispravka greški knjiženja vrši se isključivo finansijskim iznosom pozitivnim ili negativnim upisanim na dugovnu stranu u zaduženje. 2. Ključem za proizvode - za kontrolu knjiženja na RMFK kartici proizvoda i ispravku greški, kod zaliha koje se vode po proizvođačevoj planskoj ceni PLC, jer tu je cena ulaza dokumentovana i postavljena cenovnikom koji se usvaja na početku godine i ta cena se primenjuje na sve ulaze i na sve izlaze koji se dese u toku godine. Planska cena se ne sme menjati u toku godine. Prema tome ovde su cena ulaza i cena izlaza identične, dokumentovane i postavljena cenovnikom, pa se ne smeju menjati ni cena ulaza ni cena izlaza. Ispravka greški knjiženja vrši se isključivo sa dva finansijska iznosa koji su pozitivni ili negativni upisanim na dugovnu stranu u zaduženje i u potražnu stranu razduženje. 3. Ključem za materijal - za kontrolu knjiženja na RMFK kartici materijala i robe i ispravku greški, kod zaliha koje se vode po prosečnoj nabavnoj ceni PNC, jer tu je cena ulaza dokumentovana i postavljena kalkulacijom cene odnosno prijemnicom materijala, a cena izlaza nije dokumentovana i postavljena ni jednim knjigovodstvenim dokumentom već se uvek izračunava u momentu izlaza da bi se po njoj napravio izlaz. Ovde se ne sme menjati cena ulaza ali se može menjati i korigovati cena izlaza. Ispravka greški knjiženja vrši se isključivo finansijskim iznosom pozitivnim ili negativnim upisanim na potražnu stranu u razduženje. Da bi ovaj sistem funkcionisao ne smeju postojati negativne zalihe, a ako ih slučajno ima, moraju se pre upotrebe sistema automatske ispravke greški i korekcije, te zalihe ukloniti. Sistem kontrole i korekcije izvršava se iz operacija programa: < Kontrola ispravnosti cena > Uputstvo za rad < Kontrola cena zaliha > Vrši kontrolu cena, otkriva i prikazuje greške u knjženju < Ispravka cena zaliha > Vrši automatsku ispravku greški knjiženja < Uklanjanje negativnih zaliha > Otkriva i prikazuje negativne zalihe, a samo po zahtevu uklanja negativne zalihe, tako što pravi ulaz količine kao višak utvrđen po popisu

5 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 5/17 2. KLJUČ ZA ROBU: RAD SA VELEPRODAJNIM I MALOPRODAJNIM CENAMA ZALIHA PROPUŠTENE NIVELACIJE KOD ZALIHA KOJE SE VODE PO VELEPRODAJNOJ (VPC) I MALOPRODAJNOJ CENI (MPC) Kod zaliha koje se vode po VPC ili MPC ceni RMFK kartica može, kao što je prikazano u sledećim primerima od slike 1 do slike 3, da sadrži ulaze i izlaze artikala po cenama koje se razlikuju od cene zaliha, a pritom nije poštovano pravilo da se pre upisa ulaza ili izlaza po novoj ceni izvrši nivelacija cene zaliha na tu novu cenu. Rezultat toga je: Za veleprodajni magacin ovo je nekorektno knjiženje sa propuštenim nivelacijama cena zaliha, dobijeno je kada je menjana cena ulaza ili cena izlaza a postojeće zalihe nisu prethodno nivelisane na tu novu cenu ulaza ili izlaza. KLJUČ ZA ROBU za izračunavanje greške 1 Zalihe ZALIHE 15 2 Cena zadnje promene - cena zaliha CENA zadnje promene 1.140,00 3 Vrednost zaliha - po popisu 1 x 2 15 x 1.140, ,00 4 Vrednost zaliha - po knjigovodstvu SALDO ,00 5 Greška - iznos propuštene nivelacije , ,00 198,00

6 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 6/17 Korektno knjiženje bi bilo obavljeno na sledeći način: S obzirom da je u datom primeru propušteno 5 nivelacija i da naknadno treba uraditi 5 zapisnika o nivelaciji i 5 stavki knjiženja tih zapisnika, a kako je prikazano na slici 2, otvara se veliki posao. Ovaj posao može se zameniti manjim poslom kojim se formira samo jedan zapisnik o nivelaciji na Ukupan Iznos propuštene nivelacije od 198,00 tako što se kao ulaz stavi nula, kao izlaz stavi nula, zalihe su one koje su trenutno na RMFK kartici, a kao cena upiše se CENA zadnje promene, a kao DUGUJE upiše se 198,00

7 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 7/17 Ovim postupkom uvećana je vrednost postojećih zaliha od 15 KG za iznos od 198,00 a cena zaliha je ostala ista 1140,00 i dobio je se isti rezultat kao da je odrađen posao prikazan na slici 2 pa će se ovaj postupak iz slike 3 koristiti u programu umesto postupka iz slike 2.

8 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 8/17 3. KLJUČ ZA PROIZVODE: RAD SA PLANSKIM CENAMA ZALIHA RAD SA PLANSKIM CENAMA ULAZA I IZLAZA KOD ZALIHA KOJE SE VODE PO PLANSKOJ CENI (PLC) Kod zaliha koje se vode po PLC planskoj ceni, RMFK kartica mora da sadrži i ulaze i izlaze artikala po jednoj istoj i to prvoj planskoj ceni upisanoj na RMFK karticu, kao što je prikazano u primeru na slici (slika1): Kada se ne poštuje princip upotrebe prve planske cene za sve ulaze i izlaze u toku godine, dolazi do greške u knjiženju (slika 2)

9 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 9/17 Za magacin gotovih proizvoda ovo je nekorektno knjiženje, i dobijeno je kada je menjana fiksna planska cena ulaza i izlaza. Ispravka pogrešnog knjiženja izvršiće se svođenjem vrednosti ulaza i izlaza na vrednost koja se dobija kada količina ulaza i količina izlaza pomnože sa prvom planskom cenom na RMFK kartici, čime se vrši korekcija ulaza i izlaza na ispravnu plansku cenu: KLJUČ ZA PROIZVODE za izračunavanje greške: 1 Planska Cena (prva) - cena zaliha CENA 1.000,00 2 ULAZ količine ULAZ 20 3 IZLAZ količine IZLAZ 15 4 Vrednost ulaza - po popisu 1 x ,00 x ,00 5 Vrednost izlaza po popisu 1 x ,00 x ,00 6 Vrednost ulaza po knjigovodstvu DUGUJE ,00 7 Vrednost izlaza po knjigovodstvu POTRAŽUJE ,00 8 Korekcija vrednosti ulaza , , ,00 9 Korekcija vrednosti izlaza , , ,00 10 Greška u knjiženju 8-9 (-1.200,00) - (-3.000,00) 1800,00

10 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 10/17 4. KLJUČ ZA MATERIJAL: RAD SA PROSEČNIM NABAVNIM CENAMA ZALIHA RAD SA NABAVNIM CENAMA ULAZA I PROSEČNIM NABAVNIM CENAMA IZLAZA KOD ZALIHA KOJE SE VODE PO PROSEČNOJ NABAVNOJ CENI (PNC) Kod zaliha koje se vode po PNC prosečnoj nabavnoj ceni, RMFK kartica sadrži ulaze artikala po NABAVNOJ CENI a izlaze artikala po PROSEČNOJ NABAVNOJ CENI, i to tako da je u potpunosti ispoštovano pravilo da se svi ulazi i izlazi moraju knjižiti hronološki sukcesivno jedan-za-drugim, kako bi se očuvala tačnost izračunavanja i upotrebe PROSEČNE NABAVNE CENE. Za magacin materijala čije se zalihe vode po PNC ceni ovo je korektno knjiženje sa ispoštovanom hronologijom događaja, ulaza i izlaza na zalihe, gde je posle svakog ulaza formirana nova PNC (iz svih prethodnih ulaza i izlaza zajedno sa ovim ulazom) i upisivana je kao cena zaliha, a takođe pre svakog izlaza je formirana nova PNC (iz svih prethodnih ulaza i izlaza bez ovoga izlaza) i upisivana je kao cena izlaza. Greška ovde ne postoji - greška je ovde nula, što se vidi iz činjenice da su PROSEČNA CENA i CENA zadnje promene potpuno iste. Ako se ne poštuje striktna hronologija knjiženja ulaza i izlaza ili ako se knjiženjem dobiju negativne zalihe, ne isprave se - a nastavi se sa knjiženjem novih ulaza ili izlaza, dolazi do greški u knjiženju koje mogu biti i jako velike. Čak i kada je knjiženje ispravno, dolazi do greški sa malim iznosima, koje nastaju zbog zaokruženja izračunate prosečne nabavne cene na dva decimala. Obe vrste greški izračunavaju se na isti način - po istom ključu.

11 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 11/17 KLJUČ ZA MATERIJAL za izračunavanje greške: 1 ULAZ količine ULAZ 52 2 IZLAZ količine IZLAZ 52 3 Vrednost ulaza po knjigovodstvu DUGUJE ,00 4 Vrednost izlaza po knjigovodstvu POTRAŽUJE ,06 5 Prosečna nabavna cena 3 : ,00 : , Zaokružena Prosečna nabavna cena ,69 7 Stvarni utrošak 6 x ,69 x ,88 8 Korekcija utroška , ,06-0,18 9 Korigovan SALDO 3 - ( ) ,00 - (56.820,06 + (-0,18)) 0,12 10 Popis - vrednost zaliha po popisu 5 x ( 1-2 ) 1.092,69 x (52-52) 0,00 11 Korekcija salda ,12-0,00 0,12 12 Greška - zbirna korekcija ,18 + 0,12-0,06

12 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 12/17 Sledeći primer netačnog knjiženja (slika 4) slikovito demonstrira najčešći slučaj kada prilikom knjiženja ulaza i izlaza na RMFK karticu nije striktno ispoštovana hronologija događaja i dolazi do izračunavanja netačnih PNC cena kao cena zaliha, koje će biti korišćene za obračun izlaza i upisane u dokumente izlaza. Zbog toga, kod izlaza koji se vrši po netačnim PNC cenama zaliha, dolazi i do netačnih vrednosti izlaza, čime su netačno prikazani troškovi materijala (na potražnoj strani) a samim tim dolazi i do netačnog obračuna proizvodnje i stvarne cene koštanja proizvoda, što nikako ne sme da bude stvar koju treba ostaviti bez ispravke. Ispravka se obavlja automatski po ključu za materijal i data je na slici (slika 5)

13 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 13/17

14 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 14/17 5. NEGATIVNE ZALIHE Negativne zalihe ne mogu realno postojati i nisu dozvoljene ni kao podatak kod vođenja robno materijalnog knjigovodstva. Ako se negde privremeno pojave zbog greški u knjiženju treba ih odmah ukloniti ispravkom, korekcijom, brisanjem. Ne sme ih biti. U suprotnom, svi pregledi i analize robno materijalnog knjigovodstva davaće pogrešne i neupotrebljive podatke. NEGATIVNE ZALIHE KOD ZALIHA KOJE SE VODE PO VELEPRODAJNIM I MALOPRODAJNIM CENAMA ZALIHA Primer nastajanja greške koja se ne može ispraviti zbog postojanja negativnih zaliha: U primeru iz slike 1 postoji greška u knjiženju zbog propuštene nivelacije cene zaliha između naloga 1 i naloga 2 Iznos greške zbog propuštene nivelacije je: vrednost zaliha po popisu = zalihe x cena zadnje promene = 20 x 1100,00 = 22000,00 vrednost zaliha po knjizi = saldo = 21000,00 greška = vrednost zaliha po popisu - vrednost zaliha po knjizi 22000, ,00 = 1000,00 prosečna cena = saldo : zalihe = 21000,00 : 20 = 1050,00 Ova greška ispravlja se knjiženjem iznosa greške propuštene nivelacije na DUGUJE kao na slici (slika 2).

15 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 15/17 Međutim, ako se pored ove greške napravi i greška u izlazu koja prouzrokuje NEGATIVNE ZALIHE više se ne može izračunati Iznos greške zbog propuštene nivelacije niti iznos greške zbog negativnih zaliha pa se greška ne može ni ispraviti: vrednost zaliha po popisu = zalihe x cena zadnje promene = -5 x 1100,00 = -6500,00 vrednost zaliha po knjizi = saldo = -6500,00 greška = vrednost zaliha po popisu - vrednost zaliha po knjizi -6500,00 - (-6500,00) = 0,00 prosečna cena = saldo : zalihe = -6500,00 : -5 = 1100,00

16 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 16/17 Dakle, u ovom primeru dobija se pogrešan rezultat da ne postoji greška u knjiženju, i ako je greška nesporna, što je pokazano na slici 1 i 2. Takođe greška je uvećana postojanjem negativnih zaliha i postojanjem negativnog salda - negativna vrednost zaliha. Iz tog razloga svaka kontrola ispravnosti knjiženja i ispravnosti cena koja se vrši na RMFK kartici artikla, biće netačna ako postoje negativne zalihe, pa u tom slučaju prvo moraju biti uklonjene i ispravljene negativne zalihe, a zatim treba vršiti kontrolu knjiženja NEGATIVNE ZALIHE KOD ZALIHA KOJE SE VODE PO PROSEČNOJ CENI ZALIHA Primer nastajanja greške koja se ne može ispraviti zbog postojanja negativnih zaliha: Greška se izračunava po sistemu: - Vrednost zaliha po popisu : ZALIHE x PROSEČNA CENA (cena zaliha) = -5 x 1021,20 = -5106,00 - Vrednost zaliha po knjigovodstvu : SALDO = -5106,00 - Greška zbog netačnih PNC cena = -5106,00 - (-5106,00) = 0,00 Greška zbog netačno sračunate PNC cene ovde ne postoji - ali postoji greška zbog negativnih zaliha koja je dala tačno sračunatu ali realno netačnu PNC cenu - jer je PNC cena računata sa manjom količinom od stvarne količine - sa negativnom količinom - pa je dobijena manja cena. Ovde je zbog nabavne cene 1140,00 PNC cena morala da bude veća od 1100,40 a ona je ovde zbog negativnih zaliha izračunata kao 1021,20 što je manje od 1100,40.

17 OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 17/17 Dakle, računica za kontrolu ispravnosti cena ne funkcioniše kada postoje negativne zalihe, pa zato OBAVEZNO PRE KONTROLE ISPRAVNOSTI CENA TREBA ISPRAVITI KNJIŽENJA TAKO DA NEMA NEGATIVNIH ZALIHA ISPRAVKA NEGATIVNIH ZALIHA Negativne zalihe ili zalihe u minusu su nedozvoljena greška, jer zalihe ne mogu ni u kom slučaju biti negativne. Ova greška se mora ispraviti korekcijom knjiženja na RMFK kartici, knjiženjem ulaza ili knjiženjem storno izlaza po pronađenom nedostajućem dokumentu ili vršenjem popisa kojim će se utvrditi da su zalihe jednake nuli i da je primljeno 50 a izdato 55 Kg čme je utvrđeno postojanje viška od 5 koji je nastao zbog netačnog upisa početnog stanja PS POPIS od Ovaj višak od 5 se mora knjižiti kao ulaz od 5 po dokumentu POPIS kao na slici (slika 5)

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/5 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO COBA Systems PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO KNJIGOVODSTVO AUTO SERVISA (SMERNICE) OPEN

More information

Bactrim sirup doziranje

Bactrim sirup doziranje 23 апр 2016. Doziranje i uputstvo za upotrebu.. Bactrim (sirup i tablete) je antibiotik koji se koristi za lečenje infekcija koje izazivaju bakterije i drugi pluća,. not socialist metformin stinks thyroxine

More information

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton Prelomna tačka rentabiliteta 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton 1 Cilj učenja Pokazati kako promene u vrednostima Izazivača troškova

More information

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand BROJLER 308 Specifikacije ishrane 2014 An Aviagen Brand Uvod Specifikacije ishrane za brojlere su date u sledećim tabelama za različitu proizvodnju i tržišnu situaciju širom sveta: Neseksirani

More information

ROBNO KNJIGOVODSTVO NA PRIMJERU PODUZEĆA TISAK D.D.

ROBNO KNJIGOVODSTVO NA PRIMJERU PODUZEĆA TISAK D.D. SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD ROBNO KNJIGOVODSTVO NA PRIMJERU PODUZEĆA TISAK D.D. Mentor: Prof.dr.sc. Branka Ramljak Student: Marinela Penić Split, lipanj, 2017 SADRŽAJ: 1. UVOD...

More information

RADOVA TOKOM GRAĐENJA

RADOVA TOKOM GRAĐENJA Građevinski fakultet univerziteta u Beogradu TEMA: IZMENA CENE RADOVA TOKOM GRAĐENJA Borko Krsmanović (koordinator) Veselin Ćirjaković Branko Kovačević Pavle Lazić 15.12.2016. Sadržaj: Tipovi (vrste) radova

More information

Adriatic Localization. for Microsoft Dynamics NAV

Adriatic Localization. for Microsoft Dynamics NAV Da li ste u potrazi za Microsoft Dynamics NAV rešenjem prevedenim na srpski, hrvatski ili slovenački jezik? Da li Vam je potreban sistem koji je u potpunosti usklađen sa lokalnim propisima i zakonima u

More information

CO C K T A I L M E N U

CO C K T A I L M E N U COCKTAIL MENU COCKTAIL MENU COCKTAILS M A R A S I TA C A I P I R I S I M A CC A I P I R O S I A Havan Rum 3 yo, Raspberry lime, Brown sugar, Apple liquer, Apple juice, Passoa Havana Rum 3 yo, Lime, Brown

More information

7. UPRAVLJANJE TOKOM PROGRAMA

7. UPRAVLJANJE TOKOM PROGRAMA 7.1. Linearni redosled instrukcija 7. UPRAVLJANJE TOKO PROGRAA Program se sastoji od iskaza, koji se standardno izvršavaju u linearnom redosledu. Svaki iskaz se obično prevodi u jednu ili veći broj sukcesivnih

More information

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ UDC 575.827 Original scientific paper IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ Agricultural Research Institute Srbija, Belgrade Agricultural and Technological

More information

1 PRIRODA I ZNA^AJ CENE

1 PRIRODA I ZNA^AJ CENE ŠRealna cena bilo ~ega je trud i te{ko}a njegovog sticanja.õ (Adam Smith) ŠStvar vredi onoliko koliko je kupac spreman da za nju plati.õ (Publilius Syrus, I vek pre nove ere) 1 PRIRODA I ZNA^AJ CENE Sve

More information

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI B. KALANOVIĆ, B. DIMITRIJEVIĆ, Snežana TRMČIĆ, Nebojša MARKOVIĆ Faculty of Agriculture, Belgrade Zemun,

More information

Analiza prodaje i troškova. Prof. dr Saša Bošnjak

Analiza prodaje i troškova. Prof. dr Saša Bošnjak Analiza prodaje i troškova Prof. dr Saša Bošnjak Case Study: Proizvodnja DVDa Prodajna cena po jedinici: $11 Prodato komada: 1000 Prodaja: 1000 DVD-ova po $11: $11,000 Minus: Variabilni troškovi povezani

More information

RODITELJSKO JATO ROSS 308. Specifikacije Ishrane. An Aviagen Brand

RODITELJSKO JATO ROSS 308. Specifikacije Ishrane. An Aviagen Brand 1 RODITELJSKO JATO ROSS 308 Specifikacije Ishrane An Aviagen Brand Uvod Ova knjižica sadrži nutritivne preporuke za roditeljsko jato Ross 308 (sporo operjavajući) i koristi se zajedno sa Ross Roditeljsko

More information

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey Biotechnology in Animal Husbandry 30 (2), p 289293, 2014 ISSN 14509156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, BelgradeZemun UDC 637.07'636.4 DOI: 10.2298/BAH1402289R DETERMINATION OF PORK ADULTERATION

More information

Akcija traje od do isteka zaliha

Akcija traje od do isteka zaliha BAHCO akcija Akcija traje od 17.05.2013. do isteka zaliha Cene su bez PDV-a KOLICA ZA ALAT SA 7 FIJOKA 20% Redovna cena: Vp=60.034,00 Akcijona VP cena : =48.100,00 EAN 1470K7 7 DRAWERS TROLLEY 7314150136186

More information

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66 Uticaj pakovanja u modifikovanoj atmosferi i vakuumu na odabrane hemijske parametre svežine kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss) i odrezaka šarana (Cyprinus carpio) Jelena A. Babić 1, Mirjana R.

More information

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Journal of Agricultural Sciences Vol. 54, No 3, 2009 Pages 205-212 UDC: 635.14+635.53:66.047.4/.5 Original scientific paper CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Jelena Marković

More information

KONTROLA KVALITETA STOLICA ZA KUĆNU UPOTREBU QUALITY CONTROL CHAIR FOR HOUSEHOLD USE

KONTROLA KVALITETA STOLICA ZA KUĆNU UPOTREBU QUALITY CONTROL CHAIR FOR HOUSEHOLD USE 9. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem QUALITY 2015, Neum, B&H, 10. 13. juni 2015. KONTROLA KVALITETA STOLICA ZA KUĆNU UPOTREBU QUALITY CONTROL CHAIR FOR HOUSEHOLD USE Murčo Obućina, van. profesor,

More information

INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD B I L T E N

INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD B I L T E N UDK 633 ISSN 2217-7205 INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD B I L T E N za alternativne biljne vrste Vol. 43, No. 84, 2011 Novi Sad UDK 633 ISSN 2217-7205 INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI

More information

Karakteristike bar kodova iz tehničkog i dizajnerskog aspekta

Karakteristike bar kodova iz tehničkog i dizajnerskog aspekta Završni rad br. 559/MM/2017 Karakteristike bar kodova iz tehničkog i dizajnerskog aspekta Dorotea Levanić, 0581/336 Varaždin, listopad 2017. godine 2 Multimedija, oblikovanje i primjena Završni rad br.

More information

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA OPĆI UVJETI POSLOVANJA NAČINI PLAĆANJA Prikazane cijene artikala su maloprodajne cijene sa uključenim PDV-om i popustom od 10% osim ukoliko nije drugačije navedeno. Cijene za sve načine plaćanja (online

More information

HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK

HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK Ivana Pažur Vojvodić Knjižnica Instituta Ruđer Bošković, Zagreb ipazur@irb.hr Sažetak Web 2.0 donio je interaktivna sučelja

More information

Kriteriji i postupak pročišćavanja knjižničnog fonda na primjeru fonda serijskih publikacija Sveučilišne knjižnice Rijeka

Kriteriji i postupak pročišćavanja knjižničnog fonda na primjeru fonda serijskih publikacija Sveučilišne knjižnice Rijeka SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Sanja Kosić Kriteriji i postupak pročišćavanja knjižničnog fonda na primjeru fonda serijskih publikacija Sveučilišne knjižnice Rijeka (DIPLOMSKI RAD) Rijeka, 2015.

More information

UVOD U MARKETING. ICEPS Mr Ana J. Marjanović

UVOD U MARKETING. ICEPS Mr Ana J. Marjanović UVOD U MARKETING MARKETING MIX Glavni koncept u modernom marketingu skup marketing instrumenata koje kompanije koriste u ostvarenju svojih marketing ciljeva na ciljnom trzistu, sastoji se iz svega sto

More information

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XVI, 31 (2011) 43-49 Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 Valentina Bozhkova Fruit Growing Institute,

More information

ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI SA STAJALIŠTA IZBORA OBLIKA, DIMENZIJA I TOLERANCIJA ŽLIJEBA ZA ZAVARIVANJE

ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI SA STAJALIŠTA IZBORA OBLIKA, DIMENZIJA I TOLERANCIJA ŽLIJEBA ZA ZAVARIVANJE ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI SA STAJALIŠTA IZBORA OBLIKA, DIMENZIJA I TOLERANCIJA ŽLIJEBA ZA ZAVARIVANJE COST EFFECTIVE DESIGN ANALYSIS BASED ON WELDING GROVE SHAPE, DIMENSIONS AND TOLERANCE SELECTION STANDPOINT

More information

D I P L O M S K I R A D

D I P L O M S K I R A D UNIVERZITET II BEOGRADU TEHNIČKI FAKULTET U BORU KATEDRA ZA INDUSTRIJSKU INFORMATIKU D I P L O M S K I R A D MENTOR; STUDENT: D r Z O R A N STEV IĆ, van.prof. D A N IJE L A JA Ć IM O V IĆ 155/02 BOR, 2

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Irena Petrak Narodna knjižnica Krk prostor, građa i korisnici (DIPLOMSKI RAD) Rijeka, 2015. SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek za kroatistiku Irena

More information

SMERNICE ZA PROBLEM REFERENTNIH VREDNOSTI U DЕČIJEM UZRASTU. Slobodan Jovanović MD, PhD, Bsc JUGOLAB, Sombor

SMERNICE ZA PROBLEM REFERENTNIH VREDNOSTI U DЕČIJEM UZRASTU. Slobodan Jovanović MD, PhD, Bsc JUGOLAB, Sombor SMERNICE ZA PROBLEM REFERENTNIH VREDNOSTI U DЕČIJEM UZRASTU Slobodan Jovanović MD, PhD, Bsc JUGOLAB, Sombor UVOD Svako ko koristi referentne vrednosti treba da zna da u one samo vodilje za kliniĉara odn.

More information

SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVA MALOPRODAJE NA PRIMJERU TRGOVINE MRKENTA D.O.O.

SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVA MALOPRODAJE NA PRIMJERU TRGOVINE MRKENTA D.O.O. SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVA MALOPRODAJE NA PRIMJERU TRGOVINE MRKENTA D.O.O. Mentor: Student: Izv. prof. dr. sc. Željana Aljinović Barać Andrea Vesović,

More information

E-ZDRAVSTVO WEB APLIKACIJA U ASP.NET-U

E-ZDRAVSTVO WEB APLIKACIJA U ASP.NET-U VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE ELEKTRONSKO POSLOVANJE E-ZDRAVSTVO WEB APLIKACIJA U ASP.NET-U Mentor: Kandidat: Dr Nenad Kojić, dipl. inž. Dušan Jerinić, struk.

More information

Name: Katakana Workbook

Name: Katakana Workbook Name: Class: Katakana Workbook Katakana Chart a i u e o ka ki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to na ni nu ne no ha hi fu he ho ma mi mu me mo ya yu yo ra ri ru re ro wa wo n ga gi gu ge go za ji

More information

1 POJAM I ULOGA KANALA DISTRIBUCIJE

1 POJAM I ULOGA KANALA DISTRIBUCIJE ŠProizvo a~ ne treba da posmatra posrednika kao pla}enog pomo}nika u njegovom sistemu distribucije robe, nego kao samostalnog kupca koji odlu~uje, koji radi za jo{ ve}u grupu kupaca.õ (Phillip McVey) 1

More information

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS Zbornik Matice srpske za prirodne nauke / Proc. Nat. Sci, Matica Srpska Novi Sad, 109, 59 64, 2005 UDC 633.854.78:631.53.027.2 Ksenija J. Taški-Ajdukoviã 1, Dragana M. Vasiã 2 1 National Laboratory for

More information

Model za razvoj brenda u industriji hrane i pića primjer zadarskog likera Maraschino

Model za razvoj brenda u industriji hrane i pića primjer zadarskog likera Maraschino Model za razvoj brenda u industriji hrane i pića primjer zadarskog likera Maraschino ALEKSANDRA KRAJNOVIĆ izvanredni profesor, Odjel za ekonomiju Sveučilište u Zadru Splitska 1, 23000 Zadar Hrvatska akrajnov@unizd.hr

More information

TEHNOLOGIJA I UMETNOST

TEHNOLOGIJA I UMETNOST Univerzitet umetnosti u Beogradu DOI 10.5937/kultura1236123R UDK 7.01:001.895 7.01:316.75 pregledni rad TEHNOLOGIJA I UMETNOST Sa že tak: U ovom ra du će mo se ba vi ti onim te o rij skim aspek ti ma,

More information

LATTISSIMA ONE MOJ APARAT

LATTISSIMA ONE MOJ APARAT LATTISSIMA ONE MOJ APARAT Specifications / Specifikacije Content / Sadržaj Lattissima One F111 220-240 V~, 50-60 Hz, 1400 W max 19 bar / 1.9 MPa ~4.3 kg ~1 L 15.4 cm 25.6 cm 32.4 cm Overview / Prikaz 4

More information

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE TROŠKOVA PROIZVODNJE NA PRIMJERU FIRME ŠUJICA- DRVO d.o.o.

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE TROŠKOVA PROIZVODNJE NA PRIMJERU FIRME ŠUJICA- DRVO d.o.o. SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE TROŠKOVA PROIZVODNJE NA PRIMJERU FIRME ŠUJICA- DRVO d.o.o. Mentor: doc.dr.sc. Andrijana Rogošić Studentica: Anamarija Jurčević

More information

Zbirna Lista objava. KORISNIK Republicka Komisija za sprecavanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske

Zbirna Lista objava. KORISNIK Republicka Komisija za sprecavanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske PRESS CLIPPING,BIH Bulevar Desanke Maksimović 8 78000 BANJA LUKA, RS-BiH tel/fax: +387 (0)65 / 728628 tel/fax: +387 (0)63 / 990069 e-mail: office@pressclipping.info www.pressclipping.info www.m1g.info

More information

NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA

NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA UDK: 637.146 NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA Prof, dr Tihomir MILKOViC, dr Jovan PETROViC, Tehnološki fakultet, Leskovac Sažetak Kompozicija startera

More information

Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb

Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca 2016. Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb www.qualitas.hr Qualitas d.o.o. Analiziranje i poboljšavanje procesa pomoću mapiranja

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU MATEA DUGANDŽIĆ Preddiplomski studij smjera Agroekonomika ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA ASKUS D.O.O. Završni rad Osijek,

More information

ALL INCLUSIVE. Breakfast 07:30 10:30 Lunch 13:00 14:30 Dinner 19:00 21:30 POOL BAR (10:30 24:00)

ALL INCLUSIVE. Breakfast 07:30 10:30 Lunch 13:00 14:30 Dinner 19:00 21:30 POOL BAR (10:30 24:00) ALL INCLUSIVE Breakfast 07:30 10:30 Lunch 13:00 14:30 Dinner 19:00 21:30 POOL BAR (10:30 24:00) EN Instant coffee (hot / iced frappe) Greek coffee Filter coffee Chocolate hot / cold Tea hot / iced Soft

More information

LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z B R O J 7 i 8

LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z B R O J 7 i 8 LIJEČNIČKI VJESNIK G O D. L X V III. Z A G R E B. K O L O V O Z 1946. B R O J 7 i 8 iz Laboratorija za standardizaciju organoterapeutskih preparata»plive«, Savjetovališta za dijabetičare i II. Internog

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Dino Bušić. Zagreb, 2015.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Dino Bušić. Zagreb, 2015. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Dino Bušić Zagreb, 2015. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD Mentori: Prof. dr. sc. Goran Đukić

More information

GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE

GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE P oštarin a p la ćen a u gotovu GLASILO ZBORA LIJEČNIKA HRVATSKE THE JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF CROATIA ORGANE OFFICIEL DE LA SOCIĆTfi MĆDICALE DE CROATIE SADRŽAJ Prof. D r. P. L em kau : Razvoj

More information

UTJECAJ SILAZNOG SIROVOG MLEKA NA STADILNOST KRATKOTRAJNO UHT STERIUZOVANOG ČOKOLADNOG MLEKA U TOKU LAGEROVANJA

UTJECAJ SILAZNOG SIROVOG MLEKA NA STADILNOST KRATKOTRAJNO UHT STERIUZOVANOG ČOKOLADNOG MLEKA U TOKU LAGEROVANJA UK: 637. UTJECAJ SILAZNOG SIROVOG MLEKA NA STAILNOST KRATKOTRAJNO UHT STERIUZOVANOG ČOKOLANOG MLEKA U TOKU LAGEROVANJA r Božidar MASLOVARIĆ, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Života BURMA- ZOVlC, inž.,

More information

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske ...Pirc, Motik, Moro, Posavec, Kopljar: Analiza pokazatelja stanja na tržištu drvnih... Andreja Pirc 1, Darko Motik 1, Maja Moro 1, Stjepan Posavec 1, Aida Kopljar 2 Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu

More information

Darko Šaponja

Darko Šaponja Darko Šaponja 0036428755 SEMINARSKI RAD - SPVP 18. lipanj 2010 Dokument je namijenjen studentima elektrotehnike Potrebno je predznanje ugradbenih računalnih sustava, komunikacijskih protokola i programskog

More information

l=àéòáâì= gçëáé=rž~êéîáć= Filozofski fakultet u Zagrebu Ivana Lučića 3, HR Zagreb

l=àéòáâì= gçëáé=rž~êéîáć= Filozofski fakultet u Zagrebu Ivana Lučića 3, HR Zagreb `êç~íáå~=éí=pä~îáå~=f~çéêíáå~i==w~ç~êi=ommr= gçëáé=rž~êéîáć= Filozofski fakultet u Zagrebu Ivana Lučića 3, HR 10 000 Zagreb UDK 81 Stručni članak Primljen: 1. X. 2004. Prihvaćen za tisak: 16. IX. 2005.

More information

Everything you can imagine is real.

Everything you can imagine is real. Everything you can imagine is real. Discover a hotel that defines a new dimension of luxury. the spirit of wine CRNA VINA 0,75L RED WINES Veralda Istrian / 380,00 Refošk (Istra, Hrvatska) Coronica Gran

More information

238 broj bibliografske jedinice

238 broj bibliografske jedinice ISTRAŽIVANJE RADNOG ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIKA U NACIONALNOJ I SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI U ZAGREBU- kvalitativni rezultati istraživanja Research working employee satisfaction National and University Library

More information

PORAZ OBRAZOVANJA U DIGITALNOM DOBU

PORAZ OBRAZOVANJA U DIGITALNOM DOBU Fordham University, New York, USA Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Niš DOI 10.5937/kultura1235020D UDK 378.014.3(497.11) 37:316.77 polemika PORAZ OBRAZOVANJA U DIGITALNOM DOBU Sa že tak: Svedoci

More information

IMPLEMENTACIJA MARKETINGA U NAKLADNIŠTVO DIPLOMSKI RAD

IMPLEMENTACIJA MARKETINGA U NAKLADNIŠTVO DIPLOMSKI RAD SILVIJA GAŠPARIĆ IMPLEMENTACIJA MARKETINGA U NAKLADNIŠTVO DIPLOMSKI RAD Mentor: doc. dr. sc. Suzana Pasanec Preprotić Student: Silvija Gašparić Zagreb, 2017 rješenje ZAHVALE Veliku zahvalnost, u prvome

More information

THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK ON YIELD OF SEMI-HARD CHEESE

THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK ON YIELD OF SEMI-HARD CHEESE Biotechnology in Animal Husbandry 26 (3-4), p 167-177, 2010 ISSN 1450-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 637.04:637.353 DOI:10.2298/BAH1004167B THE INFLUENCE OF CHEMICAL

More information

Načela razdvajanja energetskih djelatnosti prijenosa i distribucije električne energije

Načela razdvajanja energetskih djelatnosti prijenosa i distribucije električne energije dr.sc. Eraldo BANOVAC, doc.dr.sc. Igor Kuzle, Ivan Medved Načela razdvajanja energetskih djelatnosti prijenosa i distribucije električne energije U ovom su radu opisana načela razdvajanja energetskih djelatnosti

More information

1. Sadržaj. Popis slika..i. Popis tablica...ii. Popis grafova..iii

1. Sadržaj. Popis slika..i. Popis tablica...ii. Popis grafova..iii 1. Sadržaj Popis slika..i Popis tablica.....ii Popis grafova..iii 2.Uvod...7 3. Pregled literature...8 4. Metodologija istraživanja...8 5. Definicija marketinga 11 5.1. Marketing koncepcije 11 6. Izravni

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 685/USH

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD 685/USH SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD Zagreb, rujan 2016. Magi Lukač 685/USH UTJECAJ DODATKA LIMUNSKE KISELINE NA FUNKCIONALNA SVOJSTVA TEKUĆIH PASTERIZIRANIH JAJA Rad

More information

SVEFINANSIRANJE I KANALI DISTRIBUCIJE - KOMPETENCIJA ILI NADMETANJE

SVEFINANSIRANJE I KANALI DISTRIBUCIJE - KOMPETENCIJA ILI NADMETANJE FBIM Transactions DOI 10.12709/fbim.06.06.01. SVEFINANSIRANJE I KANALI DISTRIBUCIJE - KOMPETENCIJA ILI NADMETANJE ALLFINANZ AND DISTRIBUTION CHANNELS - COMPETENCE OR COMPETITION Ana Anufrijev Visoka poslovna

More information

RANO OTKRIVANJE I FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK KLINIČKI ZNAČAJNE PANKREASNE FISTULE KOD BOLESNIKA POSLE CEFALIČNE DUODENOPANKREATEKTOMIJE

RANO OTKRIVANJE I FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK KLINIČKI ZNAČAJNE PANKREASNE FISTULE KOD BOLESNIKA POSLE CEFALIČNE DUODENOPANKREATEKTOMIJE U N I VE R Z I T E T U B E O G R A D U M E D I C I N S K I F A K U L T E T Vladimir D. Dugalić RANO OTKRIVANJE I FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK KLINIČKI ZNAČAJNE PANKREASNE FISTULE KOD BOLESNIKA POSLE CEFALIČNE

More information

Vodanović M. Zubi, zubni karijes i zubni ispuni. Zdrav život. 2007;5(47):30-4.

Vodanović M. Zubi, zubni karijes i zubni ispuni. Zdrav život. 2007;5(47):30-4. Svaki pojedinac je sam odgovoran za vlastito zdravlje, što naravno podrazumijeva i zdravlje zubi. Da tu odgovornost ozbiljno shvaćamo, iako je možda nismo uvijek svjesni dokazuje činjenica da je pranje

More information

DETEKCIJA KRATERA IZ DIGITALNIH TOPOGRAFSKIH SLIKA

DETEKCIJA KRATERA IZ DIGITALNIH TOPOGRAFSKIH SLIKA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Goran Salamunićcar DETEKCIJA KRATERA IZ DIGITALNIH TOPOGRAFSKIH SLIKA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2012 UNIVERSITY OF ZAGREB FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING

More information

LIJEČNIČKI VJESNIK. Iz klinike za unutarnje bolesti medic, fakulteta u Zagrebu (Predstojnik prof. Dr. Ivan H. Botterij

LIJEČNIČKI VJESNIK. Iz klinike za unutarnje bolesti medic, fakulteta u Zagrebu (Predstojnik prof. Dr. Ivan H. Botterij LIJEČNIČKI VJESNIK GOD. LXXI1 ZAGREB, SIJEČANJ 1950. BROJ 1 Iz klinike za unutarnje bolesti medic, fakulteta u Zagrebu (Predstojnik prof. Dr. Ivan H. Botterij Današnje stanje patogeneze i terapije anemija*

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Ante Ajduković. Zagreb, 2015.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Ante Ajduković. Zagreb, 2015. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Ante Ajduković Zagreb, 2015. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Mentor: Prof. dr.sc. Zoran Kunica,

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET JOSIPA BRKLJAČA POSLOVNO PREGOVARANJE U PRODAJI OSIGURANJA DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2013. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET POSLOVNO PREGOVARANJE U PRODAJI OSIGURANJA

More information

Ra unovodstveni informacijski sustavi - RIS

Ra unovodstveni informacijski sustavi - RIS Ra unovodstveni informacijski sustavi - RIS Poslovni procesi Prof.dr.sc. Dražena Gašpar 28.10.2015. POSLOVNI PROCES PROIZVODNJA 2 Poslovni procesi Poduzece Menadžment Nabava Proizvodja Prodaja Racunovodstvo

More information

Prosciutto & Wine Bar

Prosciutto & Wine Bar Prosciutto & Wine Bar DALMATIAN SMOKED HAM Dalmatian smoked ham is produced from leg of Yorkshire and Landras pigs and their crosses. Pork leg is salted exclusively with sea salt, which acts as a natural

More information

Mama, tata, ja sam vegan

Mama, tata, ja sam vegan Mama, tata, ja sam vegan Vodič za razumijevanje vegana u obitelji dr. sc. Casey Taft Čakovec, listopad 2015. Biblioteka TA RAVNOPRAVNA STVORENJA dr. sc. Casey Taft: Mama, tata, ja sam vegan: vodič za razumijevanje

More information

Pravo djece na informacije

Pravo djece na informacije SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI Ak.god.2012./2013. Đuro Singer Diplomski rad Mentor : dr.sc. Aleksandra Horvat Zagreb, 2013. Sadržaj : UVOD...3

More information

Ultima korisničko uputstvo Ultima Fiskalna kasa. Korisničko Uputstvo. Copyright 2012, HCP d.o.o

Ultima korisničko uputstvo Ultima Fiskalna kasa. Korisničko Uputstvo. Copyright 2012, HCP d.o.o Ultima korisničko uputstvo 2012 Ultima Fiskalna kasa Korisničko Uputstvo 1 Sadržaj Sadržaj... 2 A - Opšta uputstva i informacije... 3 A.1 Displeji... 4 A.2 Tastatura... 5 A.3 Štampač... 11 A.4 Napajanje,

More information

Alkoholemija razina alkoholemije kao kriterij za

Alkoholemija razina alkoholemije kao kriterij za Alkoholemija razina alkoholemije kao kriterij za ocjenu ubrojivosti 13 Alkoholemija razina alkoholemije kao kriterij za ocjenu ubrojivosti 1 S obzirom na krajnju nepouzdanost psihopatologijskih kriterija

More information

Pola stoljeća nam je tek

Pola stoljeća nam je tek Revizija! Riječ koja kod svih djelatnika u knjižnici, ma koje vrste bila, izaziva stres jer znači da predstoji obiman posao velikog pospremanja knjižničnog fonda, zbrajanja i oduzimanja, eto, baš u trenutku

More information

Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH

Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH Istraživanja I-45 Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH Tomislav Galac Zagreb, srpanj 2015. ISTRAŽIVANJA I-45 IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za

More information

Projektovanje IS. Čvorovi Šabloni Dinamika u UML-u

Projektovanje IS. Čvorovi Šabloni Dinamika u UML-u Projektovanje IS Čvorovi Šabloni Dinamika u UML-u Modelovanje raspoređenosti Glavni element kod modelovanja raspoređenosti je pozicioniranje čvorova u dijagramu. Čvorovi su fizičke komponente koji najčešće

More information

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za zootehniko KATALOG PONUDBE. Sekundarni referenčni materiali

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za zootehniko KATALOG PONUDBE. Sekundarni referenčni materiali Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za zootehniko KATALOG PONUDBE Sekundarni referenčni materiali 2017 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo

More information

PRODAJNI KANALI U OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU CROATIA OSIGURANJE D.D.

PRODAJNI KANALI U OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU CROATIA OSIGURANJE D.D. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET PRODAJNI KANALI U OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU CROATIA OSIGURANJE D.D. DIPLOMSKI RAD Predmet:: Teorija organizacije Mentor: dr.sc. Marija Kaštelan Mrak Student: Ime i

More information

Knjižnične usluge za beskućnike

Knjižnične usluge za beskućnike Sveučilište u Zadru Odjel za informacijske znanosti Knjižnične usluge za beskućnike Diplomski rad Studentica: Ivana Galzina Mentor: dr. sc. Stričević, Ivanka izv. prof. Zadar, 2013. SADRŽAJ 1. Predgovor...

More information

Red velvet torta i 50. post :)) Red velvet cake and the 50th post :))

Red velvet torta i 50. post :)) Red velvet cake and the 50th post :)) Red velvet torta i 50. post :)) Red velvet cake and the 50th post :)) Došlo je i to :) velja?a, mjesec ljubavi :)) red je da se ispe?e nešto u ovom tonu, jelda? Zato sam i morala isprobati recept Pamele

More information

UTICAJ TRONEDEQNE REDUKCIONE DIJETE NA KRVNI PRITISAK, LIPIDNI PROFIL I GLIKOREGULACIJU KOD MORBIDNO GOJAZNIH OSOBA

UTICAJ TRONEDEQNE REDUKCIONE DIJETE NA KRVNI PRITISAK, LIPIDNI PROFIL I GLIKOREGULACIJU KOD MORBIDNO GOJAZNIH OSOBA RADOVI BIBLID: 0370-8179, 135(2007) 7-8, p. 440-446 UDC: 613.2.03:612.12/.13.087 UTICAJ TRONEDEQNE REDUKCIONE DIJETE NA KRVNI PRITISAK, LIPIDNI PROFIL I GLIKOREGULACIJU KOD MORBIDNO GOJAZNIH OSOBA Biqana

More information

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties*

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties* Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant * Senzorička evaluacija plodova jabuke nekih sorata otpornih na čađavu krastavost* Zlatko Čmelik, Jasmina Družić, Bogdan Cvjetković i Krunoslav Dugalić

More information

GENETIC DIVERSITY IN Brassica SPECIES AND Eruca sativa FOR YIELD ASSOCIATED PARAMETERS

GENETIC DIVERSITY IN Brassica SPECIES AND Eruca sativa FOR YIELD ASSOCIATED PARAMETERS UDC 575:630 DOI: 10.2298/GENSR1402537K Original scientific paper GENETIC DIVERSITY IN Brassica SPECIES AND Eruca sativa FOR YIELD ASSOCIATED PARAMETERS Mahwish KANWAL 1, FARHATULLAH 1*, M. Ashiq RABBANI

More information

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU EKONOMSKI FAKULTET UTICAJ BRAND-OVA NA UNAPREĐENJE PRODAJE

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU EKONOMSKI FAKULTET UTICAJ BRAND-OVA NA UNAPREĐENJE PRODAJE INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU EKONOMSKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD UTICAJ BRAND-OVA NA UNAPREĐENJE PRODAJE Mentor: Prof.dr. Ibrahim Jusufranić Student: Amir Osmanagić Travnik, 2014. godine SADRŽAJ:

More information

NAMIRA BEZ UPORABE NOVCA (OBRAČUNSKA NAMIRA, OBRAČUNSKO PLAĆANJE)

NAMIRA BEZ UPORABE NOVCA (OBRAČUNSKA NAMIRA, OBRAČUNSKO PLAĆANJE) Ivan Idžojtić / Namira bez uporabe novca (Obračunska namira, obračunsko plaćanje) Stručni rad NAMIRA BEZ UPORABE NOVCA (OBRAČUNSKA NAMIRA, OBRAČUNSKO PLAĆANJE) Ivan Idžojtić* SADRŽAJ U poslovnom svijetu

More information

METODE ZA OTKRIVANJE PROMJENA KOD DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA

METODE ZA OTKRIVANJE PROMJENA KOD DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA Mulahusić, A., Tuno, N.: Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja 3 UDK 528.85 Pregledni naučni rad METODE ZA OTKRIVANJE PROMJENA KOD DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA METHODS FOR CHANGE DETECTION

More information

FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET. University of Belgrade, Serbia

FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET. University of Belgrade, Serbia UDC 575:634.5 DOI:10.2298/GENSR1003493M Original scientific paper FRUIT CHARACTERISTICS IN WALNUT TREE POPULATION IN RELATION TO GROWING SEASON ONSET Rade MILETIĆ 1, Nevena MITIĆ 2, and Radomirka NIKOLIĆ

More information

UPUTE ZA NATJECANJE COMPETITION INSTRUCTIONS

UPUTE ZA NATJECANJE COMPETITION INSTRUCTIONS XII. MEĐUNARODNI KULINARSKI FESTIVAL BISER MORA 2017 6. 9. 4. 2017. Supetar, otok Brač XII. INTERNATIONAL CULINARY FESTIVAL PEARL OF THE SEA 2017 April 6 9, 2017. Supetar, island Brač, Croatia UPUTE ZA

More information

DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA

DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA ISSN 1330-7142 UDK = 633.854.78/57.8 DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA I. Liović (1), J. Martinović (2), M. Bilandžić (1), M. Krizmanić (1), A. Mijić (1), B. Šimić (1) SAŽETAK Izvorni

More information

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године

III Међунардна Конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници, Бања Лука, октобар године KOMPARACIJA KONCENTRACIJA ALKOHOLA IZMJERENIH ALKOTESTIRANJEM IZDAHNUTOG VAZDUHA I KONCENTRACIJA ALKOHOLA UTVRĐENIH ANALIZOM UZORAKA KRVI NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE TOKOM PERIODA OD DESET GODINA COMPARISON

More information

NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic

NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic THÖNI NATURGAS Industrijska postrojenja na bioplin za upotrebu u poljoprivredi NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic Thöni Industrijska postrojenja d.o.o. Osnovano: 1964 Zaposlenika: 500 (5 proizvodnih pogona)

More information

DNEVI PASIVNIH HIŠ 2017 PASSIVE HOUSE DAYS do 12. november November 2017

DNEVI PASIVNIH HIŠ 2017 PASSIVE HOUSE DAYS do 12. november November 2017 DNEVI PASIVNIH HIŠ PASSIVE HOUSE DAYS 10. do 12. november 10 12 November SEZNAM HIŠ THE LIST OF THE HOUSES OGLEDI PASIVNIH HIŠ Možno si je ogledati vse hiše, ki so na seznam. Obiskovalci se predhodno prijavijo

More information

Elektromotori u vrsti zaštite nadtlak prednosti i mane

Elektromotori u vrsti zaštite nadtlak prednosti i mane Elektromotori u vrsti zaštite nadtlak prednosti i ma (Pressurized enclosure motors advantages and disadvantages) Damir Korunić Elektromotori namijenjeni za rad u prostorima ugroženim potencijalno eksplozivnom

More information

UTICAJ RAZLIČITOG ODNOSA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE NA SPEKTAR AMINOKISELINA JOGURTA PROIZVEDENIH IZ KRAVU EG MLIJEKA

UTICAJ RAZLIČITOG ODNOSA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE NA SPEKTAR AMINOKISELINA JOGURTA PROIZVEDENIH IZ KRAVU EG MLIJEKA UTICAJ RAZLIČITOG ODNOSA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE NA SPEKTAR AMINOKISELINA JOGURTA PROIZVEDENIH IZ KRAVU EG MLIJEKA Natalija KAPAC-PARKACEVA, O. BAUER i T. CiZBANOVSKI Zemljodjelsko-šumarski fakultet,

More information

Suvremene spoznaje o alkoholizmu u 21. stoljeću

Suvremene spoznaje o alkoholizmu u 21. stoljeću SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Lorena Đapo Suvremene spoznaje o alkoholizmu u 21. stoljeću DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2017. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Lorena Đapo Suvremene spoznaje

More information

XIII. MEĐUNARODNI KULINARSKI FESTIVAL XIII. INTERNATIONAL CULINARY FESTIVAL

XIII. MEĐUNARODNI KULINARSKI FESTIVAL XIII. INTERNATIONAL CULINARY FESTIVAL 21.03. 24.03. 2018. Svpetrvs hoteli, Supetar, Brač XIII. MEĐUNARODNI KULINARSKI FESTIVAL XIII. INTERNATIONAL CULINARY FESTIVAL Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija (ŠKMER) Association of Chefs

More information

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties Professional paper Stručni rad UDK: 634.1/.8-152.7:664.2.0938 DOI: 10.7251/AGREN1204681N Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

More information

HIRURŠKI RAD DR VLADANA ĐORĐEVIĆA

HIRURŠKI RAD DR VLADANA ĐORĐEVIĆA ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ BIBLID: 0370-8179, 136(2008) 7-8, p. 435-440 UDC: 614.23:617.5(091) HIRURŠKI RAD DR VLADANA ĐORĐEVIĆA Radoje ÈOLOVIÆ Institut za bolesti digestivnog sistema, Klinièki centar Srbije, Beograd

More information

BOLESTI LIŠĆA JAGODE

BOLESTI LIŠĆA JAGODE Tihomir MILIČEVIĆ Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu e-mail: tmilicevic@agr.hr BOLESTI LIŠĆA JAGODE SAŽETAK Na jagodama je opisan veći broj bolesti kojima se simptomi javljaju ponajviše na lišću,

More information

Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela

Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela Zoran Iličković, Eldin Redžić, Franc Andrejaš, Gordan

More information

METODOLOGIJE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

METODOLOGIJE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA HGK- Sektor za trgovinu, Sedmi forum hrvatskih posrednika u prometu nekretninama 30 ŽARKO ŽELJKO, d.i.g. sudski vještak Ing ekspert d.o.o. Zagreb, Škrlčeva 39 METODOLOGIJE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

More information