1. OH SA ÕNNISTAV. (O du fröhliche) Pidulikult q=100. Sopran Alt. Tenor Bass. pü pü kõi. ha ha ge. Oh sa õn - nis-tav, oh sa rõõ - mus-tav - -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1. OH SA ÕNNISTAV. (O du fröhliche) Pidulikult q=100. Sopran Alt. Tenor Bass. pü pü kõi. ha ha ge. Oh sa õn - nis-tav, oh sa rõõ - mus-tav - -"

Transcription

1 1. OH SA ÕNNISTAV (O du fröhliche) J. D. Falk Eestikeelne kst J. W. Jannsen Sitsiilia rahvaviis Segakoorile seadnud Mart Jaans (1988/2011) Soran Pidulikult q=100 Oh sa nisv, oh sa sv ü ü kõi ha ha l ing il lis li lau lu lu ne aeg! aeg! aeg. Ilm o li Pet lem Kris s Ilm o li Pet lem Kris s hu väl l hu väl l s, jal nud, s, jal nud, Kris kuul meid Kris kuul meid s kse lu nas s k se lu nas

2 2 2. IIAL EI HELISE KELLAD (Süßer die Glocken nie klinn) Fr. W. Kritzinr Soran Õrnalt e=100 Tüüringi rahvaviis Segakoorile seadnud Mart Jaans (1988/2011) 1. Ii al ei he li se 2. Vai kuses 3. Kau le kõ lavaid ja, m 1. Ii 2. Vaik 3. Kau al kel set kel gu ses lad la se kel kel kel u kõ lad li lad, nilt ei la kuu leb ja, et u nilt lu Jõu lulas kuu leb kuul gu id a il s he ea kuu li gi lek se Jõu sid lu id ööst, ea, kõik! las kõik lu öö sel. sel öö sel. sel öö sel Näe, Näe, ja ing kii Rää ing lid kii rus rää ki lid lau lak sid rusb a ea le ki rah va le b lau lak sid a ea le rah va le hel al sel hel al sel lalt la, lest: lalt la, lest: kõi Jõu kõi Jee st ja ra hust sel ki siin meeles lulas nis st st ki sus ra mee ra hust les hu ööl. eab. ööl. eab. Bim Bim m Pet Õn Rõõm lem nisb sa na väl va kõ jal gi ne id, la gu laul kõi sid kord nis b ki de nii, last, laul,. Bim. Bim Pet m lem nisb sa na väl va kõ jal gi ne id, la gu s usi 21230

3 4 3. IGAL AASTAL JÄLLE (Alle Jahre wieder) Wilhelm Hey Fr. Silcher Segakoorile seadnud Mart Jaans (1988/2011) Soran Lihtsalt q= I 2. As 3. On gal b aas l s si nu jäl juu le des res leb jast va li lu jas ne las, se, Vaim, leb, Ta as b, juu res, s usi 21230

4 4 4. ET TULGE, OH LAPSED (Ihr, Kinderlein, kommet) Ch. v Schmidt J. A. P. Schulz Segakoorile seadnud Mart Jaans (1988/2011) Soran Rahulikult q=80 1. Et 2. Oh 3. Seal 4. Ka l, oh vaat ke, hin gab Ta mei e gi la sed ja sõi mes sel hein ja sü mest ru i õl kõ ke mel de la gu nüüd. ööl eal, laul, Mm mm mm Pet lem ja meil ais b, oh Ma ri a ja tä nu ga Mm vaat vaat Joo ke, ke, se vas se mm l juu tõus li t hüüt gus res seal! seal. ku nüüd aul! See Üks Ka Kõik I r r sa sealt va lik ja sed s I sa sealt va lik r ja sed s usi r s la kum vast sel' su ke r des du nud, vast sealt la su ke kumr des du nud d sa l mähk me au lõ and vad e nud d sa l mähk me au and vad lõ e nud

5 5 5. KELL, KILLAKÕLL (Kling, Glöckchen, klinlinling) K. Enslin, tõlkinud M. Jaans Soran Musalt h=66 Saksa rahvaviis Segakoorile seadnud Mart Jaans (2011) Kell, kill kõll, Kill Kõll kill, kõll kill, kõll kill, Kell, kill kõll, kõll, kill kõll, kill kõll, kill kõll, kill kõll, kil la kil la kõll, kell, kil la kõll. kõll kill, kõll kill, kõll. kil la kil la kõll, kell, kõll kil la kõll. kill kõll, kell, kill kõll. m 1. Tu a mind nüüd las ke, 2. Poi sid, li d, kuul, 3. E m re küün la gus, 1. Tu a mind nüüd las ke, 2. Poi sid, li d, kuul, 3. E m re küün la gus, 1. Tu a mind nüüd 2. Poi sid, li d, 3. E m re küün la 1. Tu a mind nüüd 2. Poi sid, li d, 3. E re küün la las kuul s usi las kuul ke,, gus, ke,, gus,

6 K. Enslin Soran 1. No 2. Taat 3. Kui 4. Oi, 5. Jõu Elat q= VÄIKE JÕULULAUL (Ras fötr sringa tri, tri, tri) no at oi no at oi no at oi be läks siis sa lu 1. No 1. No 2. at oi 5. be s ti toi mib, läks kuu se jär gi, siis sä rab kuusk ja, sa i, lu ü had armsad, Emmy Köhler Segakoorile seadnud Mart Jaans (2011) 1. No 2. Taat 3. Kui 4. Oi, 5. Jõu s kuu sä i ü bes ti toi mib, no 2. at oi 5. ti toi mib, se jär gi, rab kuusk ja,, had arm sad, be s ti läks kuu se toi mib jär gi siis sä rab kuusk ja sa i lu ü had arm sad be s ti toi mib läks kuu se jär gi siis sä rab kuusk ja sa i lu ü had arm sad be s ti läks kuu se toi mib jär gi siis sä rab kuusk ja sa i lu ü had arm sad cresc. e am a as e am a as e am a as e am a as sa sa sa sa nüüd. gi; kõik, meil, nüüd. gi; kõik, meil, nüüd. gi; kõik, meil, nüüd. gi; kõik, meil, be s ti läks kuu se toi mib, jär gi, siis sä rab kuusk ja, sa i, lu ü had armsad, Mi kut Sil kõr Mi kut Sil kõr Mi kut Sil kõr Mi kut Sil kõr leb sub vus leb sub vus leb sub vus leb sub vus cresc. no at oi, no at oi, sa la eb vist, kuulen la si e hiil gus, sü nendest u nid sa la eb vist, kuulen la si e hiil gus, sü nendest u nid sa la eb vist, kuulen la si e hiil gus, sü nendest u nid sa la eb vist, kuulen la si e hiil gus, sü nendest u nid be s ti läks kuu se toi mib, jär gi, siis sä rab kuusk ja, sa i, lu ü had armsad, be s ti toi mib, läks kuu se jär gi, siis sä rab kuusk ja, sa i, lu ü had armsad, be s ti läks kuu se toi mib, jär gi, siis sä rab kuusk ja, sa i, lu ü had armsad, sam sam sam sam s nes s nes s nes s nes cresc. nüüd? gi! hõik. lõi. meil. s usi nüüd? gi! hõik. lõi. meil. nüüd? gi! hõik. lõi. meil. nüüd? gi! hõik. lõi. meil. 7

7 9 Ch. B. Versoell Tõlkinud M. Jaans Soran Parajalt q.=66 7. PÜHALIK ÖÖ (Heiligs Nacht) Sauburg 1783 Segakoorile seadnud Mart Jaans (1988/2003) 1. Pü ha lik 2. Ju lik 3. Sü mlik las! las! Pü ha lik Ju lik Sümlik las! las! Pü ha lik Ju lik Sümlik las! las! Pü ha lik Ju lik Sümlik Pü ha lik Ju lik Sümlik las! las! las! las! Pü ha lik Ju lik Sümlik 1. Pi 2. Va 3. Kin 1. Pi 2. Va 3. Kin las! las! 1. Pi 2. Va 3. Kin me ga giks dus rau b ja de mees suur Sul' to o vasst hoo vab i gatsus o lid, re ja vae va, me dus rau b ja vasst hoo vab ga de mees suur i gatsus o lid, giks Sul' to o re ja vae va, me ga giks 1. Pi 2. Va 3. Kin me ga giks dus de Sul' dus rau b ja de mees suur Sul' to o rau b ja vasst mees suur i gatsus to o re ja unilt ja vä t gu se voog. Ii sa i juurest kes võr su eab! o Sind ei ha nüüd eal! unilt ja vä t Ii sa i juurest kes o Sind ei hoovab ja o lid, kes vae va, ei hoo vab juurest ha, gu se voog. võr su eab! ha nüüd eal! gu se võr su ha nüüd voog,. eab! eal! vasst hoo vab, hoo vab, hoo vab gu se voog. i gatsus o lid, Ii sai juu rest võr su eab! re ja vae va, o ei ha nüüd eal! s usi 21230

8 10 Pü ha lik Ju lik Sü m lik las! las! Pü ha lik! Ju lik! Sü m lik! 1. Il vad 2. An na 3. Jee sus, Sind 1. Il 2. An 3. Jee na sus, 1. Il vad 2. An na 3. Jee sus, Sind 1. Il 2. An 3. Jee na sus, ing lid ja sü mel ar s n! vad ing lid ja Sind sü mel ar s n! ing lid ja sü mel ar s n! vad ing lid Sind sü mel ar s n! sõ nu mi ks nüüd Mil lal saan too vo vad, vas, sõ nu mi too vad, ks nüüd vo Mil lal saan vas, sõ nu mi too vad, ja ks nüüd vo Mil lal saan vas, oh sõ nu mi too ks nüüd vo Mil lal saan vad, vas, sõ sü mil nu lal mi mel saan too vo too vo too vo vad vas vad vas vad vas, ja oh ra la Ju ra la Ju sõ sü mil hust, se hust, se nu lal i end asu lat aus end lat mi mel saan i asu aus ni ni too vad, vo vas, mest mest uu r õi uu r õi uu r õi es es es ti de ti de ti de loob. loob. loob. sõ sü mil nu lal mi too mel saan vo vad, vas sõ la Ju nu se lat mi, aus aus s usi uu r õi es ti de loob.

9 13 8. HOMME, LAPSED (Morn, Kinder, wird's was ben) Ph. v. Bartsch Tõlkinud M. Jaans C. G. Hering Segakoorile seadnud Mart Jaans (1988/2003) Soran Rõõmsalt h=72 1. Hom 2. Kuis 3. Oh la sed, siis ko gu u nis äev kit ba juh b, sä rab, hom hel gib al ju i ga üks meist näeb! suures gus voos! oo me. 1. Hom 2. Kuis 3. Oh la sed, siis ko gu u nis kit ba äev juh b, sä rab, hel gib hom me al ju i ga suu res 1. Hom 2. Kuis 3. Oh la sed, siis ko gu u nis kit ba äev juh b, sä rab, hom hom s oh la sed, siis ko gu u nis äev kit ba juh b, sä rab, hom hom la sed, s siis ko gu oh u nis s usi 21230

10 14 üks meist gus oo kit ba äev näeb! voos! me. juh sä hom b, rab, hom la sed, s oh siis ko gu u nis kit ba äev 1. Hom 2. Kuis 3. Oh juh sä hom Hom Kuis Oh b, rab, la siis ko u la sed, siis ko gu u nis hom la sed, s oh siis ko gu u nis sed gu nis kit ba äev kit ba äev äev juh sä hom juh sä hom kit ba b, rab, b, rab, hel gib al ju i ga üks meist näeb! suures gus voos! oo me. 1. Hom 2. Kuis 3. Oh la siis ko u sed, gu nis äev kit ba 1. Hom la sed, 2. Kuis siis ko gu 3. Oh u nis hom la sed, kit juh b, hom lased, kit juh b, hom la sed, kit juh b, s siis ko gu ba sä rab, s siis ko gu ba sä rab, s siis ko gu ba sä rab, oh u nis äev hom oh u nis äev hom oh u nis äev hom juh sä hom b, hom rab, s oh siis la ko u sed gu nis äev s usi kit ba juh sä hom b, hom rab, s oh siis

11 17 Soran soolo Soran 9. HOMME TULEB JÕULUMEES Elat q=120 f (Morn kommt der Weihnachtsnn) Saksa las lulaul Segakoorile seadnud Mart Jaans (1989/2003) Hom hom me saa bub, saa bub, hom me saa bub, hom me leb, homme leb lu mees, kinke toob a sa. Kinke toob, kinke toob, Kin ke toob, kin ke toob...trumm ja vi le, üss sääl, li ja mõõk ja kõik veel. kin ke toob, kin ke toob, kin ke toob, kin ke toob, kin ke toob, kin ke toob... f Tervet sõ ja vä saa! Hom homme saabub, saa bub llis m haksin s usi 21230

Ilio Volante. Composer: Italia, Rome

Ilio Volante. Composer: Italia, Rome Ilio olante Composer Italia, Rome Aout the artist Was orn in Italy in 1964, he as still a teen ager hen he started his musi studies (saxophone) shoing from the very eginning a partiular predisposition

More information

The Japanese Writing System. Busareddy & Rekha

The Japanese Writing System. Busareddy & Rekha The Japanese Writing System Busareddy & Rekha The Japanese Writing System is divided into three types, Hiragana, Katakana and Kanji. Hiragana is used for native Japanese words, and Katakana is used for

More information

New price effective 8/1/17. There will be container charge for carry-out items. Viet s Cuisine. Appetizers -Khai V

New price effective 8/1/17. There will be container charge for carry-out items. Viet s Cuisine. Appetizers -Khai V New price effective 8/1/17. There will be container charge for carry-out items Viet s Cuisine Appetizers -Khai V Fried Rolls or Crispy Fries- Cha Gio, served with a choice of seasoned fish sauces or homemade

More information

MORNING FARE EARLY RISER THE CLASSIC CONTINENTAL COLLEGE OF DUPAGE BREAKFAST BUFFET. Pastry Basket, Assorted Juice & Coffee

MORNING FARE EARLY RISER THE CLASSIC CONTINENTAL COLLEGE OF DUPAGE BREAKFAST BUFFET. Pastry Basket, Assorted Juice & Coffee MORNING FARE n n er or e e er e 12 EARLY RISER $.29 per per on Pastry Basket, Assorted Juice & Coffee THE CLASSIC CONTINENTAL $7. 9 per per on Seasonal Cubed Fresh Fruit Tray tr B t Baker s Choice of Two:

More information

BREAKFAST. & honey. Muesli. choose one from. with coconut. the following sri Lankan breakfast. Banana pancakes. hoppers or milk rice & roti

BREAKFAST. & honey. Muesli. choose one from. with coconut. the following sri Lankan breakfast. Banana pancakes. hoppers or milk rice & roti BREAKFAST Daily fresh tropical juice Ceylon Tea or Coffee fresh tropical fruit platter toast (2) with butter/jam/nutella choose one from the following sri Lankan breakfast curry with string hoppers, egg

More information

Daily Lunch Specials 11 a.m. to 3 p.m. Monday Friday

Daily Lunch Specials 11 a.m. to 3 p.m. Monday Friday Daily Lunch Specials 11 a.m. to 3 p.m. Monday Friday Specialita della Casa $12 Special daily entrée served with side pasta Zuppa ed Insalata $10 Soup of the Day with choice of Spinaci or Mediterranea salad

More information

HOMEMADE CREAM SOUP OF THE DAY A Blend of the Freshest Ingredients C7, 9) C4.50

HOMEMADE CREAM SOUP OF THE DAY A Blend of the Freshest Ingredients C7, 9) C4.50 LL HOMEMADE CREAM SOUP OF THE DAY A Blend of the Freshest Ingredients C7, 9) C4.50 IRISH SEAFOOD CHOWDER Delicious Combination of the Best Local Fish served with Brown Bread CI, 2, 4, 7, 9, 12, 14) 985.95

More information

Fresh Off. Grill. the. Adventures in Outdoor Cooking. Courtesy of GEHA

Fresh Off. Grill. the. Adventures in Outdoor Cooking. Courtesy of GEHA Fresh Off the Grill Adventures in Outdoor Cooking Courtesy of GEHA Everything tastes better when you re outdoors. And with these tasty recipes, your al fresco f e a s t s w i l l b e a s h e a l t h f

More information

Established Visit Our Website at Also.. Check us out on Facebook!

Established Visit Our Website at  Also.. Check us out on Facebook! Lake of the Pines Open 7 Days A Week Established 2007 Visit Our Website at www.northridgerestaurant.com Also.. Check us out on Facebook! We are now using eco-friendly take out containers! Sorry for any

More information

dip quesadillas shrimp cocktail chips wings mozzarella sticks Use the words to answer the following questions. Each word will be used only once.

dip quesadillas shrimp cocktail chips wings mozzarella sticks Use the words to answer the following questions. Each word will be used only once. Name Appetizers nachos egg rolls crab cakes pot stickers potato skins sampler dip quesadillas shrimp cocktail chips wings mozzarella sticks Use the words to answer the following questions. Each word will

More information

Partnering with LoadSpring. Events Newsletter

Partnering with LoadSpring. Events Newsletter Login About Us Solutions Software Expertise SB/AccessCloud your way Hosted products Identity management Partnering with LoadSpring Videos Implentation LoadSpring Acadamy Support Events letter Security

More information

Tes ti ra nje statističkih hi po te za i ne ke zam ke Sta tis ti cal hypot he sis tes ti ng and some pit fal ls

Tes ti ra nje statističkih hi po te za i ne ke zam ke Sta tis ti cal hypot he sis tes ti ng and some pit fal ls Odabrane teme iz biostatistike Lessons in biostatistics i ne ke zam ke and some pit fal ls Ves na Ila ko vac Ka ted ra za bio fi zi ku, me di cin sku sta tis ti ku i me di cin sku in for ma ti ku, Me di

More information

NEW PROCESS FOR PRODUCTION OF HIGH PURITY ADN - DEVELOPMENT AND SCALE-UP. Henrik SKIFS, Helen STENMARK Eurenco Bofors AB Peter THORMÄHLEN ECAPS AB

NEW PROCESS FOR PRODUCTION OF HIGH PURITY ADN - DEVELOPMENT AND SCALE-UP. Henrik SKIFS, Helen STENMARK Eurenco Bofors AB Peter THORMÄHLEN ECAPS AB NEW PROCESS FOR PRODUCTION OF HIGH PURITY ADN - DEVELOPMENT AND SCALE-UP Henrik SKIFS, Helen STENMARK Eurenco Bofors AB Peter THORMÄHLEN ECAPS AB ADN Explosive and oxidizer with extraordinary properties

More information

Visit Our Website at Also.. Check us out on Facebook!

Visit Our Website at  Also.. Check us out on Facebook! Nevada City Op e n 7 Day s A We e k Established 2001 Visit Our Website at www.northridgerestaurant.com Also.. Check us out on Facebook! We are now using eco-friendly take out containers! Sorry for any

More information

Gu Shi Qi Meng (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE

Gu Shi Qi Meng (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE Gu Shi Qi Meng (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE If searching for the book Gu shi qi meng (Mandarin Chinese Edition) in pdf form, then you have come on to correct site. We present the utter variant

More information

Enjoy a Vietnamese Banquet for 18.95pp Available to groups of 4 (must be full table)

Enjoy a Vietnamese Banquet for 18.95pp Available to groups of 4 (must be full table) Our dishes are served as soon as they are prepared rather than as a series of courses, with this in mind we recommend sharing and suggest choosing 3 to 4 dishes between two people Plus 1 or 2 sides. Can't

More information

Qian Jibo Juan (Zhongguo Xian Dai Xue Shu Jing Dian) (Mandarin Chinese Edition) By Jibo Qian

Qian Jibo Juan (Zhongguo Xian Dai Xue Shu Jing Dian) (Mandarin Chinese Edition) By Jibo Qian Qian Jibo Juan (Zhongguo Xian Dai Xue Shu Jing Dian) (Mandarin Chinese Edition) By Jibo Qian If searching for a ebook Qian Jibo juan (Zhongguo xian dai xue shu jing dian) (Mandarin Chinese Edition) by

More information

Access to Recycling & Composting: Paper Food Service Items

Access to Recycling & Composting: Paper Food Service Items Access to Recycling: Foam Polystyrene Food Service Items Access to Recycling & Composting: Paper Food Service Items 50 most populous US Cities & 50 most populous CA Cities June 2013* *This report was revised

More information

SET MENU B VND. Áp dụng cho đoàn từ 03 khách trở lên Applicable for table of 03 person and above

SET MENU B VND. Áp dụng cho đoàn từ 03 khách trở lên Applicable for table of 03 person and above SET MENU B1 350.000 VND Ném Hoa Chuèi víi Søa bión Banana Flowers Salad with JellyFish Nem chiªn Long VÜ LongVi s special Spring rolls Bß n íng sèt Tiªu en Grilled Beef with black Pepper sauce C iªu hång

More information

(n) = nuts (v) = vegetarian = mildly hot = hot

(n) = nuts (v) = vegetarian = mildly hot = hot Thai cuisine s subtle layering of flavours is increasingly replacing the ubiquitous indian curry as the nation s favourite food, but with so many restaurants to choose from how can you be sure of quality?

More information

HEART HEALTHY DI NI NG M E N U

HEART HEALTHY DI NI NG M E N U HEART HEALTHY DI NI NG M E N U BAKERY ITEMS English Muffin (30 g carbs) STARTERS Fresh Fruit Cup (10 g carbs) Petite Banana (23 g carbs) Stewed Prunes (18 g carbs) BREAD BAGEL White Bread or Toast (14

More information

Taste of Vietnam. Appetizers/ Khai vị. Papaya salad with tiger prawn, squid, Mussel, fried shallot and light dipping sauce 200. Gỏi hải sản nha trang

Taste of Vietnam. Appetizers/ Khai vị. Papaya salad with tiger prawn, squid, Mussel, fried shallot and light dipping sauce 200. Gỏi hải sản nha trang Taste of Vietnam Vietnamese gathers to dine amongst family or friends where we share all dishes : soup, salad, main course accompanied by steamed rice. Ka Lam Retreat culinary would like to introduce this

More information

Appetizers. 1. Lanna Spring Rolls (2) 2. Satay Gai (6) 5. Peek Gai Tod. 8. Thai Salad. Lanna Thai Dumplings (4) A1. Chicken- $6.95. A2. Pork- $6.

Appetizers. 1. Lanna Spring Rolls (2) 2. Satay Gai (6) 5. Peek Gai Tod. 8. Thai Salad. Lanna Thai Dumplings (4) A1. Chicken- $6.95. A2. Pork- $6. Appetizers 1. Lanna Spring Rolls (2) Chicken, carrots, celery, ear mushrooms, glass noodles, cilantro, and garlic mix. Seasoned with black pepper, hand rolled and then deep fried to perfection. Served

More information

Authentic Vietnamese Cuisine

Authentic Vietnamese Cuisine The very first Authentic Vietnamese Cuisine in Westchester Authentic Vietnamese Cuisine 4/2017 We accept reservation (parties of 3 or more) We only accept Visa and MasterCard Minimum credit card charges

More information

Song Shi Xue Dao Lun (Zhongguo Gu Dai Wen Xue) (Mandarin Chinese Edition) By Jie Cheng READ ONLINE

Song Shi Xue Dao Lun (Zhongguo Gu Dai Wen Xue) (Mandarin Chinese Edition) By Jie Cheng READ ONLINE Song Shi Xue Dao Lun (Zhongguo Gu Dai Wen Xue) (Mandarin Chinese Edition) By Jie Cheng READ ONLINE If looking for the ebook Song shi xue dao lun (Zhongguo gu dai wen xue) (Mandarin Chinese Edition) by

More information

Dian Zang Chuan Da San Jiao Wen Hua Tan Mi (Mandarin Chinese Edition)

Dian Zang Chuan Da San Jiao Wen Hua Tan Mi (Mandarin Chinese Edition) Dian Zang Chuan Da San Jiao Wen Hua Tan Mi (Mandarin Chinese Edition) If searched for the book Dian Zang Chuan da san jiao wen hua tan mi (Mandarin Chinese Edition) in pdf format, in that case you come

More information

Large Party & Private Dining nd Avenue North Nashville, TN

Large Party & Private Dining nd Avenue North Nashville, TN Large Party & Private Dining 152 2nd Avenue North Nashville, TN 37201 615.256.2727 w w w. b b k i n g s. c o m The V E N U E B. B. K i n g s B L U ES C L U B 1 5 2 2 n d Av e n u e N o r t h, N a s h v

More information

Round and bite-sized with many seeds and juice Good in salads

Round and bite-sized with many seeds and juice Good in salads T O M AT O Ripe tomatoes are red, round or oval, 1 to 6. Eat raw; add to salads & sandwiches. Cook by baking, stewing, grilling, stir-frying. Choose smooth tomatoes, slightly soft, bruise free. Serve in

More information

COLAs Search Results:

COLAs Search Results: Current Date / Time: Wed May 28 22:23:22 EDT 2014 COLAs Search Results: TTB ID Permit No. Serial Number Completed Date 1 to 272 of 272 (Total Matching Records: 272) Fanciful Name Brand Name Origin Class/Type

More information

Specimen Collection

Specimen Collection Specimen Collection 1-800-962-9888 1-800-962-9888 Table of Contents SPECIMEN COLLECTION PRECISION Specimen Containers Premium, Sterile... 4 Precision, Sterile & Non-Sterile... 5 PRECISION Stool Collection

More information

Rou Gu Cha King menu. Hong Jiu Ji Rou Gu Cha (Australian red winechicken)

Rou Gu Cha King menu. Hong Jiu Ji Rou Gu Cha (Australian red winechicken) Rou Gu Cha King menu Rou Gu Cha (Original pork) - 1 person RM11.90-2 people RM21-3 people RM29-4 people RM37 Gan Rou Gu Cha (Dry) - Regular RM12.90 Gan Ji Rou Gu Cha (Dry chicken) Ji Rou Gu Cha (Chicken)

More information

CHEF S SIGNATURE CREATIONS

CHEF S SIGNATURE CREATIONS CHEF S SIGNATURE CREATIONS THE CLASSIC WITH A TWIST 468 Seared foie gras on homemade gingerbread, caramelised apple and balsamic reduction Gan ngỗng áp chảo trên bánh mì gừng, táo ca-ra-men và sốt dấm

More information

You can download our at a glance calendar for planting and harvesting vegetables here... Vegetable Calendar.pdf

You can download our at a glance calendar for planting and harvesting vegetables here... Vegetable Calendar.pdf With hundreds of different varieties and types to choose from growing your own vegetables can be hugely rewarding. But where do you start? The best place is at the kitchen table armed with a pencil, calendar

More information

The Prevalence of Malocclusion among Years Old Children in Foča

The Prevalence of Malocclusion among Years Old Children in Foča Serbian Dental Journal, vol. 62, No 2, 2015 ORIGINAL ARTICLE ORIGINALNI RAD DOI: 10.1515sdj-2015-0007 UDC: 616.314-007-057.874(497.6) The Prevalence of Malocclusion among 11 13 Years Old Children in Foča

More information

Patune mõte Jäääär. Am D G. Page 1 of 28 Tue, 26 Jul :29:

Patune mõte Jäääär. Am D G. Page 1 of 28 Tue, 26 Jul :29: Patune mõte Jäääär Am D Jõekäärus maas on käterätik Veest vaatab vastu limonaadipudelikork Vesi teeb vikerkaari kui sa läbi lainete astud Päikeseprillide taha jääb kinni su unine pilk Sina oled sile ja

More information

Breakfast Buổi sáng 000,VND

Breakfast Buổi sáng 000,VND M E N U Breakfast Buổi sáng 000,VND 1. AMERICAN BREAKFAST 400 Your choice of fresh fruit juices ( orange, watermelon, mixed fruit juice) Selection of bakery items; toast, croissant, Danish or muffin, service

More information

WHOLESALE CATALOG

WHOLESALE CATALOG WHOLESALE CATALOG 2 018-2019 i Our timeless recipes use only premium, fresh ingredients to deliver irresistible confections. Every treat is crafted with care to ensure bite-after-bite of pure, sweet goodness.

More information

4444 Yi De Jiao Xun: Taibei Jie Yun (BIG Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) By Baojie Liu READ ONLINE

4444 Yi De Jiao Xun: Taibei Jie Yun (BIG Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) By Baojie Liu READ ONLINE 4444 Yi De Jiao Xun: Taibei Jie Yun (BIG Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) By Baojie Liu READ ONLINE F Yin Shu Pi n Du n: Y Su de Ji o Y H Ji o - Y Su de Sheng P ng Sh Ji, Shan Sh ng Bao Xun, du Guan

More information

6/5/2017 6/8/2017 Emmitsburg MD. 9/18/2017 9/21/2017 Emmitsburg MD. 2/6/2017 2/9/2017 Emmitsburg MD. 2/27/2017 3/2/2017 Emmitsburg MD

6/5/2017 6/8/2017 Emmitsburg MD. 9/18/2017 9/21/2017 Emmitsburg MD. 2/6/2017 2/9/2017 Emmitsburg MD. 2/27/2017 3/2/2017 Emmitsburg MD Institute Course Schedule Course Start End City State Curriculum E0131: Exercise Evaluation and Improvement Planning Course E0131: Exercise Evaluation and Improvement Planning Course E0132: Discussion-Based

More information

Khai Vi. Pho,, Appetizers. Beef Rice Noodle Soup - Small: $8.00, Large: $9.00, X-Large: $10.95 $8.00 $7.50 $4.25 $4.25 $

Khai Vi. Pho,, Appetizers. Beef Rice Noodle Soup - Small: $8.00, Large: $9.00, X-Large: $10.95 $8.00 $7.50 $4.25 $4.25 $ R E S T A u t h e n t i c A U R V i e t n a m e s e A N T C u i s i n e Khai Vi 1. 2. 3. 4. 5. Appetizers CHAO TÔM B.B.Q. Shrimp paste on sugar cane wraps (make your own wraps) NEM NÙÖNG B.B.Q. Pork balls

More information

=Rewards Total HELP ME STAY ON TRACK FOR COLLEGE! If I sell $2,500 or more in popcorn, 6% of my total sales goes toward a college scholarship!

=Rewards Total HELP ME STAY ON TRACK FOR COLLEGE! If I sell $2,500 or more in popcorn, 6% of my total sales goes toward a college scholarship! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 SCOUT'S NAME DEN / PATROL MY GOAL FG17GAATL3 NAME TOTAL ONLINE SALES + TOTAL SALES THIS FORM STREET/EMAIL ADDRESS =Rewards Total TOTAL

More information

Lexicon Dimasa > English 1226 entries

Lexicon Dimasa > English 1226 entries Lexicon Dimasa > English 1226 entries NB: the letter "j", according to IPA use is for English "y" as in "yoke". * indicates loanwords - indicates suffixes. The gloss is upper case. See the "Dimasa Grammar".

More information

An Toi / Dinner Menu

An Toi / Dinner Menu An Toi / Dinner Menu Mon Khai vi / Appetizers Cha gio / Spring roll $ 6.75 (Pork, vermicelli, eggs and spices rolled in rice paper and deep fried to a golden brown) Goi cuon / Salad roll $ 5.50 (Prawn,

More information

THAI HOUSE OF ORLANDO Lunch

THAI HOUSE OF ORLANDO Lunch THAI HOUSE OF ORLANDO Monday Friday Monday Friday Friday Saturday Lunch Dinner 11:00 a.m. 2:oo p.m. 5:00 p.m. 9:30 p.m. 5:00 p.m. 10:00 p.m. APPETIZERS 1. Thai Spring Rolls $3.00 Cabbage, onion, bean threads

More information

Predictions for Algol type Eclipsing Binaries in September 2017

Predictions for Algol type Eclipsing Binaries in September 2017 Predictions for Algol type Eclipsing Binaries in September 2017 The following predictions are calculated for Central England but should be usable for observers throughout the British Isles. The format

More information

Emerging Practices: Breweries/Distilleries. Mike McCann Spencer Fane LLP spencerfane.com

Emerging Practices: Breweries/Distilleries. Mike McCann Spencer Fane LLP spencerfane.com Emerging Practices: Breweries/Distilleries Mike McCann 816.292.8110 mmccann@spencerfane.com Industry Perspective Craft Industry Evolution Although showing signs of slowing growth, craft beer continues

More information

Since its humble origins in Italy almost seven decades ago, Daniele, Inc., has stood for premium gourmet foods.

Since its humble origins in Italy almost seven decades ago, Daniele, Inc., has stood for premium gourmet foods. Home of Del Duca Brand Products Made in New England Fine Charcuterie, Inc. Ph (401) 568-6228 105 Davis Drive Fx (401) 568-4788 PO 106 Pascoag, RI 02859-0106 info@danieleinfo.com USA www.danielefoods.com

More information

Appetizers. Vegetable Spring rolls ( 2 ) $1.95 Crunchy vegetable rolls, fried and served with dipping sauce.

Appetizers. Vegetable Spring rolls ( 2 ) $1.95 Crunchy vegetable rolls, fried and served with dipping sauce. -TAKE OUT MENU- ' Cambodian & Thai Cuisine 2 3 5 0 Noblestown Road - Greentree - Crafton Hours Monday-Thursday1 1:OOam-9:OOpm Friday and Saturday 1 1 : 0 0 am - 1 0 : 3 0 pm Sunday4:OOpm - 9: 30pm Appetizers

More information

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI IC3 IC3 REGISTRATION FORM

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI IC3 IC3 REGISTRATION FORM Tiếng Anh Tiếng Việt Đã có Chưa có Sáng Chiều Tên cơ quan/ tổ chức: Organization: Loại hình (đánh dấu ): Type of Organization: Địa chỉ /Address : Điện thoại /Tel: DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI IC3 IC3 REGISTRATION

More information

Samsung 61 st Festival of Sport - Challenge 1,000 START LIST. Team Managers' Meeting (07:50-08:20)

Samsung 61 st Festival of Sport - Challenge 1,000 START LIST. Team Managers' Meeting (07:50-08:20) Team Managers' Meeting (07:0-08:0) Race Men's Open x Heat Time: 0900 Racing Distance 000m HKU CHAN Yuen Tik CUHKRC (A) YIP Ka Wing EDUHK (A) LEE Kam Sing Feliz HKUST CHENG Hoi Chuen Qualification Rules

More information

Thai Kitchen. Appetizers. Egg Roll (Vegetable, beef, pork or shrimp) $1.35 each. Steam Dumplings (Pork or Vegetables) $3.99

Thai Kitchen. Appetizers. Egg Roll (Vegetable, beef, pork or shrimp) $1.35 each. Steam Dumplings (Pork or Vegetables) $3.99 Appetizers Egg Roll (Vegetable, beef, pork or shrimp) $1.35 each Steam Dumplings (Pork or Vegetables) Fried Chicken Dumplings Edamame Soft Spring Rolls (Shrimp or ToFu) Crispy Spring Rolls (Pork or Vegetables)

More information

% of Reference Price 190% Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Beef & Veal Production (E28 Slaughtering) - Tonnes

% of Reference Price 190% Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Beef & Veal Production (E28 Slaughtering) - Tonnes Trade Prices Production Production & Stocks DG AGRI DASHBOARD: BEEF AND VEAL Last update: 23.11217 Carcasse Live Animals 2.2% 9.3% -6.3% -4.% -1.9% -6.2% 5.2% /1 kg Tonnes cw /head /kg 14.2% 1.1% -1.7%

More information

CHRISTMAS & NEW YEAR 2017

CHRISTMAS & NEW YEAR 2017 CHRISTMAS & NEW YEAR 2017 CELEBRATE THE FESTIVE SEASON A T CHURCHILL S A UNIQUE VENUE OFFERING A COMPLETELY DIFFERENT EXPERIENCE Unlike other venues, at Churchill s you can book to suit your party. Tables

More information

Large Party & Private Dining. 143 Beale Street Memphis, TN 38103

Large Party & Private Dining. 143 Beale Street Memphis, TN 38103 Large Party & Private Dining 143 Beale Street Memphis, TN 38103 P H O N E : 9 0 1. 2 0 2. 9 1 1 4 w w w. b b k i n g s. c o m The V E N U E B. B. K i n g s B L U ES C L U B i s lo c at e d o n t h e c

More information

BREADS, GREENS & HEALTHY EATS BREADS, DIPPERS & WINGS $6.5 $9 $7 $6 $10 $11 $7.5 FRIED PICKLES BAKED STUFFED MUSHROOMS CHICKEN TENDERS

BREADS, GREENS & HEALTHY EATS BREADS, DIPPERS & WINGS $6.5 $9 $7 $6 $10 $11 $7.5 FRIED PICKLES BAKED STUFFED MUSHROOMS CHICKEN TENDERS CHEESE PRAIRIE PIES: SM, MD, LG $19, XL $24 be au tiz e r.5 GLUTEN FREE Sal ad GLUTEN FREE WITH ENTREE.5 MOUNTAIN MEATS/CHEESES: 1# $3, 2# $3.5, 3#.5, 5#.5 6 WINGS 12 WINGS $15 18 WINGS $22 Spinach & artichoke

More information

REZISTENCIJA GQIVA NA ANTIMIKOTIKE: MEHANIZMI NASTANKA, UČESTALOST, PREVENCIJA I KONTROLA REZISTENCIJE

REZISTENCIJA GQIVA NA ANTIMIKOTIKE: MEHANIZMI NASTANKA, UČESTALOST, PREVENCIJA I KONTROLA REZISTENCIJE PREGLEDI IZ LITERATURE BIBLID: 0370-8179, 135(2007) 7-8, p. 486-494 REZISTENCIJA GQIVA NA ANTIMIKOTIKE: MEHANIZMI NASTANKA, UČESTALOST, PREVENCIJA I KONTROLA REZISTENCIJE Sawa M. MITROVIĆ, Aleksandar M.

More information

The North East has a vast plateau, flanked by the Mekong River.

The North East has a vast plateau, flanked by the Mekong River. Thailand is a very geographically diverse country and is generally divided into four distinct regions: The Central region The North North East The South The Central region is largely delta country with

More information

Midori Illusion 55 M id or i M a lib u Pea ch Liq uor Cit r us and Pineap p l e ju ic e. Pine-ginger Martini 35

Midori Illusion 55 M id or i M a lib u Pea ch Liq uor Cit r us and Pineap p l e ju ic e. Pine-ginger Martini 35 SINGNATURE COCKTAILS Midori Illusion 55 M id or i M a lib u Pea ch Liq uor Cit r us and Pineap p l e ju ic e Pine-ginger Martini 35 Ging er P ineap p l e V odka L em on Fun on the beach 48 Vodka Malib

More information

Chang Tan Yi Shu: Wu Xiaoru [xue] Shu Sui Bi Zi Xuan Ji (Mu Li Shu Xi) (Mandarin Chinese Edition) By Xiaoru Wu

Chang Tan Yi Shu: Wu Xiaoru [xue] Shu Sui Bi Zi Xuan Ji (Mu Li Shu Xi) (Mandarin Chinese Edition) By Xiaoru Wu Chang Tan Yi Shu: Wu Xiaoru [xue] Shu Sui Bi Zi Xuan Ji (Mu Li Shu Xi) (Mandarin Chinese Edition) By Xiaoru Wu If looking for the book Chang tan yi shu: Wu Xiaoru [xue] shu sui bi zi xuan ji (Mu li shu

More information

E X T 2 C A F T R U F F L E S F I N E F O O D S. C O M T R U F F L E S F I N E F O O D S. C O M

E X T 2 C A F T R U F F L E S F I N E F O O D S. C O M T R U F F L E S F I N E F O O D S. C O M When you are looking for seamless service for your next shoot, Truffles Fine Foods offers hot lunches for film crews. You can order from our buffet-style catering menu that is regularly updated and is

More information

E X T 2 C A F T R U F F L E S F I N E F O O D S. C O M T R U F F L E S F I N E F O O D S. C O M

E X T 2 C A F T R U F F L E S F I N E F O O D S. C O M T R U F F L E S F I N E F O O D S. C O M When you are looking for seamless service for your next shoot, Truffles Fine Foods offers hot lunches for film crews. You can order from our buffet-style catering menu that is regularly updated and is

More information

(313) Atlas Wholesale Food Co 5100 St. Jean Detroit, MI Phone: Fax: Page 1 of 7

(313) Atlas Wholesale Food Co 5100 St. Jean Detroit, MI Phone: Fax: Page 1 of 7 (313)921-1251 Oils, Dressings, Sauces and Bases Product Oils,Dress BAKING ITEMS MARSHMALLOWS,WHOLE,STD---1#bgs 12/case 405-60 BASES,STOCKS AU JUS BASE,MINORS---------Pts 12/case 420-19 BEEF BASE,ALLIANT/BING.FRM-25#

More information

HIPOSENZIBILIZACIJA VAKCINOM PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I PERTUSISA

HIPOSENZIBILIZACIJA VAKCINOM PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I PERTUSISA RADOVI BIBLID: 0370-8179, 131(2003) 11-12 p. 427-431 UDC: 616.9:615.371 HIPOSENZIBILIZACIJA VAKCINOM PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I PERTUSISA Ma ri na ATA NA SKO VIÆ-MAR KO VIÆ, Bra ni mir NE STO RO VIÆ

More information

TOGETHER WITH OUR EXCELLENT AND GRACEFUL SERVICE, ENJOY A JOURNEY OF A PERFECT CULINARY & MIXOLOGY EXPERIENCE. CHUC NGON MIENG!

TOGETHER WITH OUR EXCELLENT AND GRACEFUL SERVICE, ENJOY A JOURNEY OF A PERFECT CULINARY & MIXOLOGY EXPERIENCE. CHUC NGON MIENG! QUI'S MENU CREATIONS ARE HEAVILY INFLUENCED BY THE MUSIC AND THE SOPHISTICATED SURROUNDING ATMOSPHERE, DINERS MAY ENJOY GLOBALLY INSPIRED SMALL PLATE SHARING DISHES WITH A CONTEMPORARY TWIST, INVENTIVE

More information

Olives, Sunblushed Tomatoes, Mozzarella Pearls & Roasted Red Peppers (G) 4.25

Olives, Sunblushed Tomatoes, Mozzarella Pearls & Roasted Red Peppers (G) 4.25 Nibbles & Sharing Boards Olives, Sunblushed Tomatoes, Mozzarella Pearls & Roasted Red Peppers (G) 4.25 Oven Baked Rosemary and Sea Salt Focaccia with Pesto & Balsamic Dipping Oil 3.95 Antipasti Board (G)

More information

Mod

Mod Mod. 4420 4425 4421 5396 4422 5397 4423 5398 TITAN MINIMAL ART THE ICON Anniversary Ediion Mod. Col. /40-6070 VIVID PINK meal pars pink shiny / emple ends black mae wih inside pink / caps black shiny Col.

More information

of Nebraska - Lincoln. Follow this and additional works at:

of Nebraska - Lincoln. Follow this and additional works at: University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Historical Materials from University of Nebraska- Lincoln Extension Extension 5-1954 EC9979 Revised 1954 Follow this and

More information

saqartvelos erovnuli muzeumis otar lortqifanizis arqeologiis centris gamocemis «Ziebani saqartvelos arqeologiasi» damateba

saqartvelos erovnuli muzeumis otar lortqifanizis arqeologiis centris gamocemis «Ziebani saqartvelos arqeologiasi» damateba saqartvelos erovnuli muzeumis otar lortqifanizis arqeologiis centris gamocemis «Ziebani saqartvelos arqeologiasi» damateba GEORGIAN NATIONAL MUSEUM Of Otar Lordkifanidze Centre of Archaeology Supplement

More information

f7 4 AA,_1.4,44 747?2160)a) c2t--a01.42

f7 4 AA,_1.4,44 747?2160)a) c2t--a01.42 f7 4 AA,_1.4,44 747?2160)a) c2t--a01.42 (dlkk 71,Az, o 11A -10(..,74A41/4, )11L'-eA u 7 -t4/44., I, Ct, -2/1/0.-A-34 4,v-r4A, 4n4,--(14 AAA'itt, HUGH E. COURTNEY 232 LINCOLN PARK WEST CHICAGO. ILLINOIS

More information

RESTAURANT-INSPIRED DINING MENU

RESTAURANT-INSPIRED DINING MENU RESTAURANT-INSPIRED DINING MENU BAKERY ITEMS English Muffin (30 g carbs) STARTERS Fresh Fruit Cup (10 g carbs) BREAD BAGEL White Bread or Toast (14 g carbs) Whole Wheat Bread or Toast (13 g carbs) Rye

More information

Monday thru Friday 11 am to 2 pm

Monday thru Friday 11 am to 2 pm ónes c n i l R gel De Los E An Monday thru Friday 11 am to 2 pm TACOS CARRETONEROS PORK CHOPS HAMBURGER STEAK CHICKEN BREAST GRILLED CHCKEN SPINACH CHICKEN ALFREDO SHRIMP ALFREDO ROB S SPECIAL CHICKEN

More information

Guía Verde Michelin: Grecia By Michelin Travel Publications

Guía Verde Michelin: Grecia By Michelin Travel Publications Guía Verde Michelin: Grecia By Michelin Travel Publications If searched for the ebook Guía verde Michelin: Grecia by Michelin Travel Publications in pdf format, in that case you come on to the right site.

More information

Brunch. Sunday 10:30am-2:30pm. Enjoy Bottomless Mimosas $14, with the purchase of an entrée

Brunch. Sunday 10:30am-2:30pm. Enjoy Bottomless Mimosas $14, with the purchase of an entrée Brunch Sunday 10:30am-2:30pm Enjoy Bottomless Mimosas $14, with the purchase of an entrée Welcome to Osteria Coppa Weekend Brunch! Together with our local farmers, we bring you the freshest organic and

More information

yon_ dis - ki-syon dis - Ici - svon dis - ki - syon yon gwo_ di - manch ma-

yon_ dis - ki-syon dis - Ici - svon dis - ki - syon yon gwo_ di - manch ma- Louis Marie Celestin = 40 if Soprano Alto Tenor Bass Cominissioned by the University of Mùzmi Frost Chorale JoMichael Scheibe Conduclor Twa Tanbou For SATB Chorus a cappella Sydney Guillaume \ n _l_ I

More information

UTICAJ MEDIKAMENTNOG I NEMEDIKAMENTNOG LEČEWA NA SMAWEWE FAKTORA RIZIKA ZA KARDIOVASKULARNE I CEREBROVASKULARNE DOGAĐAJE U INTERVENTNOJ STUDIJI

UTICAJ MEDIKAMENTNOG I NEMEDIKAMENTNOG LEČEWA NA SMAWEWE FAKTORA RIZIKA ZA KARDIOVASKULARNE I CEREBROVASKULARNE DOGAĐAJE U INTERVENTNOJ STUDIJI RADOVI BIBLID: 0370-8179, 135(2007) 9-10, p. 554-561 UDC: 616.12:616.831]-008-085-036 UTICAJ MEDIKAMENTNOG I NEMEDIKAMENTNOG LEČEWA NA SMAWEWE FAKTORA RIZIKA ZA KARDIOVASKULARNE I CEREBROVASKULARNE DOGAĐAJE

More information

Sleep Inn Reorder Form- 2017

Sleep Inn Reorder Form- 2017 Sleep Inn Reorder Form- 2017 Please provide CBC the following information: HOTEL: Prop Code NAME: ADDRESS: CITY: STATE: ZIP: PHONE: E-MAIL: Credit card required for orders over $500.00 CREDIT CARD: VISA

More information

Yi Xiang Tian Kai Kan Ren Sheng (Chinese Edition) By Peirong Fu

Yi Xiang Tian Kai Kan Ren Sheng (Chinese Edition) By Peirong Fu Yi Xiang Tian Kai Kan Ren Sheng (Chinese Edition) By Peirong Fu If you are looking for a book by Peirong Fu Yi Xiang Tian Kai Kan Ren Sheng (Chinese Edition) in pdf form, in that case you come on to the

More information

Guía Verde Michelin: Grecia. By Michelin Travel Publications

Guía Verde Michelin: Grecia. By Michelin Travel Publications Guía Verde Michelin: Grecia By Michelin Travel Publications Michelin Travel Publications Staff; LA Guia Verde Cataluna; Edit; Delete; Edit localized Africa-Algeria, Tunisia-Michelin Map #972; Edit; Delete;

More information

Ai Hen Sheng Si (Gu Shi Jin Chang) (Mandarin Chinese Edition) By Yingjun Cai

Ai Hen Sheng Si (Gu Shi Jin Chang) (Mandarin Chinese Edition) By Yingjun Cai Ai Hen Sheng Si (Gu Shi Jin Chang) (Mandarin Chinese Edition) By Yingjun Cai If searching for the book by Yingjun Cai Ai hen sheng si (Gu shi jin chang) (Mandarin Chinese Edition) in pdf form, then you

More information

Ling Nan Su Wen Xue Jian Shi (Mandarin Chinese Edition) By Chunsheng Ye

Ling Nan Su Wen Xue Jian Shi (Mandarin Chinese Edition) By Chunsheng Ye Ling Nan Su Wen Xue Jian Shi (Mandarin Chinese Edition) By Chunsheng Ye If you are searching for a book by Chunsheng Ye Ling nan su wen xue jian shi (Mandarin Chinese Edition) in pdf form, in that case

More information

per la Mamma Mother s Day

per la Mamma Mother s Day per la Mamma Mother s Day cod. 24003 Thermoformed plastic Borsetta - Hand Bag 119x52 h126 Prod. 1 pc ~190gr 26 cod. 24002 Thermoformed plastic Profumo - Perfume 60x31 h92mm Prod. 2 pcs ~90gr per il Papa

More information

Business hours: Monday-Sunday 10am-9pm (Wednesday: Closed) (after 8:45pm Togo order only)

Business hours: Monday-Sunday 10am-9pm (Wednesday: Closed) (after 8:45pm Togo order only) www.atpho.com www.facebook.com/atpho 503-788-8877 Business hours: Monday-Sunday 10am-9pm (Wednesday: Closed) (after 8:45pm Togo order only) @Please inform your server of any food allergies (most of our

More information

GOI CUON Rice paper rolls with prawns, omelette, herbs, pickles & noodles 6.65

GOI CUON Rice paper rolls with prawns, omelette, herbs, pickles & noodles 6.65 How to Hanoi Sharing is caring &, in our opinion, the only way to eat at Hanoi. The dishes will be served as they are prepared rather than in a series of courses. We suggest 3-4 dishes & a couple of sides

More information

The Montignac Diet Cookbook By Michel Montignac (May )

The Montignac Diet Cookbook By Michel Montignac (May ) The Montignac Diet Cookbook By Michel Montignac (May 5 2010) To jedna z najzdrowszych diet odchudzaj cych. r, Dieta Montignaca SCHUDNIJ 1 KG TYGODNIOWO Jej tw rca, francuski lekarz Michel Montignac, twierdzi,

More information

HSBC Credit Card Year-round Offers Dining Western Cuisine in Macau

HSBC Credit Card Year-round Offers Dining Western Cuisine in Macau HSBC Credit Card Year-round Offers Dining Western Cuisine in Merchants Offer Details Contact Details Valid Until Adega Royale Limited selected wines and complimentary Adega Royale Wine Club membership

More information

COOKIES AND SWEET BISCUITS

COOKIES AND SWEET BISCUITS International Markets Bureau AMERICAN EATING TRENDS REPORT COOKIES AND SWEET BISCUITS Unless otherwise stated, all of the information in this report was derived from the NPD Group s National Eating Trends

More information

Computational gastronomy: a novel view to bridging the gap between science and the kitchen. Marta Vila

Computational gastronomy: a novel view to bridging the gap between science and the kitchen. Marta Vila Computational gastronomy: a novel view to bridging the gap between science and the kitchen Marta Vila Department of Nutrition, Food Sciences and Gastronomy Food and Nutrition Campus University of Barcelona

More information

Peking Wok Phone: Address:4760 Hard Scrabble RdColumbia, SC, Site: Fax:

Peking Wok Phone: Address:4760 Hard Scrabble RdColumbia, SC, Site:  Fax: 11 Kung Pao 12 Bar-B.Q Spare Ribs $11.95 12 Cashew 13 Boneless Spare Ribs 13 General Tso s 14 Pu Pu Platter (for 2) $9.75 14 Sesame Soup 15 Orange 15 Egg Drop Soup $1.50 $2.50 16 Moo Goo Gai Pai 16 Wonton

More information

AMALIAS EAMILY RESTAURANT. Home Cooking. BREAKf'AST. Corrg Outs tr Cotering Avoitobte!

AMALIAS EAMILY RESTAURANT. Home Cooking. BREAKf'AST. Corrg Outs tr Cotering Avoitobte! AMALIAS EAMILY RESTAURANT Home Cooking BREAKf'AST Corrg Outs tr Cotering Avoitobte! Steak & A00r" Served with 2 Fresh Eggs, Any Style, Golden Hashbrowns or American Fries, Buüered Toast & Jelly. Substitute

More information

Chicken Fried Waffle 9.00 BUTTERMILK fried chicken served on a waffle with streaky bacon & maple syrup. Trust us... It works!

Chicken Fried Waffle 9.00 BUTTERMILK fried chicken served on a waffle with streaky bacon & maple syrup. Trust us... It works! our story so far A 2009 road trip across Texas and Louisiana ignited a passion to bring home the flavours, culture and hospitality of the Southern States. A year later the first Hickory s Smokehouse opened

More information

2. Aromatic Duck Pancake (Served for 2) Shredded crispy duck served with steamed pancakes, cucumber, spring onions and homemade Hoi Sin sauce.

2. Aromatic Duck Pancake (Served for 2) Shredded crispy duck served with steamed pancakes, cucumber, spring onions and homemade Hoi Sin sauce. Starter 1. Mixed Starter (Served for 2) 12.00 An assortment of 5 different canapés (chicken satay, prawn on toast, spring rolls, prawn tempura, chicken wings & prawn crackers). 2. Aromatic Duck Pancake

More information

The Emperor s New Clothes After the tale by Hans Christian Andersen Words and Music by Gary Bachlund 1994, revised 2012

The Emperor s New Clothes After the tale by Hans Christian Andersen Words and Music by Gary Bachlund 1994, revised 2012 The Emperor s New Clothes After the tale by Hans Christian Andersen Words and Music by Gary Bachlund 199, revised 2012 Cast: Duchess, soprano / Second Weaver, soprano / Lady Broadbottom, mezzo soprano

More information

MAKE IT A DELUXE! *Find Us On

MAKE IT A DELUXE! *Find Us On MK LUX! www.luxnnj.com *Find Us On BKF LL Y LON FU & JU FH FU L 3.75 FH ON JU sm. 2.50 / lg. 3.50 & L served with toast and choice of potatoes or grits WO - any style 4.95 with YLO HM or BON or HM or U

More information

The Mid-Autumn Festival - The Moon Goddess Chang'e (Incl. 1cd) (Chinese Edition) By Qi Chen

The Mid-Autumn Festival - The Moon Goddess Chang'e (Incl. 1cd) (Chinese Edition) By Qi Chen The Mid-Autumn Festival - The Moon Goddess Chang'e (Incl. 1cd) (Chinese Edition) By Qi Chen The Mid-Autumn Festival: The story behind the moon - The Mid-Autumn Festival celebrates harvest, family reunions

More information

The Mid-Autumn Festival - The Moon Goddess Chang'e (Incl. 1cd) (Chinese Edition) By Qi Chen

The Mid-Autumn Festival - The Moon Goddess Chang'e (Incl. 1cd) (Chinese Edition) By Qi Chen The Mid-Autumn Festival - The Moon Goddess Chang'e (Incl. 1cd) (Chinese Edition) By Qi Chen Mid Autumn Festival Pictures, Images & Photos - Browse Mid Autumn Festival pictures, photos, images, GIFs, and

More information

Nëðtumo átaka moterø, serganèiø iðsëtine skleroze, ligos eigai

Nëðtumo átaka moterø, serganèiø iðsëtine skleroze, ligos eigai Nëðtumo átaka moterø, serganèiø iðsëtine skleroze, ligos eigai S. Andriuðkevièiûtë* M. Briliûtë* R. Balnytë** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Kauno medicinos akademijos Medicinos fakultetas **Lietuvos

More information

MENU SAN D W I CH P L AC E W. Bluemound Road, Wauwatosa, Wisconsin Order online: waltssandwichplace.com

MENU SAN D W I CH P L AC E W. Bluemound Road, Wauwatosa, Wisconsin Order online: waltssandwichplace.com MENU SAN D W I CH P L AC E 10600 W. Bluemound Road, Wauwatosa, Wisconsin 53226 414-763-4378 Order online: waltssandwichplace.com HO T SUB S Regular 6 and Large 8 Chicken Bacon Cheddar...7.50 French Dip

More information

Starbucks Beverages - ALLERGENE Spring 2018

Starbucks Beverages - ALLERGENE Spring 2018 Legende = Das Allergen ist in den Zutaten enthalten L'allergène est inclus dans les ingrédients = Es können Spuren des Allergens vorhanden sein. Il peut y avoir des traces de l'allergène présent * = allergen

More information

John C. Bruhn Dairy Foods Processing Specialist Dairy Research and Information Center Food Science & Technology University of California Davis, CA

John C. Bruhn Dairy Foods Processing Specialist Dairy Research and Information Center Food Science & Technology University of California Davis, CA John C. Bruhn Dairy Foods Processing Specialist Dairy Research and Information Center Food Science & Technology University of California Davis, CA 95616-8598 530-752-2192 : Fax 530-752-4759 jcbruhn@ucdavis.edu

More information