Analiza prodaje i troškova. Prof. dr Saša Bošnjak

Size: px
Start display at page:

Download "Analiza prodaje i troškova. Prof. dr Saša Bošnjak"

Transcription

1 Analiza prodaje i troškova Prof. dr Saša Bošnjak

2 Case Study: Proizvodnja DVDa Prodajna cena po jedinici: $11 Prodato komada: 1000 Prodaja: 1000 DVD-ova po $11: $11,000 Minus: Variabilni troškovi povezani sa proizvodnjom: Troškovi zaposlenih (1000 DVDs po $0.50): $500 Troškovi materijala (1000 DVDs po $5): $5,000 Troškovi pakovanja (1000 DVDs po $1): $1,000 Ukupni varijabilni troškovi: $6,500 Marža pokrića: $4,500 * + Varijabilni troškovi, potrebni za kontinuitet proizvodnje Sa povećanjem obima proizvodnje i njihov nivo se povećava, i obrnuto. Discography, Inc. Proizvodi DVDe. Ova proizvodnja košta preduzeće: 0,50$ po DVDu za zaposlene u fabrici 5$ po DVDu za materijale korištene u samom DVDu 1$ po DVDu za ambalažu (plastična omotnica, papirna omotnica...) U ovom slučaju je prodato 1000 komada, pa i troškovi, respektivno, iznose 500, 5000 i 1000 $11,000 - $6,500 = $4,500

3 Izračunavanje relativno fixnih troškova u analizi marže pokrića U ovom primeru zaposleni zarađuju 0,50$ za svaki proizvedeni DVD do obima proizvodnje od 1000 DVDa/danu; 0,60$ po DVDu za obim od DVDa Korišćena su tri imenovana opsega: Funkcija MIN se pojavljuje jer se uzima najviše 1000 jedinica za svaki nivo DVDs_Made Pr. Za 4000 DVDs_Made, razlika Number_Sold od 4510 i tog obima je 510. Ova suma se množi sa odgovarajućom Unit_Cost od 0,90$ i to daje 459$ Dok, za 3000 DVDs_Made; Number_Sold DVDs_Made= je maximalan broj za bilo koji nivo prodaje. Zato se u formuli koristi MIN funkcija da bi vratila manju vrednost, tj ili razliku Number_Sold i DVDs_Made Number_Sold može biti manji od DVDs_Made (u slučaju 5000). Tada IF funkcija vraća 0. Prodajna cena po jedinici: $11 Prodato komada: 4510 Proračun troškova zaposlenih Trošak zaposlenih Number_Sold * Proizvedeno DVD-ova Jedinični troškovi po količini Prodaja: 4510 DVD-ova po $11: $49, $0.50 $ $0.60 $ Minus: varijabilni troškovi proizvodnje: 2000 $0.70 $ $0.80 $ Troškovi zaposlenih (relativno - fiksni): $3, $0.90 $ DVDs_Made 5000 $1.00 $0.00 Troškovi materijala (variabilni) $22, Troškovi materijala: $5 Troškovi pakovanja (variabilni) $4, Troškovi pakovanja: $1 Ukupni varijabilni troškovi: $30, UnitCosts Intersekcija ovih opsega dovodi do sledećeg IFa: =IF(Number_Sold>DVDs_Made,MIN(1000,(Nu mber_sold-dvds_made))*unitcosts,0) Marža pokrića: $19,491.00

4 Izračunavanje jedinične marže pokrića Prodajna cena po jedinici: $11 Prodato komada: 4510 Po jedinici Ukupno dolara procenat Prodaja: 4510 DVD-ova po $11: $ 49, $ % Minus: Rad (DVD-ovi po relativno-fiksno za DVD) $3, $ % Materijali (DVD-ovi po $5 za DVD) $22, $ % Troškovi pakovanja po $1 za DVD $4, $ % Marža pokrića $19, $ % Prodajna cena po jedinici: $11 Prodato komada: 5510 Po jedinici Ukupno dolara procenat Prodaja: 5510 DVD-ova po $11: $ 60, $ % Minus: Rad (DVD-ovi po relativno-fiksno za DVD) $4, $ % Materijali (DVD-ovi po $5 za DVD) $27, $ % Troškovi pakovanja po $1 za DVD $5, $ % Marža pokrića $23, $ % U ovom primeru se jasno vidi da ako Discography plati svojim radnicima dodatnih 0,10$ po DVDu za svakih dodatno proizvedenih 1000 DVDa, marža pokrića se smanjuje (39,29% za 4510; 38,84% za 5510). Ukupna marža pokrića se povećava sa povećanjem obima proizvodnje, sa 19,491$ na 23,540$ Marža po jedinici se smanjuje.

5 Kreiranje izveštaja operativnih prihoda Po jedinici Ukupno dolara procenat Prodaja $2,000 $20 100% Minus: Materijal $400 $4 20% Rad $900 $9 45% Ostali varijabilni troškovi $300 $3 15% Marža pokrića: $400 $4 20% Proizvedena i prodata količina 100 Izveštaj operativnih troškova treba da obuhvati: Prodajnu cenu proizvoda Varijabilne troškove Količine Navođenjem cene, troškova i količine u odvojene ćelije olakšano je modifikovanje ovih vrednosti, kao različite pretpostavke

6 Kreiranje izveštaja operativnih prihoda Ukupno Po jedinici Procenat od marže Prodaja =B10*C Minus: Materijal =$B$10*C4 4 =C4/$C$2 Rad =$B$10*C5 9 =C5/$C$2 Ostali varijabilni troškovi =$B$10*C6 3 =C6/$C$2 Marža pokrića: =B2-SUM(B4:B6) =C2-SUM(C4:C6) =C7/$C$2 Proizvedena ili prodata količina 100 Excelove formule potrebne za izveštaj operativnih troškova

7 Prag rentabilnosti (u komadima) Prodajne cene Varijabilni troškovi Prag rentabilnosti (u kom.) Prag rentabilnosti = 50 / (20 15) = 10 Goal Kompanija Seek: mora prodati 10 proizvoda, pri fixnim troškovima od 50$, da bi se izjednačili troškovi. Ćelija A2 sadrži formulu: Ako se zna da će se, u narednom periodu, fixni troškovi povećati sa 50$ na 60$, varijabilni ostaju isti, koliko proizvoda kompanija mora prodati da izjednači = D2 * (B2 troškove C2) i prihode a da ne menja prodajnu cenu? Ukupni fixni = Prag rentabilnosti * (Cena po jedinici Jedinični varijabilni troškovi (kom) proizvoda troškovi * Može se upotrebiti Goal Seek da se utvrdi nova prelomna tačka.

8 Prag rentabilnosti (u novčanoj jedinici) Prag rentabinosti = Prag rentabilnosti * Obim prodaje (nov.jed.) (kom) (kom) * već se zna prag rentabilnosti u komadima i on se množi sabrojem prodatih proizvoda Primer 1: Prag rentabilnosti u komadima = 10 Cena po jedinici proizvoda = 20$ Prag rentabilnosti u novčanoj jedinici = 10 * 20$ = 200$

9 Prag rentabilnosti (u novčanoj jedinici) Prag rentabinosti = Ukupni fixni / ((Cena po jed. Jedinični varijabilni) / Cena po jed.) (nov.jed.) troškovi proizvoda troškovi proizvoda Primer 2: Ukupni fixni troškovi = 50$ Cena po jedinici proizvoda = 20$ Jedinični varijabilni troškovi = 10$ Prag rentabilnosti = 50$ / ((20$ - 15$) / 20$) = 200 (nov.jed.)

10 Prag rentabilnosti (u novčanoj jedinici) Prag rentabilnosti = (Prag rentabilnosti * Jedinični varijabilni) + Ukupni fixni (nov.jed.) (kom) troškovi troškovi Primer 3: Prag rentabilnosti u komadima = 10 Jedinični varijabilni troškovi = 15$ Ukupni fixni troškovi = 50$ Prag rentabilnosti = (10 *15$) + 50 = 200$ (nov.jed.)

11 Prag rentabilnosti (u novčanoj jedinici sa očekivanim nivoom profita) Predstavlja prihod od prodaje dovoljan da pokrije fiksne i varijabilne troškove i da vrati profit koji se očekuje. Primer: Kompanija želi da ostvari 5$ profita od svakog prodatog proizvoda. Pored fiksnih i varijabilnih troškova, profit treba tretirati kao još jednu kategoriju troškova koju treba zadovoljiti Varijabilni troškovi = 15$ po komadu 10 proizvoda je prodato Ukupni fixni troškovi = 50$ Prag rentabilnosti = Varijabilni + Fiksni + Očekivani profit Tačka rentabilnosti = (Varijabilni troškovi * Obim prodaje) + Fiksni + (Očekivani * Obim) (nov.jed.) troškovi troškovi (nov.jed.) po jedinici troškovi profit prodaje

12 Kreiranje dijagrama tačka preloma rentabiliteta Dobar način analize tačke preloma rentabiliteta je njegovim grafičkim prikazom. Troškovi $400 $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0 Analiza odnosa troškova, količine i profita Profit Obim (količina) Gubitak Fiksni troškovi Ukupni troškovi Ukupna prodaja Dijagram predstavlja odnos ukupnih troškova i ukupne prodaje na različitim nivoima proizvodnje. Pokazuje tačku u kojoj se izjednačavaju troškovi i profit. Ispod 10 komada preduzeće je na gubitku, jer se iz profita nadoknađuju fixni troškovi. Na nivou prodaje od 10 komada profit je dovoljan da pokrije fixne troškove. Iznad 10 komada kompanija ostvaruje profit od 5$ po komadu (iznad desetog)

13 Kreiranje dijagrama tačka preloma rentabiliteta Količina Fiksni Varijabilni Ukupni Ukupna (jedinice) troškovi troškovi troškovi prodaja 1 $50 $15 $65 $20 2 $50 $30 $80 $40 3 $50 $45 $95 $60 4 $50 $60 $110 $80 5 $50 $75 $125 $100 6 $50 $90 $140 $120 7 $50 $105 $155 $140 8 $50 $120 $170 $160 9 $50 $135 $185 $ $50 $150 $200 $ $50 $165 $215 $ $50 $180 $230 $ $50 $195 $245 $ $50 $210 $260 $ $50 $225 $275 $ $50 $240 $290 $ $50 $255 $305 $ $50 $270 $320 $ $50 $285 $335 $380 Koraci u kreiranju dijagrama: 1. Selektujte željene ćelije (B1:B21 i D1:E21) 2. Odaberite ikonu Chart Wizard sa standardnog toolbara ili iz menija Insert Chart 3. U 1. koraku Chart Wizarda bira se tip dijagrama (linijski) 4. U 2. koraku se imenuju serije podataka i definišu se podaci na X osi (A3:A21) 5. U 3. koraku se unosi naslov dijagrama, imenuje se X i Y osa (kartica Title); podešava se pozicija legende (kartica Legend); na kartici Gridlines mogu da se uključe/isključe linije u pozadini dijagrama 6. U 4. koraku se bira lokacija dijagrama novi ili postojeći radni list

14 Donošenje pretpostavki u analizi prinosa Pre izvođenja konačnih zaključaka zasnovanih na prethodnim analizama, potrebno je doneti i odredjene pretpostavke vezane za: 1. Linearne odnose 2. Raspodelu troškova 3. Proizvodni mix 4. Produktivnost zaposlenih

15 Linearni odnosi Analiza marže pokrića pretpostavlja da je odnos između troškova i prihoda linearan, sa aspekta kretanja datog obima. Ako je odobren popust na proizvod, sa svakom narednom prodajom se ostvaruje manje prihoda po jedinici.

16 Linearni odnosi Količina (jedinice) Popust Prihod 5 0,0% $ ,5% $ ,0% $ ,5% $ ,0% $ ,5% $ ,0% $ ,5% $ ,0% $ ,5% $ ,0% $ ,5% $ ,0% $ ,5% $ ,0% $ ,5% $ ,0% $ ,5% $1.035 Prihod $1.200 $1.000 $800 $600 $400 $200 $ Količina (je dinice) 85 Na dijagramu se vidi da linija prihoda više nije prava (linearna); prihod se povećava sporije od promene obima prodaje (nelinearno)

17 Linearni odnosi Količina Popust od Varijabilni Prodaja Marža (jedinice) dobavljača troškovi pokrića 5 0,0% $75 $100 $ ,5% $146 $200 $ ,0% $214 $300 $ ,5% $278 $400 $ ,0% $338 $500 $ ,5% $394 $600 $ ,0% $446 $700 $ ,5% $495 $800 $ ,0% $540 $900 $ ,5% $581 $1.000 $ ,0% $619 $1.100 $ ,5% $653 $1.200 $ ,0% $683 $1.300 $ ,5% $709 $1.400 $ ,0% $731 $1.500 $ ,5% $750 $1.600 $ ,0% $765 $1.700 $ ,5% $776 $1.800 $1.024 Marža pokrića $1.200 $1.000 $800 $600 $400 $200 $ Marža pokrića Količina (jedinice) 85 Ako preduzeće iskoristi popust na količinu od dobavljača, što više kupuje manji su troškovi po jedinici. Na dijagramu se vidi da popust na količinu može dovesti do nelinearnog povećanja marže pokrića.

18 Proizvodni miks 8 unci Po 6 unci Po 4 unce Po Veličina pakovanja jedinici jedinici jedinici Ukupno Prodaja (jedinice) Prodaja (dolari $ $7,40 $ $6,27 $ $5,13 $ Minus varijabilni troškovi $ $3,75 $ $3,39 $ $3,03 $ (kao % od prodaje) 51% 54% 59% 55% Kompanija proizvodi over-the-counter lekove u tri različita pakovanja Marža pokrića $ $3,65 $ $2,88 $ $2,10 $ (kao % od prodaje) 49% 46% 41% 45% Proizvodni miks 27% 35% 38% 100% Prag rentabilnosti $ $ $ $ (Fiksni troškovi = $34,000) Razlika u marži pokrića nastaje jer 51% prodajne cene pakovanja Marža Slika pokazuje pokrića od 8 od unca da prodaje su čine varijabilni pakovanja troškovi troškovi. od 8 za unci proizvodnju je 1.27 puta veća Učešće od pakovanja one varijabilnih od prodaje 8 unce pakovanja troškova 1.10 puta u od prodajnoj viši 6 unca varijabilnih i ceni 1.74 pakovanja od pakovanja troškova od 6 od za unca, 4 pakovanje unce. odnosno 46 unce, je a za 54% 1.24 i 59%. puta od varijabilnih troškova za Iako pakovanje skuplja od 4 proizvodnja unce. pakovanja od 8 unce, cena je dovoljno visoka da pokrije varijabilne troškove.

19 Proizvodni miks Ova analiza omogućava da se utvrdi: 1. koji proizvod treba bolje reklamirati (marketirati), 2. koji treba isključiti iz prodaje, 3. koje treba zadržati uz manji obim proizvodnje Fokus prodajnih i proizvodnih napora na pakovanja od 8 i 6 unca, može dovesti do povećanja profitabilnosti preduzeća

20 Proizvodni miks 8 unci Po 6 unci Po 4 unce Po Veličina pakovanja jedinici jedinici jedinici Ukupno Prodaja (jedinice) Prodaja (dolari $ $7,40 $ $6,27 $ $5,13 $ Minus varijabilni troškovi $ $3,75 $ $3,39 $ $3,03 $ (kao % od prodaje) 51% 54% 59% 53% Marža pokrića $ $3,65 $ $2,88 $ $2,10 $ (kao % od prodaje) 49% 46% 41% 47% Proizvodni miks 42% 48% 10% 100% Prag rentabilnosti $ $ $ $ (Fiksni troškovi = $34,000) Efekat je smanjenje prodaje pakovanja od 4 unce za komada i povećanje prodaje pakovanja od 8 i 6 unci za po 5000 komada. Ukupan prihod od prodaje se smanjio za 8600$, ali se ukupna marža pokrića povećala za 1150$. Ovo se postiglo većom prodajom profitabilnijih proizvoda.

21 Proizvodni miks Isključenje proizvoda iz proizvodne linije ili refokusiranje sa njega na drugi, zahteva i analizu: 1. Graničnog troška isključenja proizvoda iz proizvodne linije npr. vrednost postojećeg nabavnog ugovora za korišćene materijale 2. Poteškoće prelaska sa jedne na drugu liniju proizvodnje npr. Mogu li zaposleni proizvoditi i novi proizvod bez dodatne obuke

22 Analiza marže pokrića po segmentima Kućna Keramičke Keramički keramika pločice provodnica Prodaja $1.100 $3.500 $5.000 Minus varijabilni troškovi $690 $2.000 $3.750 Marža pokrića $410 $1.500 $1.250 Minus direktni fiksni troškovi $200 $1.000 $1.000 Industrija keramike ima 3 proizvodne jedinice: kućna keramika, keramičke pločice i keramički provodnici Svaka ima zasebnu fabriku, radnike... Marža pokrića po tržišnom segmentu $210 $500 $250 Ova analiza omogućava da se utvrdi dugoročna profitabilnost segmenta. Pruža informacije o tome koliki je rihod raspoloživ kada dati segment pokrije sve direktne troškove. Marža pokrića segmenta Direktni fiksni troškovi Informacija koliko segment uéestvuje u troőkovima/obimu/profitu kompanije kao celine

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton

Prelomna tačka rentabiliteta. LOGO 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton Prelomna tačka rentabiliteta 2002 Prentice Hall Business Publishing, Introduction to Management Accounting 12/e, Horngren/Sundem/Stratton 1 Cilj učenja Pokazati kako promene u vrednostima Izazivača troškova

More information

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand

BROJLER. Specifikacije ishrane. An Aviagen Brand BROJLER 308 Specifikacije ishrane 2014 An Aviagen Brand Uvod Specifikacije ishrane za brojlere su date u sledećim tabelama za različitu proizvodnju i tržišnu situaciju širom sveta: Neseksirani

More information

Bactrim sirup doziranje

Bactrim sirup doziranje 23 апр 2016. Doziranje i uputstvo za upotrebu.. Bactrim (sirup i tablete) je antibiotik koji se koristi za lečenje infekcija koje izazivaju bakterije i drugi pluća,. not socialist metformin stinks thyroxine

More information

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST

OPEN SOURCE PROJECT :: BAST OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/5 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO COBA Systems PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO KNJIGOVODSTVO AUTO SERVISA (SMERNICE) OPEN

More information

CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO

CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO OPEN SOURCE PROJECT :: BAST Business Account Software Technology 1/17 CSYSTEMS PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO COBA Systems Robno Materijalno Finansijska Kartica i Registar Kartica artikla Kontrola ispravnosti

More information

RADOVA TOKOM GRAĐENJA

RADOVA TOKOM GRAĐENJA Građevinski fakultet univerziteta u Beogradu TEMA: IZMENA CENE RADOVA TOKOM GRAĐENJA Borko Krsmanović (koordinator) Veselin Ćirjaković Branko Kovačević Pavle Lazić 15.12.2016. Sadržaj: Tipovi (vrste) radova

More information

RODITELJSKO JATO ROSS 308. Specifikacije Ishrane. An Aviagen Brand

RODITELJSKO JATO ROSS 308. Specifikacije Ishrane. An Aviagen Brand 1 RODITELJSKO JATO ROSS 308 Specifikacije Ishrane An Aviagen Brand Uvod Ova knjižica sadrži nutritivne preporuke za roditeljsko jato Ross 308 (sporo operjavajući) i koristi se zajedno sa Ross Roditeljsko

More information

Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb

Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb Hrvatsko društvo za kvalitetu Članovi za članove 6. prosinca 2016. Damir Keller i Dean Rennert Qualitas d.o.o. Zagreb www.qualitas.hr Qualitas d.o.o. Analiziranje i poboljšavanje procesa pomoću mapiranja

More information

ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI SA STAJALIŠTA IZBORA OBLIKA, DIMENZIJA I TOLERANCIJA ŽLIJEBA ZA ZAVARIVANJE

ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI SA STAJALIŠTA IZBORA OBLIKA, DIMENZIJA I TOLERANCIJA ŽLIJEBA ZA ZAVARIVANJE ANALIZA TEHNOLOGIČNOSTI SA STAJALIŠTA IZBORA OBLIKA, DIMENZIJA I TOLERANCIJA ŽLIJEBA ZA ZAVARIVANJE COST EFFECTIVE DESIGN ANALYSIS BASED ON WELDING GROVE SHAPE, DIMENSIONS AND TOLERANCE SELECTION STANDPOINT

More information

Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj

Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj PREGLEDNI RAD Proizvodnja i prometovanje vina te stanje površina pod sortama Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah u Hrvatskoj Martina LIPAR 1, Gordana BOSANKIĆ 1, Antonija HORVAT HRŽIĆ 2, Zvonimir SAVIĆ

More information

INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD B I L T E N

INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD B I L T E N UDK 633 ISSN 2217-7205 INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI SAD B I L T E N za alternativne biljne vrste Vol. 43, No. 84, 2011 Novi Sad UDK 633 ISSN 2217-7205 INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO NOVI

More information

Ra unovodstveni informacijski sustavi - RIS

Ra unovodstveni informacijski sustavi - RIS Ra unovodstveni informacijski sustavi - RIS Poslovni procesi Prof.dr.sc. Dražena Gašpar 28.10.2015. POSLOVNI PROCES PROIZVODNJA 2 Poslovni procesi Poduzece Menadžment Nabava Proizvodja Prodaja Racunovodstvo

More information

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE TROŠKOVA PROIZVODNJE NA PRIMJERU FIRME ŠUJICA- DRVO d.o.o.

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE TROŠKOVA PROIZVODNJE NA PRIMJERU FIRME ŠUJICA- DRVO d.o.o. SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE TROŠKOVA PROIZVODNJE NA PRIMJERU FIRME ŠUJICA- DRVO d.o.o. Mentor: doc.dr.sc. Andrijana Rogošić Studentica: Anamarija Jurčević

More information

1-0 BLOK. Upravljanje obrtnim kapitalom

1-0 BLOK. Upravljanje obrtnim kapitalom 1-0 BLOK 4 Upravljanje obrtnim kapitalom 1-1 Investiranje u nenovčani obrtni kapital Razlika između tekuće aktive i tekućih obaveza često se od strane računovođa naziva obrtni kapital. Za potrebe naše

More information

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI

THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI THE CHARACTERISTICS OF VITICULTURE PRODUCTION IN SERBIA OBELEŽJA VINOGRADARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI B. KALANOVIĆ, B. DIMITRIJEVIĆ, Snežana TRMČIĆ, Nebojša MARKOVIĆ Faculty of Agriculture, Belgrade Zemun,

More information

Akcija traje od do isteka zaliha

Akcija traje od do isteka zaliha BAHCO akcija Akcija traje od 17.05.2013. do isteka zaliha Cene su bez PDV-a KOLICA ZA ALAT SA 7 FIJOKA 20% Redovna cena: Vp=60.034,00 Akcijona VP cena : =48.100,00 EAN 1470K7 7 DRAWERS TROLLEY 7314150136186

More information

1. Sadržaj. Popis slika..i. Popis tablica...ii. Popis grafova..iii

1. Sadržaj. Popis slika..i. Popis tablica...ii. Popis grafova..iii 1. Sadržaj Popis slika..i Popis tablica.....ii Popis grafova..iii 2.Uvod...7 3. Pregled literature...8 4. Metodologija istraživanja...8 5. Definicija marketinga 11 5.1. Marketing koncepcije 11 6. Izravni

More information

UVOD U MARKETING. ICEPS Mr Ana J. Marjanović

UVOD U MARKETING. ICEPS Mr Ana J. Marjanović UVOD U MARKETING MARKETING MIX Glavni koncept u modernom marketingu skup marketing instrumenata koje kompanije koriste u ostvarenju svojih marketing ciljeva na ciljnom trzistu, sastoji se iz svega sto

More information

PRODAJNI KANALI U OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU CROATIA OSIGURANJE D.D.

PRODAJNI KANALI U OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU CROATIA OSIGURANJE D.D. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET PRODAJNI KANALI U OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU CROATIA OSIGURANJE D.D. DIPLOMSKI RAD Predmet:: Teorija organizacije Mentor: dr.sc. Marija Kaštelan Mrak Student: Ime i

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU MATEA DUGANDŽIĆ Preddiplomski studij smjera Agroekonomika ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA ASKUS D.O.O. Završni rad Osijek,

More information

1 PRIRODA I ZNA^AJ CENE

1 PRIRODA I ZNA^AJ CENE ŠRealna cena bilo ~ega je trud i te{ko}a njegovog sticanja.õ (Adam Smith) ŠStvar vredi onoliko koliko je kupac spreman da za nju plati.õ (Publilius Syrus, I vek pre nove ere) 1 PRIRODA I ZNA^AJ CENE Sve

More information

Karakteristike bar kodova iz tehničkog i dizajnerskog aspekta

Karakteristike bar kodova iz tehničkog i dizajnerskog aspekta Završni rad br. 559/MM/2017 Karakteristike bar kodova iz tehničkog i dizajnerskog aspekta Dorotea Levanić, 0581/336 Varaždin, listopad 2017. godine 2 Multimedija, oblikovanje i primjena Završni rad br.

More information

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA OPĆI UVJETI POSLOVANJA NAČINI PLAĆANJA Prikazane cijene artikala su maloprodajne cijene sa uključenim PDV-om i popustom od 10% osim ukoliko nije drugačije navedeno. Cijene za sve načine plaćanja (online

More information

D I P L O M S K I R A D

D I P L O M S K I R A D UNIVERZITET II BEOGRADU TEHNIČKI FAKULTET U BORU KATEDRA ZA INDUSTRIJSKU INFORMATIKU D I P L O M S K I R A D MENTOR; STUDENT: D r Z O R A N STEV IĆ, van.prof. D A N IJE L A JA Ć IM O V IĆ 155/02 BOR, 2

More information

PROIZVODNO-EKONOMSKI REZULTATI U PROIZVODNJI JAJA ZA NASAD KOD NOSILJA ARBOR ACRES PROVENIJENCE *

PROIZVODNO-EKONOMSKI REZULTATI U PROIZVODNJI JAJA ZA NASAD KOD NOSILJA ARBOR ACRES PROVENIJENCE * ORIGINALAN NAU^NI RAD ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER UDK 636.5.034.003 PROIZVODNO-EKONOMSKI REZULTATI U PROIZVODNJI JAJA ZA NASAD KOD NOSILJA ARBOR ACRES PROVENIJENCE * PRODUCTION-ECONOMIC RESULTS IN HATCHING

More information

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ

IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION. Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ UDC 575.827 Original scientific paper IMPROVEMENT OF SUNFLOWER FOR CONSUMPTION Dijana DIJANOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, and Ivan MIHAJLOVIĆ Agricultural Research Institute Srbija, Belgrade Agricultural and Technological

More information

SVEFINANSIRANJE I KANALI DISTRIBUCIJE - KOMPETENCIJA ILI NADMETANJE

SVEFINANSIRANJE I KANALI DISTRIBUCIJE - KOMPETENCIJA ILI NADMETANJE FBIM Transactions DOI 10.12709/fbim.06.06.01. SVEFINANSIRANJE I KANALI DISTRIBUCIJE - KOMPETENCIJA ILI NADMETANJE ALLFINANZ AND DISTRIBUTION CHANNELS - COMPETENCE OR COMPETITION Ana Anufrijev Visoka poslovna

More information

UTJECAJ SILAZNOG SIROVOG MLEKA NA STADILNOST KRATKOTRAJNO UHT STERIUZOVANOG ČOKOLADNOG MLEKA U TOKU LAGEROVANJA

UTJECAJ SILAZNOG SIROVOG MLEKA NA STADILNOST KRATKOTRAJNO UHT STERIUZOVANOG ČOKOLADNOG MLEKA U TOKU LAGEROVANJA UK: 637. UTJECAJ SILAZNOG SIROVOG MLEKA NA STAILNOST KRATKOTRAJNO UHT STERIUZOVANOG ČOKOLANOG MLEKA U TOKU LAGEROVANJA r Božidar MASLOVARIĆ, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Života BURMA- ZOVlC, inž.,

More information

PORAZ OBRAZOVANJA U DIGITALNOM DOBU

PORAZ OBRAZOVANJA U DIGITALNOM DOBU Fordham University, New York, USA Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Niš DOI 10.5937/kultura1235020D UDK 378.014.3(497.11) 37:316.77 polemika PORAZ OBRAZOVANJA U DIGITALNOM DOBU Sa že tak: Svedoci

More information

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66

NAUČNI RAD. Ključne reči: modifikovana atmosfera, pastrmka, šaran, svežina, ukupan isparljivi azot, ph. UDK :597:66 Uticaj pakovanja u modifikovanoj atmosferi i vakuumu na odabrane hemijske parametre svežine kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss) i odrezaka šarana (Cyprinus carpio) Jelena A. Babić 1, Mirjana R.

More information

POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013

POSLOVNO INVESTICIJSKI VODIČ 2013 BUSINESS AND INVESTMENT GUIDE 2013 BUSOVAČA Tamex d.o.o.... 2 Paleta plus d.o.o.... 3 PTG Grand d.o.o... 4 Esta d.o.o.... 5 Himesa d.o.o.... 6 Termozigel Nigma z.d.d.... 7 EZ d.o.o.... 8 Eko Commerce d.o.o.... 9 Lašva auto... 10 Valvoson

More information

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU EKONOMSKI FAKULTET UTICAJ BRAND-OVA NA UNAPREĐENJE PRODAJE

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU EKONOMSKI FAKULTET UTICAJ BRAND-OVA NA UNAPREĐENJE PRODAJE INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU EKONOMSKI FAKULTET ZAVRŠNI RAD UTICAJ BRAND-OVA NA UNAPREĐENJE PRODAJE Mentor: Prof.dr. Ibrahim Jusufranić Student: Amir Osmanagić Travnik, 2014. godine SADRŽAJ:

More information

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1

Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 original research paper Acta Agriculturae Serbica, Vol. XVI, 31 (2011) 43-49 Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L.) 1 Valentina Bozhkova Fruit Growing Institute,

More information

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey

Introduction. L.B. Roostita, H. A. W. Lengkey Biotechnology in Animal Husbandry 30 (2), p 289293, 2014 ISSN 14509156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, BelgradeZemun UDC 637.07'636.4 DOI: 10.2298/BAH1402289R DETERMINATION OF PORK ADULTERATION

More information

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske

Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu drvnih proizvoda Republike Hrvatske ...Pirc, Motik, Moro, Posavec, Kopljar: Analiza pokazatelja stanja na tržištu drvnih... Andreja Pirc 1, Darko Motik 1, Maja Moro 1, Stjepan Posavec 1, Aida Kopljar 2 Analiza pokazatelja stanja na tr`i{tu

More information

NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic

NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic THÖNI NATURGAS Industrijska postrojenja na bioplin za upotrebu u poljoprivredi NAŠICE 2.rujan 2011 Ivo Miljenovic Thöni Industrijska postrojenja d.o.o. Osnovano: 1964 Zaposlenika: 500 (5 proizvodnih pogona)

More information

Adriatic Localization. for Microsoft Dynamics NAV

Adriatic Localization. for Microsoft Dynamics NAV Da li ste u potrazi za Microsoft Dynamics NAV rešenjem prevedenim na srpski, hrvatski ili slovenački jezik? Da li Vam je potreban sistem koji je u potpunosti usklađen sa lokalnim propisima i zakonima u

More information

Ultima korisničko uputstvo Ultima Fiskalna kasa. Korisničko Uputstvo. Copyright 2012, HCP d.o.o

Ultima korisničko uputstvo Ultima Fiskalna kasa. Korisničko Uputstvo. Copyright 2012, HCP d.o.o Ultima korisničko uputstvo 2012 Ultima Fiskalna kasa Korisničko Uputstvo 1 Sadržaj Sadržaj... 2 A - Opšta uputstva i informacije... 3 A.1 Displeji... 4 A.2 Tastatura... 5 A.3 Štampač... 11 A.4 Napajanje,

More information

Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines

Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Impact of shoot trimming height on productive characteristics and fruit composition of Istrian Malvasia vines Marijan BUBOLA 1, Danijela JANJANIN 1, Zoran UŽILA 1, Kristina DIKLIĆ

More information

PROGRAM KIESA-e ZA RAZVOJ PREDUZEĆA. Obrazac za apliciranje. Poboljšanje konkurentnosti i promocija izvoza (ICEP) Krajni rok za prijave: 23 Maj 2017

PROGRAM KIESA-e ZA RAZVOJ PREDUZEĆA. Obrazac za apliciranje. Poboljšanje konkurentnosti i promocija izvoza (ICEP) Krajni rok za prijave: 23 Maj 2017 PROGRAM KIESA-e ZA RAZVOJ PREDUZEĆA Obrazac za apliciranje Poboljšanje konkurentnosti i promocija izvoza (ICEP) Krajni rok za prijave: 23 Maj 2017 Ime podnosioca zahteva Aplikacija br. Datum prijema (samo

More information

GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A.

GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A. GROWTH AND YIELD ATTRIBUTES OF ZEA MAYS L. AND VIGNA UNGUICULATA L. (WALP) TO DIFFERENT DENSITIES OF TITHONIA DIVERSIFOLIA (HELMS) A. GRAY ZNAČAJKE RASTA I PRINOSA ZEA MAYS L. I VIGNA UNGUICULATA L. (WALP)

More information

POZ KONTEJNERI ZA NAPITKE

POZ KONTEJNERI ZA NAPITKE POZ. 18.5. KONTEJNERI ZA NAPITKE Kontejneri za napitke kapaciteta od 4 do 40 litara, kompletno izrađeni od inox lima, duplih stijenki. Poliuretanska izolacija smanjuje gubitak temperature na minimum. Prijanjajući

More information

AKTIVNOSTI UNAPREĐENЈA PRODAJE U KONCEPTU GLOBALNOG MARKETINGA

AKTIVNOSTI UNAPREĐENЈA PRODAJE U KONCEPTU GLOBALNOG MARKETINGA DOI: 10.7251/EMC1502253G Datum prijema rada: 20. jul 2015. Datum privatanja rada: 10. decembar 2015. PREGLEDNI RAD UDK: 658.8:339.13 Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije Godina V broj II str. 253-264

More information

.) GROWING TECHNOLOGY AND VARIETY TYPESUSED IN SERBIA AND IN HUNGARY

.) GROWING TECHNOLOGY AND VARIETY TYPESUSED IN SERBIA AND IN HUNGARY Biblid: 1821-4487 (2014) 18; 3; p 129-133 UDK: 635.262 Original Scientific Paper Originalni naučni rad STUDY OF GARLIC ( Allium sativum L.) GROWING TECHNOLOGY AND VARIETY TYPESUSED IN SERBIA AND IN HUNGARY

More information

Sanja Jelić, I. Kralik, Jadranka Deže, Ružica Lončarić

Sanja Jelić, I. Kralik, Jadranka Deže, Ružica Lončarić Ekonomski pokazatelji proizvodnje tovne junadi SimentalSKE i Hereford pasmine Economic indicators of production of beef cattle Simmental and Hereford breed Sanja Jelić, I. Kralik, Jadranka Deže, Ružica

More information

CO C K T A I L M E N U

CO C K T A I L M E N U COCKTAIL MENU COCKTAIL MENU COCKTAILS M A R A S I TA C A I P I R I S I M A CC A I P I R O S I A Havan Rum 3 yo, Raspberry lime, Brown sugar, Apple liquer, Apple juice, Passoa Havana Rum 3 yo, Lime, Brown

More information

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY

CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Journal of Agricultural Sciences Vol. 54, No 3, 2009 Pages 205-212 UDC: 635.14+635.53:66.047.4/.5 Original scientific paper CONVECTIVE DRYING OF THE ROOT AND LEAVES OF THE PARSLEY AND CELERY Jelena Marković

More information

ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA TOMMY D.O.O. I USPOREDBA S ODABRANIM KONKURENTIMA

ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA TOMMY D.O.O. I USPOREDBA S ODABRANIM KONKURENTIMA SVEUČILIŠTE U SPLITU EKONOMSKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA TOMMY D.O.O. I USPOREDBA S ODABRANIM KONKURENTIMA Mentor: Prof. dr. sc. Snježana Pivac Studentica: Irena Dimitrov, 2132060

More information

Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela

Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela Ispitivanje mogućnosti dobijanja ulja iz čvrstog ostatka zaostalog nakon spravljanja napitka od kafe kao potencijalne sirovine za dobijanje biodizela Zoran Iličković, Eldin Redžić, Franc Andrejaš, Gordan

More information

NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA

NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA UDK: 637.146 NEKI HEMUSKI PARAMETRI KEFIRA PROIZVEDENOG UPOTREBOM RAZLIČITE KOMPOZICIJE STARTERA Prof, dr Tihomir MILKOViC, dr Jovan PETROViC, Tehnološki fakultet, Leskovac Sažetak Kompozicija startera

More information

Red velvet torta i 50. post :)) Red velvet cake and the 50th post :))

Red velvet torta i 50. post :)) Red velvet cake and the 50th post :)) Red velvet torta i 50. post :)) Red velvet cake and the 50th post :)) Došlo je i to :) velja?a, mjesec ljubavi :)) red je da se ispe?e nešto u ovom tonu, jelda? Zato sam i morala isprobati recept Pamele

More information

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS

DIFFERENT STERILIZATION METHODS FOR OVERCOMING INTERNAL BACTERIAL INFECTION IN SUNFLOWER SEEDS Zbornik Matice srpske za prirodne nauke / Proc. Nat. Sci, Matica Srpska Novi Sad, 109, 59 64, 2005 UDC 633.854.78:631.53.027.2 Ksenija J. Taški-Ajdukoviã 1, Dragana M. Vasiã 2 1 National Laboratory for

More information

Proizvodnja alkohola i vina iz sirutke* (Production of Ethanol and Wine From Whey)

Proizvodnja alkohola i vina iz sirutke* (Production of Ethanol and Wine From Whey) S. G'rba i sur.: Proizvodnja alkohola... Mljekarstvo 38 (6) 143 150 Proizvodnja alkohola i vina iz sirutke* (Production of Ethanol and Wine From Whey) Prof. dr. Slobodan GRBA, mr. Vesna STEHLIK-TOMAS i

More information

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK PREDDIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK PREDDIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK PREDDIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE Josipa Andabak Primjena plastične ambalaže za pakiranje mlijeka završni

More information

THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK ON YIELD OF SEMI-HARD CHEESE

THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF MILK ON YIELD OF SEMI-HARD CHEESE Biotechnology in Animal Husbandry 26 (3-4), p 167-177, 2010 ISSN 1450-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 637.04:637.353 DOI:10.2298/BAH1004167B THE INFLUENCE OF CHEMICAL

More information

METODE ZA OTKRIVANJE PROMJENA KOD DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA

METODE ZA OTKRIVANJE PROMJENA KOD DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA Mulahusić, A., Tuno, N.: Metode za otkrivanje promjena kod daljinskih istraživanja 3 UDK 528.85 Pregledni naučni rad METODE ZA OTKRIVANJE PROMJENA KOD DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA METHODS FOR CHANGE DETECTION

More information

UTICAJ RAZLIČITOG ODNOSA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE NA SPEKTAR AMINOKISELINA JOGURTA PROIZVEDENIH IZ KRAVU EG MLIJEKA

UTICAJ RAZLIČITOG ODNOSA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE NA SPEKTAR AMINOKISELINA JOGURTA PROIZVEDENIH IZ KRAVU EG MLIJEKA UTICAJ RAZLIČITOG ODNOSA BAKTERIJA MLEČNE KISELINE NA SPEKTAR AMINOKISELINA JOGURTA PROIZVEDENIH IZ KRAVU EG MLIJEKA Natalija KAPAC-PARKACEVA, O. BAUER i T. CiZBANOVSKI Zemljodjelsko-šumarski fakultet,

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET JOSIPA BRKLJAČA POSLOVNO PREGOVARANJE U PRODAJI OSIGURANJA DIPLOMSKI RAD Rijeka, 2013. SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET POSLOVNO PREGOVARANJE U PRODAJI OSIGURANJA

More information

Projektovanje IS. Čvorovi Šabloni Dinamika u UML-u

Projektovanje IS. Čvorovi Šabloni Dinamika u UML-u Projektovanje IS Čvorovi Šabloni Dinamika u UML-u Modelovanje raspoređenosti Glavni element kod modelovanja raspoređenosti je pozicioniranje čvorova u dijagramu. Čvorovi su fizičke komponente koji najčešće

More information

SMERNICE ZA PROBLEM REFERENTNIH VREDNOSTI U DЕČIJEM UZRASTU. Slobodan Jovanović MD, PhD, Bsc JUGOLAB, Sombor

SMERNICE ZA PROBLEM REFERENTNIH VREDNOSTI U DЕČIJEM UZRASTU. Slobodan Jovanović MD, PhD, Bsc JUGOLAB, Sombor SMERNICE ZA PROBLEM REFERENTNIH VREDNOSTI U DЕČIJEM UZRASTU Slobodan Jovanović MD, PhD, Bsc JUGOLAB, Sombor UVOD Svako ko koristi referentne vrednosti treba da zna da u one samo vodilje za kliniĉara odn.

More information

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties*

Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant Apple Varieties* Sensory Evaluation of Fruit of Some Scab Resistant * Senzorička evaluacija plodova jabuke nekih sorata otpornih na čađavu krastavost* Zlatko Čmelik, Jasmina Družić, Bogdan Cvjetković i Krunoslav Dugalić

More information

Name: Katakana Workbook

Name: Katakana Workbook Name: Class: Katakana Workbook Katakana Chart a i u e o ka ki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to na ni nu ne no ha hi fu he ho ma mi mu me mo ya yu yo ra ri ru re ro wa wo n ga gi gu ge go za ji

More information

_Kemijska industrija

_Kemijska industrija Sektorske_analize ožujak 2018. _ broj 59 _ godina 7 ISSN: 1848-8986 _Kemijska industrija Autorica_Ivana Rašić Bakarić _ Sadržaj _3 Glavni sektorski pokazatelji Udio sektora kemijske industrije u BDP-u

More information

TEHNOLOGIJA I UMETNOST

TEHNOLOGIJA I UMETNOST Univerzitet umetnosti u Beogradu DOI 10.5937/kultura1236123R UDK 7.01:001.895 7.01:316.75 pregledni rad TEHNOLOGIJA I UMETNOST Sa že tak: U ovom ra du će mo se ba vi ti onim te o rij skim aspek ti ma,

More information

Model za razvoj brenda u industriji hrane i pića primjer zadarskog likera Maraschino

Model za razvoj brenda u industriji hrane i pića primjer zadarskog likera Maraschino Model za razvoj brenda u industriji hrane i pića primjer zadarskog likera Maraschino ALEKSANDRA KRAJNOVIĆ izvanredni profesor, Odjel za ekonomiju Sveučilište u Zadru Splitska 1, 23000 Zadar Hrvatska akrajnov@unizd.hr

More information

Welcome to the table of unforgettable traditional flavors!

Welcome to the table of unforgettable traditional flavors! Welcome to the table of unforgettable traditional flavors! There were times every meal was like that. A good recipe. Fresh, local ingredients. Made with lots of love. The same is today. Inspired by our

More information

Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća

Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj IZVORNI temperature ZNANSTVENI zraka RAD tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog voća i povrća Utjecaj temperature zraka tijekom konvekcijskog sušenja na kemijski sastav dehidriranog

More information

Utjecaj sociodemografskih obilježja potrošača na ponašanje u kupnji i konzumaciji kave

Utjecaj sociodemografskih obilježja potrošača na ponašanje u kupnji i konzumaciji kave ISSN 1333-2422 UDK = 366.1 : 633.9 IZVORNI ZNANSTVENI RAD Utjecaj sociodemografskih obilježja potrošača na ponašanje u kupnji i konzumaciji kave Tatjana Naglić 1, Marija Cerjak 2, Marina Tomić 2 1 30 svibnja

More information

PRAVCI RAZVOJA ALTERNATIVNIH PRODAJNIH KANALA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU OSIGURANJA

PRAVCI RAZVOJA ALTERNATIVNIH PRODAJNIH KANALA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU OSIGURANJA PRAVCI RAZVOJA ALTERNATIVNIH PRODAJNIH KANALA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU OSIGURANJA Dr. sc. Miro Stipić 1 Dr. sc. Marinko Jurilj 2 PRAVCI RAZVOJA ALTERNATIVNIH PRODAJNIH KANALA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU OSIGURANJA

More information

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za zootehniko KATALOG PONUDBE. Sekundarni referenčni materiali

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za zootehniko KATALOG PONUDBE. Sekundarni referenčni materiali Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za zootehniko KATALOG PONUDBE Sekundarni referenčni materiali 2017 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo

More information

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties Professional paper Stručni rad UDK: 634.1/.8-152.7:664.2.0938 DOI: 10.7251/AGREN1204681N Studying the Content of Starch Correlated With Resistance to Low Winter Temperatures in Some Grapevine Varieties

More information

Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi

Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi Ispitivanje oksidativne stabilnosti hladno presovanog ulja suncokreta visokooleinskog tipa pri povišenoj temperaturi Ranko S. Romanić, Snežana Z. Kravić Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi

More information

1 POJAM I ULOGA KANALA DISTRIBUCIJE

1 POJAM I ULOGA KANALA DISTRIBUCIJE ŠProizvo a~ ne treba da posmatra posrednika kao pla}enog pomo}nika u njegovom sistemu distribucije robe, nego kao samostalnog kupca koji odlu~uje, koji radi za jo{ ve}u grupu kupaca.õ (Phillip McVey) 1

More information

KLASIFIKACIJSKI SUSTAVI U MEDICINSKIM KNJIŽNICAMA SAD-a, UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I REPUBLIKE IRSKE

KLASIFIKACIJSKI SUSTAVI U MEDICINSKIM KNJIŽNICAMA SAD-a, UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I REPUBLIKE IRSKE KLASIFIKACIJSKI SUSTAVI U MEDICINSKIM KNJIŽNICAMA SAD-a, UJEDINJENOG KRALJEVSTVA I REPUBLIKE IRSKE MEDICAL LIBRARY CLASSIFICATION SYSTEMS IN THE UNITED STATES, UNITED KINGDOM AND REPUBLIC OF IRELAND Martina

More information

5. Svaka boca mora na sebi imati ID formular pričvršden gumicom. Molimo NE KORISTITI selotejp, ljepilo ili žicu, koristite SAMO gumicu.

5. Svaka boca mora na sebi imati ID formular pričvršden gumicom. Molimo NE KORISTITI selotejp, ljepilo ili žicu, koristite SAMO gumicu. Trede hrvatsko međunarodno homebrew prvenstvo. Pravila: 1. Sve BJCP kategorije de biti prihvadene osim medovine i braggota. Samo piva bazirana na žitaricama. Prihvadat de se i Black IPA piva. Opis Black

More information

KAKO USPJEŠNO PRODAVATI HoReCa KUPCIMA? HoReCa KUPCIMA? Prodavači su kao i sportaši bez pravog treninga ne postižu pravu formu!

KAKO USPJEŠNO PRODAVATI HoReCa KUPCIMA? HoReCa KUPCIMA? Prodavači su kao i sportaši bez pravog treninga ne postižu pravu formu! KAKO USPJEŠNO PRODAVATI HoReCa KUPCIMA? dvodnevna seminarska radionica za menadžment ATLANTIC GRUPE - Zagreb Zagreb, 20. i 21. siječnja 2012. Voditelj: prof.dr.sc. Davor Perkov Prodavači su kao i sportaši

More information

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Irena Petrak Narodna knjižnica Krk prostor, građa i korisnici (DIPLOMSKI RAD) Rijeka, 2015. SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek za kroatistiku Irena

More information

CJENOVNIK USLUGA. 11.maj 2018.

CJENOVNIK USLUGA. 11.maj 2018. CJENOVNIK USLUGA 11.maj 2018. PREPAID TARIFNI PAKETI M:go plus new Sim kartica 5 eura (0,8678 eura iznos ) Inicijalni kredit 1 eura (0,1736 eura iznos ) Pozivi prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj

More information

IMPLEMENTACIJA MARKETINGA U NAKLADNIŠTVO DIPLOMSKI RAD

IMPLEMENTACIJA MARKETINGA U NAKLADNIŠTVO DIPLOMSKI RAD SILVIJA GAŠPARIĆ IMPLEMENTACIJA MARKETINGA U NAKLADNIŠTVO DIPLOMSKI RAD Mentor: doc. dr. sc. Suzana Pasanec Preprotić Student: Silvija Gašparić Zagreb, 2017 rješenje ZAHVALE Veliku zahvalnost, u prvome

More information

VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE 54, 4(2011)

VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE 54, 4(2011) Poll, Roswitha; Peter te Boekhorst. Measuring quality : performance measurement in libraries. 2nd revised ed. München, K. G. Saur, 2007. ISBN 978-3-598-22033-3 Priručnik je temeljno djelo za polje knjižnične

More information

Posebne norme i derogacija

Posebne norme i derogacija Revus Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law / Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava 15 2011 Zakonoslovje Posebne norme i derogacija Nekoliko pojašnjenja glede načela lex specialis

More information

Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH

Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH Istraživanja I-45 Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH Tomislav Galac Zagreb, srpanj 2015. ISTRAŽIVANJA I-45 IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za

More information

PRACTICES IN THE MEAT PROCESSING SECTOR IN BOSNIA AND HERZEGOVINA. Prof dr Mithat Jasic, University of Tuzla, Faculty of Technology

PRACTICES IN THE MEAT PROCESSING SECTOR IN BOSNIA AND HERZEGOVINA. Prof dr Mithat Jasic, University of Tuzla, Faculty of Technology PRACTICES IN THE MEAT PROCESSING SECTOR IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Prof dr Mithat Jasic, University of Tuzla, Faculty of Technology THE PURPOSE AND CONTENT OF THE PRESENTATION THE PURPOSE OF THE PRESENTATION

More information

KURS SPORTSKE ISHRANE I SUPLEMENTACIJE. Glutamin. Dr Ivana Baralić

KURS SPORTSKE ISHRANE I SUPLEMENTACIJE. Glutamin. Dr Ivana Baralić Glutamin Dr Ivana Baralić Glutamin KURS SPORTSKE ISHRANE Glutamin je jedna od neesencijalnih amino kiselina Glutamin je najzastupljenija slobodna aminokiselina u mišićima i plazmi kod čoveka Skeletni mišići

More information

METODOLOGIJE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

METODOLOGIJE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA HGK- Sektor za trgovinu, Sedmi forum hrvatskih posrednika u prometu nekretninama 30 ŽARKO ŽELJKO, d.i.g. sudski vještak Ing ekspert d.o.o. Zagreb, Škrlčeva 39 METODOLOGIJE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

More information

XIII. MEĐUNARODNI KULINARSKI FESTIVAL XIII. INTERNATIONAL CULINARY FESTIVAL

XIII. MEĐUNARODNI KULINARSKI FESTIVAL XIII. INTERNATIONAL CULINARY FESTIVAL 21.03. 24.03. 2018. Svpetrvs hoteli, Supetar, Brač XIII. MEĐUNARODNI KULINARSKI FESTIVAL XIII. INTERNATIONAL CULINARY FESTIVAL Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija (ŠKMER) Association of Chefs

More information

Načela razdvajanja energetskih djelatnosti prijenosa i distribucije električne energije

Načela razdvajanja energetskih djelatnosti prijenosa i distribucije električne energije dr.sc. Eraldo BANOVAC, doc.dr.sc. Igor Kuzle, Ivan Medved Načela razdvajanja energetskih djelatnosti prijenosa i distribucije električne energije U ovom su radu opisana načela razdvajanja energetskih djelatnosti

More information

UPUTE ZA NATJECANJE COMPETITION INSTRUCTIONS

UPUTE ZA NATJECANJE COMPETITION INSTRUCTIONS XII. MEĐUNARODNI KULINARSKI FESTIVAL BISER MORA 2017 6. 9. 4. 2017. Supetar, otok Brač XII. INTERNATIONAL CULINARY FESTIVAL PEARL OF THE SEA 2017 April 6 9, 2017. Supetar, island Brač, Croatia UPUTE ZA

More information

Hemometrijski pristup razvoju kolorimetrijske metode za procenu količine prehrambenih boja u proizvodima od mesa

Hemometrijski pristup razvoju kolorimetrijske metode za procenu količine prehrambenih boja u proizvodima od mesa Hemometrijski pristup razvoju kolorimetrijske metode za procenu količine prehrambenih boja u proizvodima od mesa Radivoj B. Petronijević 1, Vesna F. Matekalo-Sverak 1, Aurelija T. Spirić 1, Ilija K. Vuković

More information

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Ante Ajduković. Zagreb, 2015.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Ante Ajduković. Zagreb, 2015. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Ante Ajduković Zagreb, 2015. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Mentor: Prof. dr.sc. Zoran Kunica,

More information

Hrvatski telekomunikacijski sektor u godini

Hrvatski telekomunikacijski sektor u godini sponzor izdanja Hrvatski telekomunikacijski sektor u 2007. godini Prvi put, uz uobičajene vrijednosti ukupnog prihoda, i dobiti te kretanja radne snage, za najbolja poduzeća telekomunikacijske industrije

More information

Sigurno snabdevanje Hranom dobrih nutritivnih osobina I bez prisustva štetnih supstanci

Sigurno snabdevanje Hranom dobrih nutritivnih osobina I bez prisustva štetnih supstanci Sigurno snabdevanje Hranom dobrih nutritivnih osobina I bez prisustva štetnih supstanci Kontaminacija hrane, vode i zemljišta Smanjenje sadrţaja nutritivnih materija Promena ukusa (jagode) Zaštite potrošača

More information

Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja

Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja Seminarski rad: Poremecaji metabolizma gvozdja SADRZAJ: 1. UVOD 1 2. REGULACIJA METABOLIZMA GVOZDJA 2 3. LABORATORIJSKI PARAMETRI KAO POKAZATELJ STANJA METABOLIZMA GVOZDJA. 2 3.1.KONCENTRCIJA GVOZDJA.

More information

DNEVI PASIVNIH HIŠ 2014 PASSIVE HOUSE DAYS do 9. november November 2014

DNEVI PASIVNIH HIŠ 2014 PASSIVE HOUSE DAYS do 9. november November 2014 DNEVI PASIVNIH HIŠ PASSIVE HOUSE DAYS 7. do 9. november 7 9 November SEZNAM HIŠ THE LIST OF THE HOUSES OGLEDI PASIVNIH HIŠ Obiskovalci se predhodno prijavijo na e naslov, ki je objavljen pri vsaki hiši.

More information

Om jer iz gle da: iz ra čun, upo ra ba i tu ma če nje The odds ratio: cal cu la tion, usa ge, and inter pre ta tion

Om jer iz gle da: iz ra čun, upo ra ba i tu ma če nje The odds ratio: cal cu la tion, usa ge, and inter pre ta tion Odabrane teme iz biostatistike Lessons in biostatistics Ma ry L. McHu gh Fa kul tet ses trin stva, Sveučiliš te In dia na po li sa, In dia na po lis, In dia na, SAD School of Nur si ng, Uni ver si ty of

More information

Konflikt radne i obiteljske uloge kod žena koje rade u smjenama

Konflikt radne i obiteljske uloge kod žena koje rade u smjenama Sveučilište u Zadru Odjel za psihologiju Konflikt radne i obiteljske uloge kod žena koje rade u smjenama Diplomski rad Mentor: Doc. dr. sc. Ljiljana Gregov Student: Ana Šimunić Zadar, 2008. SADRŽAJ 1.UVOD...

More information

Authentic Mexican Restaurant.

Authentic Mexican Restaurant. Authentic Mexican Restaurant. (Sorry, we don t do Tex-Mex) Beograd 2018 Doručak / Desayunos Od 9:00 do 12:00 Huevos Mexicanos / Meksička Jaja Kajgana od tri jajeta sa sosom, paradajzom, crnim lukom i korijanderom.

More information

Knjižnične usluge za beskućnike

Knjižnične usluge za beskućnike Sveučilište u Zadru Odjel za informacijske znanosti Knjižnične usluge za beskućnike Diplomski rad Studentica: Ivana Galzina Mentor: dr. sc. Stričević, Ivanka izv. prof. Zadar, 2013. SADRŽAJ 1. Predgovor...

More information

NAMIRA BEZ UPORABE NOVCA (OBRAČUNSKA NAMIRA, OBRAČUNSKO PLAĆANJE)

NAMIRA BEZ UPORABE NOVCA (OBRAČUNSKA NAMIRA, OBRAČUNSKO PLAĆANJE) Ivan Idžojtić / Namira bez uporabe novca (Obračunska namira, obračunsko plaćanje) Stručni rad NAMIRA BEZ UPORABE NOVCA (OBRAČUNSKA NAMIRA, OBRAČUNSKO PLAĆANJE) Ivan Idžojtić* SADRŽAJ U poslovnom svijetu

More information

HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK

HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK HRVATSKE KNJIŽNICE NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK CROATIAN LIBRARIES ON FACEBOOK Ivana Pažur Vojvodić Knjižnica Instituta Ruđer Bošković, Zagreb ipazur@irb.hr Sažetak Web 2.0 donio je interaktivna sučelja

More information