1. OH SA ÕNNISTAV. (O du fröhliche) Pidulikult q=100. Sopran Alt. Tenor Bass. pü pü kõi. ha ha ge. Oh sa õn - nis-tav, oh sa rõõ - mus-tav - -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1. OH SA ÕNNISTAV. (O du fröhliche) Pidulikult q=100. Sopran Alt. Tenor Bass. pü pü kõi. ha ha ge. Oh sa õn - nis-tav, oh sa rõõ - mus-tav - -"

Transcription

1 1. OH SA ÕNNISTAV (O du fröhliche) J. D. Falk Eestikeelne kst J. W. Jannsen Sitsiilia rahvaviis Segakoorile seadnud Mart Jaans (1988/2011) Soran Pidulikult q=100 Oh sa nisv, oh sa sv ü ü kõi ha ha l ing il lis li lau lu lu ne aeg! aeg! aeg. Ilm o li Pet lem Kris s Ilm o li Pet lem Kris s hu väl l hu väl l s, jal nud, s, jal nud, Kris kuul meid Kris kuul meid s kse lu nas s k se lu nas

2 2 2. IIAL EI HELISE KELLAD (Süßer die Glocken nie klinn) Fr. W. Kritzinr Soran Õrnalt e=100 Tüüringi rahvaviis Segakoorile seadnud Mart Jaans (1988/2011) 1. Ii al ei he li se 2. Vai kuses 3. Kau le kõ lavaid ja, m 1. Ii 2. Vaik 3. Kau al kel set kel gu ses lad la se kel kel kel u kõ lad li lad, nilt ei la kuu leb ja, et u nilt lu Jõu lulas kuu leb kuul gu id a il s he ea kuu li gi lek se Jõu sid lu id ööst, ea, kõik! las kõik lu öö sel. sel öö sel. sel öö sel Näe, Näe, ja ing kii Rää ing lid kii rus rää ki lid lau lak sid rusb a ea le ki rah va le b lau lak sid a ea le rah va le hel al sel hel al sel lalt la, lest: lalt la, lest: kõi Jõu kõi Jee st ja ra hust sel ki siin meeles lulas nis st st ki sus ra mee ra hust les hu ööl. eab. ööl. eab. Bim Bim m Pet Õn Rõõm lem nisb sa na väl va kõ jal gi ne id, la gu laul kõi sid kord nis b ki de nii, last, laul,. Bim. Bim Pet m lem nisb sa na väl va kõ jal gi ne id, la gu s usi 21230

3 4 3. IGAL AASTAL JÄLLE (Alle Jahre wieder) Wilhelm Hey Fr. Silcher Segakoorile seadnud Mart Jaans (1988/2011) Soran Lihtsalt q= I 2. As 3. On gal b aas l s si nu jäl juu le des res leb jast va li lu jas ne las, se, Vaim, leb, Ta as b, juu res, s usi 21230

4 4 4. ET TULGE, OH LAPSED (Ihr, Kinderlein, kommet) Ch. v Schmidt J. A. P. Schulz Segakoorile seadnud Mart Jaans (1988/2011) Soran Rahulikult q=80 1. Et 2. Oh 3. Seal 4. Ka l, oh vaat ke, hin gab Ta mei e gi la sed ja sõi mes sel hein ja sü mest ru i õl kõ ke mel de la gu nüüd. ööl eal, laul, Mm mm mm Pet lem ja meil ais b, oh Ma ri a ja tä nu ga Mm vaat vaat Joo ke, ke, se vas se mm l juu tõus li t hüüt gus res seal! seal. ku nüüd aul! See Üks Ka Kõik I r r sa sealt va lik ja sed s I sa sealt va lik r ja sed s usi r s la kum vast sel' su ke r des du nud, vast sealt la su ke kumr des du nud d sa l mähk me au lõ and vad e nud d sa l mähk me au and vad lõ e nud

5 5 5. KELL, KILLAKÕLL (Kling, Glöckchen, klinlinling) K. Enslin, tõlkinud M. Jaans Soran Musalt h=66 Saksa rahvaviis Segakoorile seadnud Mart Jaans (2011) Kell, kill kõll, Kill Kõll kill, kõll kill, kõll kill, Kell, kill kõll, kõll, kill kõll, kill kõll, kill kõll, kill kõll, kil la kil la kõll, kell, kil la kõll. kõll kill, kõll kill, kõll. kil la kil la kõll, kell, kõll kil la kõll. kill kõll, kell, kill kõll. m 1. Tu a mind nüüd las ke, 2. Poi sid, li d, kuul, 3. E m re küün la gus, 1. Tu a mind nüüd las ke, 2. Poi sid, li d, kuul, 3. E m re küün la gus, 1. Tu a mind nüüd 2. Poi sid, li d, 3. E m re küün la 1. Tu a mind nüüd 2. Poi sid, li d, 3. E re küün la las kuul s usi las kuul ke,, gus, ke,, gus,

6 K. Enslin Soran 1. No 2. Taat 3. Kui 4. Oi, 5. Jõu Elat q= VÄIKE JÕULULAUL (Ras fötr sringa tri, tri, tri) no at oi no at oi no at oi be läks siis sa lu 1. No 1. No 2. at oi 5. be s ti toi mib, läks kuu se jär gi, siis sä rab kuusk ja, sa i, lu ü had armsad, Emmy Köhler Segakoorile seadnud Mart Jaans (2011) 1. No 2. Taat 3. Kui 4. Oi, 5. Jõu s kuu sä i ü bes ti toi mib, no 2. at oi 5. ti toi mib, se jär gi, rab kuusk ja,, had arm sad, be s ti läks kuu se toi mib jär gi siis sä rab kuusk ja sa i lu ü had arm sad be s ti toi mib läks kuu se jär gi siis sä rab kuusk ja sa i lu ü had arm sad be s ti läks kuu se toi mib jär gi siis sä rab kuusk ja sa i lu ü had arm sad cresc. e am a as e am a as e am a as e am a as sa sa sa sa nüüd. gi; kõik, meil, nüüd. gi; kõik, meil, nüüd. gi; kõik, meil, nüüd. gi; kõik, meil, be s ti läks kuu se toi mib, jär gi, siis sä rab kuusk ja, sa i, lu ü had armsad, Mi kut Sil kõr Mi kut Sil kõr Mi kut Sil kõr Mi kut Sil kõr leb sub vus leb sub vus leb sub vus leb sub vus cresc. no at oi, no at oi, sa la eb vist, kuulen la si e hiil gus, sü nendest u nid sa la eb vist, kuulen la si e hiil gus, sü nendest u nid sa la eb vist, kuulen la si e hiil gus, sü nendest u nid sa la eb vist, kuulen la si e hiil gus, sü nendest u nid be s ti läks kuu se toi mib, jär gi, siis sä rab kuusk ja, sa i, lu ü had armsad, be s ti toi mib, läks kuu se jär gi, siis sä rab kuusk ja, sa i, lu ü had armsad, be s ti läks kuu se toi mib, jär gi, siis sä rab kuusk ja, sa i, lu ü had armsad, sam sam sam sam s nes s nes s nes s nes cresc. nüüd? gi! hõik. lõi. meil. s usi nüüd? gi! hõik. lõi. meil. nüüd? gi! hõik. lõi. meil. nüüd? gi! hõik. lõi. meil. 7

7 9 Ch. B. Versoell Tõlkinud M. Jaans Soran Parajalt q.=66 7. PÜHALIK ÖÖ (Heiligs Nacht) Sauburg 1783 Segakoorile seadnud Mart Jaans (1988/2003) 1. Pü ha lik 2. Ju lik 3. Sü mlik las! las! Pü ha lik Ju lik Sümlik las! las! Pü ha lik Ju lik Sümlik las! las! Pü ha lik Ju lik Sümlik Pü ha lik Ju lik Sümlik las! las! las! las! Pü ha lik Ju lik Sümlik 1. Pi 2. Va 3. Kin 1. Pi 2. Va 3. Kin las! las! 1. Pi 2. Va 3. Kin me ga giks dus rau b ja de mees suur Sul' to o vasst hoo vab i gatsus o lid, re ja vae va, me dus rau b ja vasst hoo vab ga de mees suur i gatsus o lid, giks Sul' to o re ja vae va, me ga giks 1. Pi 2. Va 3. Kin me ga giks dus de Sul' dus rau b ja de mees suur Sul' to o rau b ja vasst mees suur i gatsus to o re ja unilt ja vä t gu se voog. Ii sa i juurest kes võr su eab! o Sind ei ha nüüd eal! unilt ja vä t Ii sa i juurest kes o Sind ei hoovab ja o lid, kes vae va, ei hoo vab juurest ha, gu se voog. võr su eab! ha nüüd eal! gu se võr su ha nüüd voog,. eab! eal! vasst hoo vab, hoo vab, hoo vab gu se voog. i gatsus o lid, Ii sai juu rest võr su eab! re ja vae va, o ei ha nüüd eal! s usi 21230

8 10 Pü ha lik Ju lik Sü m lik las! las! Pü ha lik! Ju lik! Sü m lik! 1. Il vad 2. An na 3. Jee sus, Sind 1. Il 2. An 3. Jee na sus, 1. Il vad 2. An na 3. Jee sus, Sind 1. Il 2. An 3. Jee na sus, ing lid ja sü mel ar s n! vad ing lid ja Sind sü mel ar s n! ing lid ja sü mel ar s n! vad ing lid Sind sü mel ar s n! sõ nu mi ks nüüd Mil lal saan too vo vad, vas, sõ nu mi too vad, ks nüüd vo Mil lal saan vas, sõ nu mi too vad, ja ks nüüd vo Mil lal saan vas, oh sõ nu mi too ks nüüd vo Mil lal saan vad, vas, sõ sü mil nu lal mi mel saan too vo too vo too vo vad vas vad vas vad vas, ja oh ra la Ju ra la Ju sõ sü mil hust, se hust, se nu lal i end asu lat aus end lat mi mel saan i asu aus ni ni too vad, vo vas, mest mest uu r õi uu r õi uu r õi es es es ti de ti de ti de loob. loob. loob. sõ sü mil nu lal mi too mel saan vo vad, vas sõ la Ju nu se lat mi, aus aus s usi uu r õi es ti de loob.

9 13 8. HOMME, LAPSED (Morn, Kinder, wird's was ben) Ph. v. Bartsch Tõlkinud M. Jaans C. G. Hering Segakoorile seadnud Mart Jaans (1988/2003) Soran Rõõmsalt h=72 1. Hom 2. Kuis 3. Oh la sed, siis ko gu u nis äev kit ba juh b, sä rab, hom hel gib al ju i ga üks meist näeb! suures gus voos! oo me. 1. Hom 2. Kuis 3. Oh la sed, siis ko gu u nis kit ba äev juh b, sä rab, hel gib hom me al ju i ga suu res 1. Hom 2. Kuis 3. Oh la sed, siis ko gu u nis kit ba äev juh b, sä rab, hom hom s oh la sed, siis ko gu u nis äev kit ba juh b, sä rab, hom hom la sed, s siis ko gu oh u nis s usi 21230

10 14 üks meist gus oo kit ba äev näeb! voos! me. juh sä hom b, rab, hom la sed, s oh siis ko gu u nis kit ba äev 1. Hom 2. Kuis 3. Oh juh sä hom Hom Kuis Oh b, rab, la siis ko u la sed, siis ko gu u nis hom la sed, s oh siis ko gu u nis sed gu nis kit ba äev kit ba äev äev juh sä hom juh sä hom kit ba b, rab, b, rab, hel gib al ju i ga üks meist näeb! suures gus voos! oo me. 1. Hom 2. Kuis 3. Oh la siis ko u sed, gu nis äev kit ba 1. Hom la sed, 2. Kuis siis ko gu 3. Oh u nis hom la sed, kit juh b, hom lased, kit juh b, hom la sed, kit juh b, s siis ko gu ba sä rab, s siis ko gu ba sä rab, s siis ko gu ba sä rab, oh u nis äev hom oh u nis äev hom oh u nis äev hom juh sä hom b, hom rab, s oh siis la ko u sed gu nis äev s usi kit ba juh sä hom b, hom rab, s oh siis

11 17 Soran soolo Soran 9. HOMME TULEB JÕULUMEES Elat q=120 f (Morn kommt der Weihnachtsnn) Saksa las lulaul Segakoorile seadnud Mart Jaans (1989/2003) Hom hom me saa bub, saa bub, hom me saa bub, hom me leb, homme leb lu mees, kinke toob a sa. Kinke toob, kinke toob, Kin ke toob, kin ke toob...trumm ja vi le, üss sääl, li ja mõõk ja kõik veel. kin ke toob, kin ke toob, kin ke toob, kin ke toob, kin ke toob, kin ke toob... f Tervet sõ ja vä saa! Hom homme saabub, saa bub llis m haksin s usi 21230

Name: Katakana Workbook

Name: Katakana Workbook Name: Class: Katakana Workbook Katakana Chart a i u e o ka ki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to na ni nu ne no ha hi fu he ho ma mi mu me mo ya yu yo ra ri ru re ro wa wo n ga gi gu ge go za ji

More information

Paddy McGinty's Goat

Paddy McGinty's Goat 2 Paddy McGinty's Goat Taditional olk song a. Leslie Helett 5 q 15 4 J â ä he, sue o goat's milk, I mean to have me ill he ound it as a Bill. 9 A & # # no live all oh They â 1 Mis - te Pa - tick - ty,

More information

appetizer LAWA R BA LI a l a DRE A M L A N D 65. C H IC KE N PA N DA N PE C AT U 70. T U NA SA M BA L M ATA H

appetizer LAWA R BA LI a l a DRE A M L A N D 65. C H IC KE N PA N DA N PE C AT U 70. T U NA SA M BA L M ATA H appetizer nu s an tara c uis in e BU LU N G M E U R A B M I SI C U M I Char g rilled calamari with sea weed salad ser v ed with coconut & chili vine gar dressing LAWA R BA LI a l a DRE A M L A N D Long

More information

PORK + PINOT SUNDAYS

PORK + PINOT SUNDAYS PORK + PINOT SUNDAYS Crispy roast pork Paprika roasted potatoes Radicchio, endive, cos & lemon dressing Green beans with hazelnut crumble & goats curd plus ½ carafe of pinot noir $85 for 2 people Every

More information

(N) CONTAINS TRACES OF NUTS (V) SUITABLE FOR VEGETARIANS (GF) GLUTEN FREE (S) SPICY PLEASE NOTE: A 10% SERVICE CHARGE APPLIES TO TABLES OF 6 OR OVER.

(N) CONTAINS TRACES OF NUTS (V) SUITABLE FOR VEGETARIANS (GF) GLUTEN FREE (S) SPICY PLEASE NOTE: A 10% SERVICE CHARGE APPLIES TO TABLES OF 6 OR OVER. (N) CONTAINS TRACES OF NUTS (V) SUITABLE FOR VEGETARIANS (GF) GLUTEN FREE (S) SPICY PLEASE NOTE: A 10% SERVICE CHARGE APPLIES TO TABLES OF 6 OR OVER. SOUPS & TEMPURA M ISO SO U P ( V ) Seaweed & tofu soya

More information

Sanna offers authentic Thai

Sanna offers authentic Thai Sawadee and welcome to Sanna. Sanna offers authentic Thai food with homemade recipes passed through generations. Our menu provides an extensive selection of the most popular Thai dishes from different

More information

The Japanese Writing System. By Danny Jones

The Japanese Writing System. By Danny Jones The Japanese Writing System By Danny Jones The Japanese Writing System is divided into three types, Hiragana, Katakana and Kanji. Hiragana is used for native Japanese words, and Katakana is used for words

More information

Ilio Volante. Composer: Italia, Rome

Ilio Volante. Composer: Italia, Rome Ilio olante Composer Italia, Rome Aout the artist Was orn in Italy in 1964, he as still a teen ager hen he started his musi studies (saxophone) shoing from the very eginning a partiular predisposition

More information

The Japanese Writing System. Busareddy & Rekha

The Japanese Writing System. Busareddy & Rekha The Japanese Writing System Busareddy & Rekha The Japanese Writing System is divided into three types, Hiragana, Katakana and Kanji. Hiragana is used for native Japanese words, and Katakana is used for

More information

Welcome to our 2018 Christmas catalog.

Welcome to our 2018 Christmas catalog. Welcome to our 2018 Christmas catalog. This year, we will continue to offer items that are unique, handmade by independent U.K. small producers, and not commonly found in supermarkets, so your Christmas

More information

Results SPORTident Y2Y Park-O Tournament 2018 Stage 6

Results SPORTident Y2Y Park-O Tournament 2018 Stage 6 - ME MO MS MA MB MC WE WO WS WA WB WC CATI FAMILY file:///c /Orienteering/Y2Y/2018%20Park%20O/Stage%206/180901_1087_result.htm[2018/09/01 21:42:53] - ME ME 1 Chan Chun Hei 0:13:36 2 Wong Cheuk Wang 0:14:31

More information

Viet s Cuisine. Contains vegetable, shredded-carrot, shredded dried-mushroom, taro, and one of the followings:

Viet s Cuisine. Contains vegetable, shredded-carrot, shredded dried-mushroom, taro, and one of the followings: Appetizers - Khai V Fried Rolls - Cha Gio, served with a choice of seasoned fish sauces or sweet-nsour sauce Contains vegetable, shredded-carrot, shredded dried-mushroom, taro, and one of the followings:

More information

P1. Chicken Noodle Soup ~ PHO GA P2. Beef Noodle Soup ~ PHO TAI Thin slices of tender beef over rice noodle soup.

P1. Chicken Noodle Soup ~ PHO GA P2. Beef Noodle Soup ~ PHO TAI Thin slices of tender beef over rice noodle soup. P1. Chicken Noodle Soup ~ PHO GA...9.25 P2. Beef Noodle Soup ~ PHO TAI...9.25 Thin slices of tender beef over rice noodle soup. P3. Special Beef Noodle Soup ~ PHO DAC BIET...9.50 Thin slice of beef, beef

More information

Supplementary Table 1 PHYC haplotypes of A. thaliana strains.

Supplementary Table 1 PHYC haplotypes of A. thaliana strains. Supplementary Table 1 PHYC haplotypes of A. thaliana strains. No Accessions Stock # Country Latitude PHYC FRI* FLC 1 Aa-0 CS900 Germany 51 Ler Del B 2 Ag-0 CS901 France 45 Ler Wt A 3 Ak-1 N939 Germany

More information

New price effective 8/1/17. There will be container charge for carry-out items. Viet s Cuisine. Appetizers -Khai V

New price effective 8/1/17. There will be container charge for carry-out items. Viet s Cuisine. Appetizers -Khai V New price effective 8/1/17. There will be container charge for carry-out items Viet s Cuisine Appetizers -Khai V Fried Rolls or Crispy Fries- Cha Gio, served with a choice of seasoned fish sauces or homemade

More information

Checklistezum Kaufvertrag

Checklistezum Kaufvertrag Checkeum Kaua SewoenenbebaueGundück,enunbebaueGundückodeneW ohnun kauenodkauenundwennch,wechedaenhüom Noabenöwden? Ganenach MunCheckehaenSeooenenenÜbbckundenunechae nöendaen,dewueeunenekauaenwubenöen BeüenSeuneCheckeowemöchauund

More information

January OAK WEALTH ADVISORS 2019 ABLE ACCOUNT COMPARISON MATRIX AK AL AR AZ CA ABLE Contact Information

January OAK WEALTH ADVISORS 2019 ABLE ACCOUNT COMPARISON MATRIX AK AL AR AZ CA ABLE Contact Information AK AL AR AZ CA ak.savewithable.com 888.609.8871 enableal.com 866.833.7949 ar.savewithable.com 888.609.8874 az able.com calable.ca.gov 833.225.2253 YES YES YES YES $40 to $60 $45 $40 to $60 $42 $37 Portion

More information

GERMANY (SXF)Berlin Schonefeld- Berlin Schönefeld Airport. Airport Charges

GERMANY (SXF)Berlin Schonefeld- Berlin Schönefeld Airport. Airport Charges 1. Landing 01-Jan-2006 26-Jul-2016 Over 6 tonnes EUR 4.45 Unit rate x MTOW_t 1. On each landing there is a noise surcharge (see Noise charge). 1. See Incentive schemes in attachment. 2. Lighting surcharge

More information

Guangzhou Runming Tea Co. Ltd

Guangzhou Runming Tea Co. Ltd Accessories Catalog Company Address: Telephone: Fax: Website Contact person: Contact Email: Guangzhou Runming Tea Co. Ltd RM305, No. 6, Bai Yun San Xian No. 3, Hebian Rd, Jiahe Str, Baiyun District, Guangzhou,

More information

G E R M A C K S I G N AT U R E PAPER BAGS

G E R M A C K S I G N AT U R E PAPER BAGS G E R M A C K S I G N AT U R E PAPER BAGS Our signature paper bags have a high-barrier, moisture resistant liner to ensure long-lasting freshness. Craft roasted to perfection. Iconic to our industry and

More information

Li Dai Gong Ci Ji Shi (Mandarin Chinese Edition) By Liangren Qiu READ ONLINE

Li Dai Gong Ci Ji Shi (Mandarin Chinese Edition) By Liangren Qiu READ ONLINE Li Dai Gong Ci Ji Shi (Mandarin Chinese Edition) By Liangren Qiu READ ONLINE Download book Zhongguo jiao yu shi dian ( Mandarin - Jiangxi xian dai ge ming shi ci dian (mandarin_chinese edition) book Ren

More information

Crazy About Corn. Oh I am cra zy, cra zy, cra zy, a bout corn, corn, corn. I can eat it up for. din ner or at break fast in the

Crazy About Corn. Oh I am cra zy, cra zy, cra zy, a bout corn, corn, corn. I can eat it up for. din ner or at break fast in the Crazy About Corn Music & Lyrics by Kim Lytton Oh I am cra zy, cra zy, cra zy, a bout corn, corn, corn. I can eat it up for din ner or at break fast in the morn, be cause I'm cra zy, cra zy, cra zy, a bout

More information

MORNING FARE EARLY RISER THE CLASSIC CONTINENTAL COLLEGE OF DUPAGE BREAKFAST BUFFET. Pastry Basket, Assorted Juice & Coffee

MORNING FARE EARLY RISER THE CLASSIC CONTINENTAL COLLEGE OF DUPAGE BREAKFAST BUFFET. Pastry Basket, Assorted Juice & Coffee MORNING FARE n n er or e e er e 12 EARLY RISER $.29 per per on Pastry Basket, Assorted Juice & Coffee THE CLASSIC CONTINENTAL $7. 9 per per on Seasonal Cubed Fresh Fruit Tray tr B t Baker s Choice of Two:

More information

SPORTident Y2Y Park-O Tournament Stage 6 [REMATCH] Start List (By Class) V1.0

SPORTident Y2Y Park-O Tournament Stage 6 [REMATCH] Start List (By Class) V1.0 101 Brian Poon ME 16:02 102 Chan Chun Hei ME 8664820 16:10 103 Chau Chi Kin ME 8664828 15:58 105 Chu Hing Shing ME 1815777 16:06 109 So Ka Wang ME 1814678 15:54 110 Wong Cheuk Wang ME 8664819 17:00 112

More information

Portable Convenient Red/ Orange Vegetable Options for K12

Portable Convenient Red/ Orange Vegetable Options for K12 Portable Convenient Red/ Orange Vegetable Options for K12 Unlimited K12 Menu Solutions: Offer these veggies everyday for dipping with popular entrees like Pizza, Chicken, & Burritos! Red/Orange Veggie

More information

Room Type Room G Building Community Village Availability?

Room Type Room G Building Community Village Availability? Freshmen Females Room Double G213A F GA Wellness Cabernet Village Ready Now Double G215A F GA Wellness Cabernet Village Ready Now Triple G224B F GA Wellness Cabernet Village Ready Now Double MR322B F MR

More information

CHOU LEE'S. Carry Out or Dine in (770) (770) Lunch Hours Monday - Friday: 11:30 am - 3:oo pm Road,, GA 30058

CHOU LEE'S. Carry Out or Dine in (770) (770) Lunch Hours Monday - Friday: 11:30 am - 3:oo pm Road,, GA 30058 CHOU LEE'S CHINESE RESTAURANT Carry Out or Dine in Lunch Hours Monday - Friday: 11:30 am - 3:oo pm Dinner Hours Monday - Thursday: 3:oo pm - io:oo pm Friday: 3:oo pm - pm Saturday: 3:3o pm - 10:30 pm Sunday:

More information

Private Dining. Dinner Menus. Anna Shumate Private Dining Manager

Private Dining. Dinner Menus. Anna Shumate Private Dining Manager Private Dining Dinner Menus Ruth Fertel, our founder, wasn t just a hard-working restaurateur. She was a world-class host. Tables for two. Large gatherings. Didn t matter. Generous hospitality was her

More information

Choose from our fabulous range of specially selected lunch and dinner menus, or work with our Head Chef to create your very own menu.

Choose from our fabulous range of specially selected lunch and dinner menus, or work with our Head Chef to create your very own menu. P R I VAT E D I N I N G BUFFET Whatever the occasion, our recently refurbished events space should be top of your to-do list! Choose from our fabulous range of specially selected lunch and dinner menus,

More information

Welcome to Echo Lake Lodge! Start your day on Mt. Evans with a hearty breakfast served until 11 a.m.

Welcome to Echo Lake Lodge! Start your day on Mt. Evans with a hearty breakfast served until 11 a.m. Welcome to Echo Lake Lodge! Start your day on Mt. Evans with a hearty breakfast served until 11 a.m. Denver Scramble or Omelet Ham, green peppers, onions, mushrooms, tomatoes and cheddar cheese served

More information

APPETIZERS. SAGANAKI sa-ga-na-kee A slab of bubbly Greek Kasseri cheese panflamed at your table. Served with pita bread.

APPETIZERS. SAGANAKI sa-ga-na-kee A slab of bubbly Greek Kasseri cheese panflamed at your table. Served with pita bread. APPETIZERS SAGANAKI sa-ga-na-kee A slab of bubbly Greek Kasseri cheese panflamed at your table. Served with pita bread. SKORTHALIA skor-thal-ya Greek-style dip made with garlic, potatoes, olive oil and

More information

Private Dining. Dinner Menus. Anna Shumate Private Dining Manager

Private Dining. Dinner Menus. Anna Shumate Private Dining Manager Private Dining Dinner Menus Ruth Fertel, our founder, wasn t just a hard-working restaurateur. She was a world-class host. Tables for two. Large gatherings. Didn t matter. Generous hospitality was her

More information

Bun & Vermicelli. Chay & Vegetarian Dishes. Add Prawn 4.50 or Meat for 3.95 Add Vegetables, Noodle or Tofu for 2.95

Bun & Vermicelli. Chay & Vegetarian Dishes. Add Prawn 4.50 or Meat for 3.95 Add Vegetables, Noodle or Tofu for 2.95 Bun & Vermicelli 24. Bún Chä Giò - Spring Rolls 9.75 Vermicelli rice noodles with spring rolls, dried shallots and salad. 25. Bún ThÎt NÜ ng - Grilled Pork 9.95 Vermicelli rice noodles with grilled pork,

More information

BREAKFAST. & honey. Muesli. choose one from. with coconut. the following sri Lankan breakfast. Banana pancakes. hoppers or milk rice & roti

BREAKFAST. & honey. Muesli. choose one from. with coconut. the following sri Lankan breakfast. Banana pancakes. hoppers or milk rice & roti BREAKFAST Daily fresh tropical juice Ceylon Tea or Coffee fresh tropical fruit platter toast (2) with butter/jam/nutella choose one from the following sri Lankan breakfast curry with string hoppers, egg

More information

Ye Pun - Middle Course. Tong - Soup. Hoi Sin Seafood Dishes

Ye Pun - Middle Course. Tong - Soup. Hoi Sin Seafood Dishes Tow Pun - Starter Restaurant T-away 1 Kei s Mixed Seafood Hors D oeures (Min. of Two People) Per Head (Tempura King Prawns, Scallops in Batter, Mussels in Black Bean Sauce 10.50 9.50 Five Spice Squids

More information

Daily Lunch Specials 11 a.m. to 3 p.m. Monday Friday

Daily Lunch Specials 11 a.m. to 3 p.m. Monday Friday Daily Lunch Specials 11 a.m. to 3 p.m. Monday Friday Specialita della Casa $12 Special daily entrée served with side pasta Zuppa ed Insalata $10 Soup of the Day with choice of Spinaci or Mediterranea salad

More information

HOMEMADE CREAM SOUP OF THE DAY A Blend of the Freshest Ingredients C7, 9) C4.50

HOMEMADE CREAM SOUP OF THE DAY A Blend of the Freshest Ingredients C7, 9) C4.50 LL HOMEMADE CREAM SOUP OF THE DAY A Blend of the Freshest Ingredients C7, 9) C4.50 IRISH SEAFOOD CHOWDER Delicious Combination of the Best Local Fish served with Brown Bread CI, 2, 4, 7, 9, 12, 14) 985.95

More information

A set menu of House Classics. H O U S E S E LEC T PE R PE R S O N A selection of our Chef s favourite House dishes.

A set menu of House Classics. H O U S E S E LEC T PE R PE R S O N A selection of our Chef s favourite House dishes. SELECT A DINING OPTION Whatever the occasion, our stylish events space should be top of your to-do list. With room for up to 20 guests, this area is perfect for private parties or get-togethers with friends

More information

Shrimp Tempura. Agedashi Tofu. deep-fried tofu with tempura sauce. Tuna Avocado Salad

Shrimp Tempura. Agedashi Tofu. deep-fried tofu with tempura sauce. Tuna Avocado Salad DINNE MENU lad Sa Tuna Avocado APPETIZES Edamame Ebi Shumai salted & steamed soybeans 5 steamed shrimp & vegetable dumplings served in tempura sauce 9 Shrimp Tempura 9 2 pieces of shrimp & 5 pieces of

More information

CHEF CRAFTED CATERING

CHEF CRAFTED CATERING #RETHINKEVENTS CHEF CRAFTED CATERING SHARING IS CARING HOT HORS D'OEUVRES MIX & MATCH 3 CHOICES $15/GUEST MORE? $5/GUEST FOR EVERY ADDITIONAL HORS D'OEUVRES COLD HORS D'OEUVRES EACH SELECTION SERVES UP

More information

Appetizers. F. House Salad $ 4.95 Iceberg lettuce, cucumbers, tomatoes, pickled carrots & daikon in our house salad dressing.

Appetizers. F. House Salad $ 4.95 Iceberg lettuce, cucumbers, tomatoes, pickled carrots & daikon in our house salad dressing. Appetizers A. Chả Giò $ 6.00 Imperial Rolls (3). A mixture of ground chicken, shrimp imitation crab meat, black mushrooms, clear vermicelli, onions, and cilantro. Seasoned & deep fried. Served w/ iceberg

More information

Pediatri Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakım

Pediatri Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakım DERLEME Pediatri Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakım a a Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 06.06.2008

More information

Established Visit Our Website at Also.. Check us out on Facebook!

Established Visit Our Website at  Also.. Check us out on Facebook! Lake of the Pines Open 7 Days A Week Established 2007 Visit Our Website at www.northridgerestaurant.com Also.. Check us out on Facebook! We are now using eco-friendly take out containers! Sorry for any

More information

Fresh Off. Grill. the. Adventures in Outdoor Cooking. Courtesy of GEHA

Fresh Off. Grill. the. Adventures in Outdoor Cooking. Courtesy of GEHA Fresh Off the Grill Adventures in Outdoor Cooking Courtesy of GEHA Everything tastes better when you re outdoors. And with these tasty recipes, your al fresco f e a s t s w i l l b e a s h e a l t h f

More information

dip quesadillas shrimp cocktail chips wings mozzarella sticks Use the words to answer the following questions. Each word will be used only once.

dip quesadillas shrimp cocktail chips wings mozzarella sticks Use the words to answer the following questions. Each word will be used only once. Name Appetizers nachos egg rolls crab cakes pot stickers potato skins sampler dip quesadillas shrimp cocktail chips wings mozzarella sticks Use the words to answer the following questions. Each word will

More information

LEG AC Y PU B LIC SC H O O L. Kindergarten Registration CLICK HERE FOR LINK. during 2019, live wit hin t he school. regist er for kindergart en.

LEG AC Y PU B LIC SC H O O L. Kindergarten Registration CLICK HERE FOR LINK. during 2019, live wit hin t he school. regist er for kindergart en. LEG AC Y PU B LIC SC H O O L EB U LLET I N DATE: Jan 21st, 2019 Sch ool Cou n cil Em ail: legacy.ps@sc.yrdsb.ca Pr in cipal: Shelley Jones Sch ool Em ail: legacy.ps@yrdsb.ca LUNCH CHALLENGE. M Y HEALTHY

More information

!kt ~-1.A~ ~ ~ ,fl~ ~~' ~1; ~~~ 7.95 APPETIZERS SOUP(KUK) PORRIDGE (JUK) -j~;;-.:j- Jl~. 3!- ~ 6.95

!kt ~-1.A~ ~ ~ ,fl~ ~~' ~1; ~~~ 7.95 APPETIZERS SOUP(KUK) PORRIDGE (JUK) -j~;;-.:j- Jl~. 3!- ~ 6.95 APPETIZERS A -1 SAE-WOO COCKTAIL f!..a Jf- zr Ell 3. 50 Steamed cold shrimp with house special sauce A-2 MAN-DOO (?J,) X.r 3.50 Pan fried or steamed dumpling A-3 GOOLPAJEON '.t Oyster, scallion pancake

More information

MONACO INN RESTAURANT DINNER

MONACO INN RESTAURANT DINNER =---..-,,,,..-,,,,,;;;;;;;..., MONACO NN RESTAURANT \ l,j ii DNNER ltll,l: Greek - Nexican - American " i '[ Give us a call 303-320-04 or visit us on line at www.denvergreekfood.com ----- - ------ - --~

More information

Appetizers. F. House Salad $ 4.95 Iceberg lettuce, cucumbers, tomatoes, pickled carrots & daikon in our house salad dressing.

Appetizers. F. House Salad $ 4.95 Iceberg lettuce, cucumbers, tomatoes, pickled carrots & daikon in our house salad dressing. Appetizers A. Chả Giò $ 6.00 Imperial Rolls (3). A mixture of ground chicken, shrimp imitation crab meat, black mushrooms, clear vermicelli, onions, and cilantro. Seasoned & deep fried. Served w/ iceberg

More information

Tes ti ra nje statističkih hi po te za i ne ke zam ke Sta tis ti cal hypot he sis tes ti ng and some pit fal ls

Tes ti ra nje statističkih hi po te za i ne ke zam ke Sta tis ti cal hypot he sis tes ti ng and some pit fal ls Odabrane teme iz biostatistike Lessons in biostatistics i ne ke zam ke and some pit fal ls Ves na Ila ko vac Ka ted ra za bio fi zi ku, me di cin sku sta tis ti ku i me di cin sku in for ma ti ku, Me di

More information

GT Chä Giò 2. Fresh Shrimp Salad Rolls (3) GÕi CuÓn Tôm 3. Grilled Lemon Grass Chicken Salad Rolls (3)

GT Chä Giò 2. Fresh Shrimp Salad Rolls (3) GÕi CuÓn Tôm 3. Grilled Lemon Grass Chicken Salad Rolls (3) 01 APPETIZERS 1. Deep Fried Pork Spring Rolls (4)......... 7.50 1B. Gluten Free Pork Spring Rolls (4)........ 7.95 GT Chä Giò 2. Fresh Shrimp Salad Rolls (3)............ 7.95 GÕi CuÓn Tôm 3. Grilled Lemon

More information

- Captain Brian Miller

- Captain Brian Miller An old buccaneer once said, If you can t go to paradise, I will take you there. He also quipped, What one rum can t do, three rums can. So with that in mind, we say, Welcome to The Polynesian. - Captain

More information

Visit Our Website at Also... Check us out on Facebook!

Visit Our Website at  Also... Check us out on Facebook! Penn Valley Open 7 Days A Week Established 2003 Visit Our Website at www.northridgerestaurant.com Also... Check us out on Facebook! We are now using eco-friendly take out containers! Sorry for any inconvenience,

More information

Fresh hot jalapeños stuffed with spicy cream cheese wrapped in crispy bacon. Served with side of cilantro ranch

Fresh hot jalapeños stuffed with spicy cream cheese wrapped in crispy bacon. Served with side of cilantro ranch Rio Mirage Café Rio Mirage Café first opened its doors in the humble City of El Mirage, near the Agua Fria River (Rio) on September 12, 2000. The dry riverbed, which is where we created the name, is located

More information

'35-38 'o-~ PA/RL. c, 32. Weight.(g) and juice (ml/loo g fruit) of early and midseason. oranges as the average of 2 or 3 seasons.

'35-38 'o-~ PA/RL. c, 32. Weight.(g) and juice (ml/loo g fruit) of early and midseason. oranges as the average of 2 or 3 seasons. 40D. 300 Earl y Q"(\c( IOO ".., i '. '",.x '35-38 'o- PA/RL r A9] 5.- 5 Orla"rldo 4. c, 32 60.. 4-0 20 ' c Figure s 0 N D J F M J\ AI. Weight.(g) and juice (ml/loo g fruit) of early and midseason oranges

More information

The Square Circle. 68 Line Street FOR LEASE THE SQUARE C OFFICE SPACE AVAILABLE IN CARBON NEUTRAL BUILDING. Charleston, South Carolina 29403

The Square Circle. 68 Line Street FOR LEASE THE SQUARE C OFFICE SPACE AVAILABLE IN CARBON NEUTRAL BUILDING. Charleston, South Carolina 29403 FOR LEASE THE SQUARE C The Square Circle Charleston, South Carolina 29403 For More Information, Contact: OFFICE SPACE AVAILABLE IN CARBON NEUTRAL BUILDING Jeremy Willits Senior Vice President Office &

More information

vietnamesische & süd-ost-asiatische spezialitäten webergasse st. gallen

vietnamesische & süd-ost-asiatische spezialitäten webergasse st. gallen menu LaNS N II vietnamesische & süd-ost-asiatische spezialitäten webergasse 16 9000 st. gallen www.lansin.ch +41 [0]71 223 20 00 start ers Súp Mæng cua 01. vietnamese asparagus crab soup with crab & asparagus

More information

Om jer iz gle da: iz ra čun, upo ra ba i tu ma če nje The odds ratio: cal cu la tion, usa ge, and inter pre ta tion

Om jer iz gle da: iz ra čun, upo ra ba i tu ma če nje The odds ratio: cal cu la tion, usa ge, and inter pre ta tion Odabrane teme iz biostatistike Lessons in biostatistics Ma ry L. McHu gh Fa kul tet ses trin stva, Sveučiliš te In dia na po li sa, In dia na po lis, In dia na, SAD School of Nur si ng, Uni ver si ty of

More information

COMBINATION MEALS. (No substitutions please) NO. 4 $18

COMBINATION MEALS. (No substitutions please) NO. 4 $18 COMBINATION MEALS (No substitutions please) NO. 1 $15 Wonton soup and spicy grilled chicken satay skewers, served with rice NO. 2 $15 Wonton soup and grilled beef skewers, served with rice NO. 3 $15 Wonton

More information

Certificate of Analysis

Certificate of Analysis Brammer Standard Company, Inc. Certificate of Analysis BS 1030 Certified Reference Material for AISI 1030 - UNS Number G10300 Certified Estimate of Certified Estimate of 1 2 1 Value Uncertainty Value 2

More information

THE WOODSHED BAR & GRILL

THE WOODSHED BAR & GRILL THE WOODSHED BAR & GRILL BAR HOURS 10AM-CLOSE GRILL HOURS: SUNDAY-THURSDAY 11AM-11PM FRIDAY & SATURDAY 11AM-MIDNIGHT 2895 CTH II NEENAH,WI 54956 920-729-6003 HAPPY HOUR MONDAY-SATURDAY 4PM-7PM FRIDAY FISH

More information

Partnering with LoadSpring. Events Newsletter

Partnering with LoadSpring. Events Newsletter Login About Us Solutions Software Expertise SB/AccessCloud your way Hosted products Identity management Partnering with LoadSpring Videos Implentation LoadSpring Acadamy Support Events letter Security

More information

Café EOC Catering Services Breakfast Buffet

Café EOC Catering Services Breakfast Buffet Continental Breakfast Café EOC Catering Services Breakfast Buffet Daybreak BR3 Assortment of muffins, danish, and bagels with choice of apple and orange juice (individual 6oz). Coffee or tea service included.

More information

Hindi me ek din me kitna time sex krna chhaiye

Hindi me ek din me kitna time sex krna chhaiye Hindi me ek din me kitna time sex krna chhaiye k lye rat me maximum kitne bar sex karna chahiye?3) period start hone k 1 din 1- kabhi bhi jaise ichha hai 2- Bachha rahne ka ek hi din hota hai jab ovary

More information

Colors and Shapes at the Park Part 1

Colors and Shapes at the Park Part 1 _ Ni hao. Wo jiao zhou zhou _ Hello. My name is Jojo Ni hao lu lu _ Hello Lulu Ni hao zhou zhou _ Hello Jojo Wo men qu gong yuan ba _ Let's go to the park Gong yuan _ The park Wo men qu gong yuan ba _

More information

Visit Our Website at Also.. Check us out on Facebook!

Visit Our Website at  Also.. Check us out on Facebook! Nevada City Op e n 7 Day s A We e k Established 2001 Visit Our Website at www.northridgerestaurant.com Also.. Check us out on Facebook! We are now using eco-friendly take out containers! Sorry for any

More information

NEW PROCESS FOR PRODUCTION OF HIGH PURITY ADN - DEVELOPMENT AND SCALE-UP. Henrik SKIFS, Helen STENMARK Eurenco Bofors AB Peter THORMÄHLEN ECAPS AB

NEW PROCESS FOR PRODUCTION OF HIGH PURITY ADN - DEVELOPMENT AND SCALE-UP. Henrik SKIFS, Helen STENMARK Eurenco Bofors AB Peter THORMÄHLEN ECAPS AB NEW PROCESS FOR PRODUCTION OF HIGH PURITY ADN - DEVELOPMENT AND SCALE-UP Henrik SKIFS, Helen STENMARK Eurenco Bofors AB Peter THORMÄHLEN ECAPS AB ADN Explosive and oxidizer with extraordinary properties

More information

Serum and Tear Leptin Levels in Patients with Allergic Conjunctivitis

Serum and Tear Leptin Levels in Patients with Allergic Conjunctivitis ORİJİNAL ARAŞTIRMA Serum and Tear Leptin Levels in Patients with Allergic Conjunctivitis Burak TURGUT, MD, a Jülide KURT, MD, a Nevin İLHAN, MD, b Süleyman Serdar KOCA, MD, c Tamer DEMİR, MD, a Ülkü ÇELİKER,

More information

T u c s o n s Te a s e r s

T u c s o n s Te a s e r s T u c s o n s Te a s e r s S h r o o m s Jumbo, hand breaded mushrooms. Deep fried to order and served with our petal sauce. (1) Skewer 4.59 (2) 6.79 H o n e y Ch i p o t l e Wi n g s A one pound portion

More information

Gu Shi Qi Meng (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE

Gu Shi Qi Meng (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE Gu Shi Qi Meng (Mandarin Chinese Edition) READ ONLINE If searching for the book Gu shi qi meng (Mandarin Chinese Edition) in pdf form, then you have come on to correct site. We present the utter variant

More information

Visual Aids. Developed by: Julie Garden-Robinson, Ph.D., L.R.D. Food and Nutrition Specialist Stacy Halvorson, Extension Associate

Visual Aids. Developed by: Julie Garden-Robinson, Ph.D., L.R.D. Food and Nutrition Specialist Stacy Halvorson, Extension Associate Visual Aids Developed by: Julie Garden-Robinson, Ph.D., L.R.D. Food and Nutrition Specialist Stacy Halvorson, Extension Associate Tortilla (tor ti lla) or (to r-tē-yə) Thin, unleavened pancake made from

More information

z Antojitos z ] Salads & Soups ] Nachos Supreme Shrimp Cocktail Mexican Pizza Guacamole Dip Rolled Quesadilla Cheese Crisps

z Antojitos z ] Salads & Soups ] Nachos Supreme Shrimp Cocktail Mexican Pizza Guacamole Dip Rolled Quesadilla Cheese Crisps Shrimp Cocktail Succulent shrimp, cilantro, avocado, onions, tomatoes, and cucumber in a spicy clamato sauce. 13.50 Mexican Pizza Your choice of beef or chicken, smothered with green chiles, olives and

More information

Outreach Highlights. Missouri Invasive Forest Pest Council

Outreach Highlights. Missouri Invasive Forest Pest Council Outreach Highlights Missouri Invasive Forest Pest Council treepests.missouri.edu Cieneral Information Help slow the spread of EAB. Know the signs and symptoms of EAB and most importantly, burn firewood

More information

SUMERIAN TABLETS FROM.UMMA

SUMERIAN TABLETS FROM.UMMA SUMERIAN TABLETS FROM.UMMA THE UNIVERSITY PRESS 12 LIME GROVE, OXFORD ROAD, MANCHESTER LONGMANS, GREEN & COMPANY LONDON: 39 PATERNOSTER ROW E.C. NEW YORK: 143-449 FOURTH AVENUE, AND THIRTIETH STREET BOMBAY,

More information

HEART HEALTHY DI NI NG M E N U

HEART HEALTHY DI NI NG M E N U HEART HEALTHY DI NI NG M E N U BAKERY ITEMS English Muffin (30 g carbs) STARTERS Fresh Fruit Cup (10 g carbs) Petite Banana (23 g carbs) Stewed Prunes (18 g carbs) BREAD BAGEL White Bread or Toast (14

More information

Vietnamese Bistro & European Grill

Vietnamese Bistro & European Grill Vietnamese Bistro & European Grill Clay Pot Cà Ri Gà Vietnamese chicken curry, sweet potatoes, taro, baguette Ba Rọi Heo Hầm Sốt Tương Ngọt 220 Braised pork belly, garlic, hoisin sauce, oyster sauce, orange

More information

THE WOMAN UNDER THE SUN. Written By. Abhik Sarkar and Soumik Sinha

THE WOMAN UNDER THE SUN. Written By. Abhik Sarkar and Soumik Sinha THE UNDER THE SUN Written By Abhik Sarkar and Soumik Sinha 14.04.2018 iamabhik944@gmail.com 1. INT. HOME - AFTERNOON [16], looks at his watch. The time is 3:00 pm. He goes to the bedroom. His MOTHER[38]

More information

Tôm càng chiên, rau xà lách romaine, hạt thông, xốt giấm đen. Đầu mực nướng, sữa chua hương cumin, xà lách trộn

Tôm càng chiên, rau xà lách romaine, hạt thông, xốt giấm đen. Đầu mực nướng, sữa chua hương cumin, xà lách trộn Tôm càng chiên, rau xà lách romaine, hạt thông, xốt giấm đen Hàu, khoai tây và ớt bột paprika Đầu mực nướng, sữa chua hương cumin, xà lách trộn Thịt hun khói cuộn chà là, xốt mù tạc hạt Các loại thịt sấy

More information

PORAZ OBRAZOVANJA U DIGITALNOM DOBU

PORAZ OBRAZOVANJA U DIGITALNOM DOBU Fordham University, New York, USA Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Niš DOI 10.5937/kultura1235020D UDK 378.014.3(497.11) 37:316.77 polemika PORAZ OBRAZOVANJA U DIGITALNOM DOBU Sa že tak: Svedoci

More information

RAW MILK REGULATIONS AND STATUTES 50 State Compilation

RAW MILK REGULATIONS AND STATUTES 50 State Compilation RAW MILK REGULATIONS AND STATUTES 50 State Compilation AK ALASKA ADMIN. CODE tit. 18, 32 (cow, goat or sheep permitted) --- AL ALA. ADMIN. CODE. R. 420-3- 16 --- AR ARK. CODE. ANN. 20-59-227; 20-59-248

More information

WORLD OF STYL V NTS V NU HIR KIT 2016

WORLD OF STYL V NTS V NU HIR KIT 2016 WORLD OF L V N V NU HIR KI 2016 A UNIQU V N PAC IN OUH M LBOURN World of tyle is one of a kind. A warehouse transformed into a home design and styling hub located in the heart of outh Melbourne. he space

More information

TR EAT YOUR COF F EE. Treat Your Coffee

TR EAT YOUR COF F EE. Treat Your Coffee Treat Your Coffee TR EAT YOUR COF F EE D e ve l o pi n g a l o n g - t e r m re l a t i o n sh i p wi t h yo u r c u st o me rs de pe n ds o n t h e t i n i e st de t a i l s. In du l ge (t h e c o f fe

More information

Enjoy a Vietnamese Banquet for 18.95pp Available to groups of 4 (must be full table)

Enjoy a Vietnamese Banquet for 18.95pp Available to groups of 4 (must be full table) Our dishes are served as soon as they are prepared rather than as a series of courses, with this in mind we recommend sharing and suggest choosing 3 to 4 dishes between two people Plus 1 or 2 sides. Can't

More information

Moe Kya Shwe Ko Ebook

Moe Kya Shwe Ko Ebook We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with moe kya shwe ko ebook.

More information

Le Veyron. Cafe. From our BriCk Oven Bakers Basket Le Veyron Specialty Cake Tray 95.00

Le Veyron. Cafe. From our BriCk Oven Bakers Basket Le Veyron Specialty Cake Tray 95.00 From our BriCk Oven 20.00 Butter Croissant Zaatar Croissant Chocolate Croissant Cheese Croissant Almond Croissant Fresh Fruit Danish Blueberry Muffin Chocolate Chips Muffin Donut (Nutella, dark chocolate

More information

Qian Jibo Juan (Zhongguo Xian Dai Xue Shu Jing Dian) (Mandarin Chinese Edition) By Jibo Qian

Qian Jibo Juan (Zhongguo Xian Dai Xue Shu Jing Dian) (Mandarin Chinese Edition) By Jibo Qian Qian Jibo Juan (Zhongguo Xian Dai Xue Shu Jing Dian) (Mandarin Chinese Edition) By Jibo Qian If searching for a ebook Qian Jibo juan (Zhongguo xian dai xue shu jing dian) (Mandarin Chinese Edition) by

More information

U pu te za ru ko va nje

U pu te za ru ko va nje U pu te za ru ko va nje BML 2410 / BML 2415 / BML 2410 FW / BML 2415 FW Pu njač aku mu la to ra za 12 V / 24 V aku mu la to re 1 Sadržaj: S tra ni ca 1. Važ ne na po me ne 4 1.1 S ku pi na ko ri sni ka

More information

The Texts from the 3 rd Millennium BC at the Oriental Museum, University of Durham (England)

The Texts from the 3 rd Millennium BC at the Oriental Museum, University of Durham (England) Cuneiform Digital Library Journal 2015:3 Cuneiform Digital Library Initiative ISSN 1540-8779 Version: 2 October 2015 The Texts from the 3 rd Millennium BC

More information

CONSISTENT CARB DI NI NG M E N U

CONSISTENT CARB DI NI NG M E N U CONSISTENT CARB DI NI NG M E N U BAKERY ITEMS STARTERS Fresh Fruit Cup (10 g carbs) Petite Banana (23 g carbs) English Muffin (30 g carbs) BREAD White Bread or Toast (14 g carbs) Whole Wheat Bread or Toast

More information

Song Shi Liu Bian (Zhonghua Chuan Tong Wen Hua Jing Pin Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) By Zhai Mu READ ONLINE

Song Shi Liu Bian (Zhonghua Chuan Tong Wen Hua Jing Pin Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) By Zhai Mu READ ONLINE Song Shi Liu Bian (Zhonghua Chuan Tong Wen Hua Jing Pin Cong Shu) (Mandarin Chinese Edition) By Zhai Mu READ ONLINE If searching for a book by Zhai Mu Song shi liu bian (Zhonghua chuan tong wen hua jing

More information

Starter. 01 Satay (5Pic) 5.95 Marinated chicken satay served with sweet & sour peanut dipping sauce.

Starter. 01 Satay (5Pic) 5.95 Marinated chicken satay served with sweet & sour peanut dipping sauce. Starter 01 Satay (5Pic) 5.95 Marinated chicken satay served with sweet & sour peanut dipping sauce. 02 Poh Pia Moo (4Pic) 5.95 Spring rolls filled with pork, dried Chinese sausage & taro, served sweet

More information

Y akit o r i P l a t t e r. 2 Yakitori platter B

Y akit o r i P l a t t e r. 2 Yakitori platter B DID Y O U KNO W? C h e f h a s e g a w a I s a o T h e menu i s c u r ated a nd des igned by Tokyo nativ e Chef Ha s egawa Is a o who h a s had close to 40 ye a r s of culina r y expe r i e nce in Japan,

More information

Homer and Rhonda Henson

Homer and Rhonda Henson 2013 LOUISVILLE PECAN COMPANY Greetings from the Henson Family Enjoy We d like to thank our friends and customers for their loyalty and support throughout the years. We look forward to hearing from you

More information

DINNER TAKE AWAY MENU 10% OFF TAKE AWAYS

DINNER TAKE AWAY MENU 10% OFF TAKE AWAYS DINNER TAKE AWAY MENU 10% OFF TAKE AWAYS PAD THAI MIXED STARTERS This dish is highly recommended as it allows each person to enjoy a variety of different starters. 8.30 per person (for minimum of 2 people)

More information

THE MOST TIME OF THE YEAR

THE MOST TIME OF THE YEAR CELEBRATE WITH US THE MOST TIME OF THE YEAR Visit us this Winter at Grappa and The Crofters for a great time with friends and family. Whether it s for a festive lunch or dinner, Christmas Day meal, or

More information

Soup. Salads. SU1. Tom Yum Goong... $3.95. Hot and sour lemon grass broth w. shrimp, bell peppers, mushroom and herbs.

Soup. Salads. SU1. Tom Yum Goong... $3.95. Hot and sour lemon grass broth w. shrimp, bell peppers, mushroom and herbs. Soup SU1. Tom Yum Goong... $3.95 Hot and sour lemon grass broth w. shrimp, bell peppers, mushroom and herbs. SU2. Tom Ka Gai Coconut Chicken Soup... $3.95 Thai style chicken coconut soup w. limejuice,

More information

Trasylol KIE/ml - Infusionsflasche

Trasylol KIE/ml - Infusionsflasche Annex I List of the invented names, pharmaceutical forms, strengths of the medicinal products, route of administration, marketing authorisation holders in the member states 1 Aprotinin containing medicinal

More information